Nobelprize.org
Lists of Nobel Prizes and Laureates

English
Swedish

Pressmeddelande

18 november, 2011

Leif Johansson ordförande i Nobelstiftelsens nyetablerade Advisory Board

Nobelstiftelsens styrelse fattade onsdagen den 16 november 2011 beslutet att inrätta en International Advisory Board. Leif Johansson, tidigare VD och koncernchef för Volvokoncernen och nuvarande ordförande i Ericsson, utsågs samma dag till dess ordförande.

Alfred Nobel hade en orubblig tro på vikten av vetenskap, kunskap och humanism för att förbättra mänsklighetens villkor. Hans intresse för litteratur och filosofi är väl dokumenterat, liksom hans engagemang för fred. Hans starka motstånd mot nationalism och inskränkthet, liksom hans stöd för internationella samarbeten, speglas i den formulering i hans testamente där han slår fast att ingen hänsyn ska tas till nationaliteten hos de som tilldelas Nobelpriset.

Syftet med Nobelstiftelsens International Advisory Board är att bidra till förverkligandet av Alfred Nobels intentioner och främjandet av hans värderingar i ett globalt samhälle. Advisory Board förväntas bidra till att utveckla verksamheten som bedrivs inom Nobelsfären och ge vägledning och stöd i finansiella frågor. Dess funktion kommer att vara rådgivande i förhållande till Nobelstiftelsens styrelse.

Advisory Board ska bestå av framstående personer med erfarenhet inom områden som är relevanta för den framtida utvecklingen av organisationerna inom Nobelsfären. Leif Johansson valdes den 16 november till första ordförande för denna International Advisory Board. Under det kommande året förväntas övriga ledamöter i styrelsen att utses.

 

Kontakt: Annika Pontikis, Informationsansvarig, Nobelstiftelsen
E-post: annika.pontikis@nobel.se, tel: +46 8 663 14 70, +46 70 454 76 72 fax: +46 8 660 38 47

© Nobelstiftelsen 2011. Nobelpriset® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.

 

Share this:
To cite this page
MLA style: "Press Release - Leif Johansson ordförande i Nobelstiftelsens nyetablerade Advisory Board". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 21 Sep 2017. <http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/press_releases_archive/2011/adv_board_sv.html>

Recommended: