Nobelprize.org
Lists of Nobel Prizes and Laureates

Lists of Nobel Prizes and Laureates

The Nomination Database for the
Nobel Prize in Physiology or Medicine, 1901-1953

Year Nominator Nominee(s) Motivation  
1952 Bennholdt-Thomsen Hartmann Befruktningsämnen (gamoner) Show »
1952 Kisch Neuberg Lösning, vandring och utfällning i organismen av i naturen olösliga ämnen (nukleinsyror, nukleotider) Show »
1952 Klenk Feulgen Nuclealreaktionen för identifiering av thymonukleinsyra och rörande acetalfosfatider Show »
1952 Knipping Blalock
Taussig
Kirurgisk behandilng av medfödda hjärtfel Show »
1952 Külbs Knipping Grundomsättning, spiroergometri, rörande vilo- och arbetsinsufficiens av andning och cirkulation, rörande diaferometri, angiografi av lungkärlen samt värmeregulationen i tropikerna. Show »
1952 Müller Buchner
Pierantoni
Sulc
Intracellulär symbios Show »
1952 Schneider Rein
Verney
Rein: blodomloppets fysiologi. Verney: avgivandet av det antidiuretiska hormonet från hypofysbakloben och dess regulation genom osmoreceptorer Show »
1952 Schulten Rein bldomloppets fysiology Show »
1952 Veit Brauer Operativ behandling av bröstorgan. Show »
Share this:
To cite this page
MLA style: "Nomination Database - Physiology or Medicine". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 21 Dec 2014. <http://www.nobelprize.org/nomination/medicine/nomination.php?action=advsearch&key1=nomcity&log1=IS&string1=K%F6ln&log10=AND&key2=nomcountry&log2=IS&string2=DE>

Recommended:

On 27 November 1895 Alfred Nobel signed his last will in Paris.

 

Try to save some patients and learn about human blood types!

 

Discover the 2012 awarded research on stem cells and cell signalling.