Nobelprize.org
Lists of Nobel Prizes and Laureates

Lists of Nobel Prizes and Laureates

The Nomination Database for the
Nobel Prize in Physiology or Medicine, 1901-1953

Year Nominator Nominee(s) Motivation  
1953 Olitzki Avery
Heidelberger
Goebel
O. Avery: Immmunologiskt specifika polysackarider i pneumokocker, ävensom desoxiribonukleinsyras förekomst i pneumokocker och dess egenskap att kunna inducera ärftliga förändringar. M. Heidelberger: Immunologiskt specifika polysackarider i pneumokocker och deras konsekvenser. Goebel: kemisk analys av bakterieantigen, antigennaturen hos sockermolekyler, bundna till äggvita och framkallandet av antibakteriell immunitet genom konstgjort antigen med sysntetiskt hapten Show »
Share this:
To cite this page
MLA style: "Nomination Database - Physiology or Medicine". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 19 Dec 2014. <http://www.nobelprize.org/nomination/archive/medicine/nomination.php?action=advsearch&key1=nomuniversity&log1=IS&string1=Hebrew+University-Hadassah+Med+School%2C+dept+bacteriology&log10=AND&key2=nomcountry&log2=IS&string2=IL>

Recommended:

On 27 November 1895 Alfred Nobel signed his last will in Paris.

 

Try to save some patients and learn about human blood types!

 

Discover the 2012 awarded research on stem cells and cell signalling.