Nobelprize.org
Lists of Nobel Prizes and Laureates

English
Swedish

Pressmeddelande

14 september 2011

Nya styrelser i Nobel Media AB och Nobelmuseet AB

Nobel Foundation Rights Association har idag fattat beslutet att, vid respektive bolagsstämma, utse nya ledamöter till styrelserna för de helägda dotterbolagen Nobel Media AB och Nobelmuseet AB. Styrelserna förstärks därmed med större sakkunskap inom bolagens respektive verksamhetsområden.

"De rekryterade personerna har gedigen kompetens inom olika former av medieproduktion samt forsknings- och museiverksamhet. Vi är övertygade om att de nya styrelseledamöterna kommer att bidra med nya perspektiv och insikter till bolagens respektive verksamheter," säger Marcus Storch, ordförande i Nobel Foundation Rights Association.

Följande styrelseledamöter har valts in i Nobelmuseet AB:
Jim Bennett, professor och museichef, Museum of the History of Science i Oxford
Peje Emilsson, styrelseordförande, Kreab Gavin Anderson
Barbro Osher, honorär generalkonsul i San Francisco
Nina Wormbs, docent, Kungliga Tekniska högskolan
Per Molander, generaldirektör, Inspektionen för socialförsäkringen (styrelseledamot sedan tidigare)

Följande styrelseledamöter har valts in i Nobel Media AB:
Patrik Hadenius, chefredaktör och vd, Forskning & Framsteg
Ove Joanson, vd, Media Conglomerate
Lisa Lindström, vd, Doberman  
Marie Nilsson, vd, Mediavision
Eva Swartz Grimaldi, vd, Natur & Kultur (styrelseledamot sedan tidigare)

Lars Heikensten, Nobelstiftelsens verkställande direktör, har valts till ordförande i båda styrelserna. Barbro Jonsson, administrativ chef på Nobelstiftelsen, har valts till suppleant i båda styrelserna. Styrelserna kommer att kompletteras med representation från de prisutdelande institutionerna.

Nobelstiftelsens Rättighetsförening, Nobel Foundation Rights Association, bildades 1999 och dess ändamål är att bedriva informations-, musei-, forsknings-, utvecklings-, medie- och därmed förenlig verksamhet inom Nobelstiftelsens intressesfär.

Den ideella föreningen har en övergripande funktion som paraplyorganisation för följande fyra enheter; de helägda aktiebolagen Nobel Media AB och Nobelmuseet AB i Stockholm samt Nobels Fredspriskonsert AS och Stiftelsen Nobels Fredssenter i Oslo. Dessa organisationers främsta uppgift är att sprida information och kunskap om Nobelpriset.

Kontakt: Annika Pontikis, Informationsansvarig, Nobelstiftelsen
E-post: annika.pontikis@nobel.se, tel: 08-663 14 70, 070-454 76 72, fax: 08-660 38 47

Bakgrundsbeskrivning avseende styrelseledamöter i Nobelmuseet AB
Pdf 20 kB

Bakgrundsbeskrivning avseende styrelseledamöter i Nobel Media AB
Pdf 20 kB

To read the text you need Acrobat Reader.

 

© Nobelstiftelsen 2011. Nobelpriset® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.

 

Share this:
To cite this page
MLA style: "Pressmeddelande - Nya styrelser i Nobel Media AB och Nobelmuseet AB". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 23 Oct 2017. <http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/press_releases_archive/2011/new_board_sv.html>

Recommended: