Nobelprize.org
Lists of Nobel Prizes and Laureates

Lists of Nobel Prizes and Laureates

The Nomination Database for the
Nobel Prize in Physiology or Medicine, 1901-1953

Year Nominator Nominee(s) Motivation  
1953 de Almeida Garrett Pereira Blodkärlen och autonoma nervsystemet, särskild beträffande behandlingen av kärlsjukdomar (framför allt i hjärnan), där en ischämisk faktor spelar en roll Show »
1953 de Sousa Pereira Leriche Infiltrationsanestesi, speciellt av sensibla nervändapparater vid traumatiska skador och av sympatiska ganglier för behandlingen av olika sjukdomar (angina pectoris, asthma bronchiale, paroxysmal takykardi, lungemboli, cerebrala kärlkramper och vasomotoriska rubbningar i övre extremiteterna) Show »
1953 Milheiro Krebs Intermediära omsättningen av kolhydrat, fett och aminosyror, speciellt citronsyrecykeln, ävensom urinämnebildningen Show »
1953 Vara Lopez Penfield Epilepsi och elektroencephalografi Show »
Share this:
To cite this page
MLA style: "Nomination Database - Physiology or Medicine". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 18 Dec 2014. <http://www.nobelprize.org/nomination/archive/medicine/nomination.php?action=advsearch&key1=nomcity&log1=IS&string1=Oporto&log10=AND&key2=nomcountry&log2=IS&string2=PT>

Recommended:

On 27 November 1895 Alfred Nobel signed his last will in Paris.

 

Try to save some patients and learn about human blood types!

 

Discover the 2012 awarded research on stem cells and cell signalling.