Nobelprize.org
Lists of Nobel Prizes and Laureates

Lists of Nobel Prizes and Laureates

The Nomination Database for the
Nobel Prize in Physiology or Medicine, 1901-1953

Year Nominator Nominee(s) Motivation  
1950 Volhard Vogt
Vogt
Work concerning the anatomy and genetics of the brain (cyto- and myeloarchitectonic, diseases of the striatum system, aging of glial cells and their changes in schizophrenia). Show »
1951 Vogel Vogt
Vogt
The cyto-anatomy of the brain Show »
1952 Moniz Vogt
Kleist
Vogt: Sambandet mellan hjärnans olika funktioner och dess anatomiska byggnad, rörande förekomsten av en extrapyramidal motorisk barkzon; och sjukdomar i striära systemet. Kleist: Nervsystemets, särskilt hjärnans anatomi och fysiologi, rörande hjärnförändringar och psyiska, resp psykomotoriska rubbningar (apraxi, afasi) Show »
1953 Egas Moniz Vogt
Vogt
Sambandet mellan hjärnans olika funktioner och dess anatomiska byggnad, förekomsten av en extrapyramidal motorisk barkzon och sjukdomar i striära systemet Show »
1953 Naegeli Vogt
Vogt
Sambandet mellan hjärnans olika funktioner och dess anatomiska byggnad, förekomsten av en extrapyramidal motorisk barkzon och sjukdomar i striära systemet Show »
1953 Weber Vogt
Vogt
Hartman
C Vogt and O Vogt: Sambandet mellan hjärnans olika funktioner och dess anatomiska byggnad, förekomsten av en extrapyramidal motorisk barkzon och sjukdomar i striära systemet M Hartman: Fortplantningens och befrukningens problem (cellkärnans byggnad och delning hor protister, relativ sexualitet och olika könsvalenser, befruktningsämnen eller gamoner) Show »
Share this:
To cite this page
MLA style: "Nomination Database - Physiology or Medicine". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 21 Dec 2014. <http://www.nobelprize.org/nomination/archive/medicine/nomination.php?action=advsearch&key1=candcity&log1=IS&string1=Neustadt&log10=AND&key2=candcountry&log2=IS&string2=DE>

Recommended:

On 27 November 1895 Alfred Nobel signed his last will in Paris.

 

Try to save some patients and learn about human blood types!

 

Discover the 2012 awarded research on stem cells and cell signalling.