Nobelprize.org
 

 

 

2. Hur får man reda på vilken blodtyp man hör till?

Det finns många tillfällen då en patient kan behöva en blodtransfusion. En skada kan ge akut blodförlust och vid en planerad operation kan det behövas blod. Vid en blodtransfusion måste blodgivarens och mottagarens blodgrupper passa ihop. I första hand väljer man alltid att ge samma blodtyp som patienten själv har.

I Vad är en blodtyp kan du se att namnet på de åtta olika blodtyperna visar vilka sorters antigen som sitter på ytan av de röda blodkropparna. För att kunna bestämma en patients blodtyp måste du alltså ta reda på vilka antigener som finns på de röda blodkropparna. Det kan du lista ut genom att blanda patientens blod med tre olika reagenser.

Provrören innehåller tre olika reagenser med A-, B- respektive Rh-antikroppar. Antikropparna i provrören sätter sig fast på de röda blodkropparna i patientens blod om det finns några matchande antigener att fästa på. A-antikroppar fäster vid A-antiger, B-antikroppar fäster vid B-antigener och Rh-antikroppar fäster på Rh-antigener.


Blodtypning steg för steg:

1. Blanda!

Blanda patientens blod med tre olika reagenser, som var och en innehåller antikroppen A eller B eller Rh!
2. Se efter om blodet agglutinerat!

Titta nu i vilka provrör blodet har agglutinerat, klumpat ihop sig! Agglutination är ett tecken på att patientens blod reagerat med den specifika antikroppen i provröret. Om patientens blod har reagerat med B-antikroppar (som på bilden nedan) betyder det att patientens röda blodkroppar har B-antigener. 

3. Lista först ut ABO-blodgruppen!

Börja med att titta på provrören med A- respektive B-antikroppar. I vilka har blodet agglutinerat?Provrör med A-antikroppar: Det finns ingen agglutination i provröret med A-antikroppar, och det tyder på att patientens röda blodkroppar inte har A-antigener.
Provrör med B-antikroppar: Agglutinationen i provröret med B-antikroppar visar att patientens röda blodkroppar har B-antigen och därför tillhör blodgrupp B.

Vad har hänt när blodet agglutinerat i ett provrör?

När blodet agglutinerat har de röda blodkropparna från patientens blod klumpat ihop sig som vindruveklasar istället för att flyta runt en och en. Det beror på att en sorts antigen på de röda blodkropparna från patienten matchar med antikroppen i provröret - precis som nyckeln i ett lås - och när massor av antigener och antikroppar fäst sig vid varandra bildas en klump av röda blodkroppar.

 4. Lista ut Rh-blodgruppen!

Titta nu på provröret med Rh-antikroppar. Har blodet agglutinerat eller inte?


Det finns ingen agglutination och det tyder på att patientens röda blodkroppar inte har några Rh-antigener och därmed tillhör blodgruppen Rh-.5. Nu kan du ange patientens blodtyp!

Blodtypen är B Rh-.


 

Testa dig själv!

Vilken blodtyp?

Svar: AB Rh+
Agglutination i alla tre provrören visar att patienten har alla tre antigener: A, B och Rh.

 

Vilken blodtyp?


Svar: AB Rh-
Agglutination i provrören med A- och B-antikroppar visar att patienten har A- och B-antigener.

 

Vilken blodtyp?


Svar: O Rh+
Agglutination i provröret med Rh-antikroppar visar att patienten har Rh-antigener.
Copyright © Nobel Media AB 2017