Nobelprize.org
Lists of Nobel Prizes and Laureates

Lists of Nobel Prizes and Laureates

The Nomination Database for the
Nobel Prize in Physiology or Medicine, 1901-1953

Year Nominator Nominee(s) Motivation  
1953 Puntoni Castellani Bakteriologiska, serologiska och mykologiska metoder, beskrivning av nyupptäckta bakterier och svampar, polyvalenta vacciner, 72 uppräknade nyupptäckta sjukdomar eller sjukdomssyndrom, ofta med fastställande av etiologien, kemiska metoder (för påvisande av kinin i urinen, rhamnos- och arabinosprov vid sprue), behandling av olika infektionssjukdomar etc. Show »
Share this:
To cite this page
MLA style: "Nomination Database - Physiology or Medicine". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 17 Dec 2014. <http://www.nobelprize.org/nomination/medicine/nomination.php?action=advsearch&key1=nomuniversity&log1=IS&string1=Istituto+d%B4Igiene&log10=AND&key2=nomcountry&log2=IS&string2=IT>

Recommended:

On 27 November 1895 Alfred Nobel signed his last will in Paris.

 

Try to save some patients and learn about human blood types!

 

Discover the 2012 awarded research on stem cells and cell signalling.