Nobelprize.org
Lists of Nobel Prizes and Laureates

English
Swedish

Pressmeddelande

 

Lars Heikensten efterträder Michael Sohlman som VD för Nobelstiftelsen

8 december 2010

Nobelstiftelsens fullmäktige har valt in förre riksbankschefen, ledamoten av EU:s revisionsrätt Lars Heikensten att efterträda Michael Sohlman i Nobelstiftelsens styrelse, när denne avgår med pension per den 1 maj 2011. Nobelstiftelsens styrelse har i sin tur beslutat att inom sig per samma dag välja Lars Heikensten till ny verkställande direktör.

"Lars Heikensten har en bakgrund med förankring i forskningen, den offentliga administrationen, bankvärlden och därtill ett omfattande internationellt kontaktnät. Det gör honom utomordentligt lämpad för att leda Nobelstiftelsen och vi är mycket glada att ha rekryterat honom,"
säger Marcus Storch, ordförande i Nobelstiftelsens styrelse.

Lars Heikensten (född 1950) är sedan 2006 ledamot i Europeiska revisionsrätten i Luxemburg.  Han är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och har varit verksam bland annat som chef för ekonomiska avdelningen vid finansdepartementet, chefsekonom vid Riksgäldskontoret och Handelsbanken samt som vice chef och chef för Sveriges Riksbank. Utöver detta har Heikensten företrätt Sverige i många internationella sammanhang till exempel i IMF och EU:s Ekonomiska och finansiella kommitté samt i ECB:s och BIS styrelser. Han har också suttit i styrelsen för flera bolag, myndigheter, tankesmedjor och universitetsinstitutioner.

Michael Sohlman tillträdde posten som verkställande direktör för Nobelstiftelsen 1992 och går nästa år i pension i samband med att han fyller 67 år.


Kontaktinformation:

Marcus Storch: +46 8 679 97 00
Lars Heikensten: +352 4398 45958

För generell information om Nobelstiftelsen: Annika Pontikis, Informationsansvarig, Nobelstiftelsen, e-post: annika.pontikis@nobel.se, tel: 08-663 14 70, fax: 08-660 38 47

Nobelstiftelsen är en enskild institution upprättad år 1900 på grundval av Alfred Nobels testamente och de grundstadgar som fastställdes i anslutning till testamentet. En central uppgift för Nobelstiftelsen är att förvalta den förmögenhet, som genom testamentet ställts till förfogande för utdelning av Nobelpriset i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fred.

© Nobelstiftelsen 2010. Nobelpriset®, Nobelprize.org®, Nobel Media®, Nobelmuseet® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.

 

Share this:
To cite this page
MLA style: "Press Release - Lars Heikensten efterträder Michael Sohlman som VD för Nobelstiftelsen". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 24 Oct 2017. <http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/press_releases_archive/2010/director_sv.html>

Recommended: