Nobelprize.org
Lists of Nobel Prizes and Laureates

English
Swedish

Pressmeddelande

2 december 2011

Stockholms stad och Nobelstiftelsen samverkar för ett Nobel Prize Center i Stockholm

Nobelstiftelsen och Stockholms stad har den 1 december 2011 undertecknat en avsiktsförklaring om att gemensamt verka för ett permanent Nobel Prize Center vid Nybroviken i Stockholm. Man har enats om en tomt på Blasieholmen som ägs av Stockholms stad.

”Genom Nobel Prize Center vill vi skapa en samtida mötesplats för Nobelpristagare, forskare, studenter, skolelever och en nyfiken allmänhet. Centret ska ge besökaren en upplevelse i världsklass och vara en bas för vårt arbete med att sprida Nobelprisets budskap om betydelsen av kunskap, humanism och fred,” säger Lars Heikensten, verkställande direktör på Nobelstiftelsen.

Nobel Prize Center vid Nybroviken blir Nobelprisets nya hemvist och förtydligar Stockholm och Sverige som Nobelprisets hemstad och hemland.

”Med den här satsningen visar vi att Stockholm strävar efter att bli en världsledande kunskapsregion som främjar utbildning, innovation och forskning. Ett center som kan belysa alla aspekter av Nobelpriset är ett efterlängtat besöksmål i Stockholm,” säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholms stad. ”Det kommer att få stor betydelse för en yngre generation som här kan inspireras att söka kunskap och bejaka sin nyfikenhet.”

Nobel Prize Center kan stå klart 2018 och kommer bland annat att innehålla ett utvidgat Nobelmuseum där den publika verksamheten kan expandera. Intentionen är att centret på sikt även ska inrymma Nobelstiftelsens och Nobel Medias verksamheter. För att skapa en märkesbyggnad av hög kvalitet planeras en internationell arkitekttävling under hösten 2012.

För kompletterande material se pressrummet på Nobelprize.org. Här finns en informationsfolder och en rapport från arbetsgruppen för ett Nobel Prize Center med Nobelmuseum i Stockholm, en utredning om möjliga lokaliseringar, samt bilder att ladda ned.

Informationsfolder
(Pdf 943 kB)

Rapport från arbetsgruppen för ett Nobel Prize Center med Nobelmuseum i Stockholm
(Pdf 746 kB)

Nobel Prize Center i Stockholm - bilaga till rapport
(Pdf 767 kB)

Ladda hem Acrobat Reader.

 

Blasieholmen och Nybroviken i Stockholm Tomt på Blasieholmen i Stockholm
Blasieholmen och Nybroviken i Stockholm
Foto: Jeppe Wikström

Nedladdningsbar bild (5.68 MB)

Tomt på Blasieholmen i Stockholm
Foto: Jeppe Wikström

Nedladdningsbar bild (1 MB)

 

Presskonferens. Från vänster: Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholms stad, projektledare Peter Ohrstedt, Lars Heikensten, verkställande direktör på Nobelstiftelsen och Olov Amelin, Chef för Nobelmuseet Olov Amelin ochprojektledare Peter Ohrstedt
Presskonferens. Från vänster: Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholms stad, projektledare Peter Ohrstedt, Lars Heikensten, verkställande direktör på Nobelstiftelsen och Olov Amelin, Chef för Nobelmuseet.
Copyright © Nobelstiftelsen
Photo: Mia Åkermark/Orasis


Nedladdningsbar bild (2.56 MB)
Olov Amelin och Peter Ohrstedt.
Copyright © Nobelstiftelsen
Photo: Mia Åkermark/Orasis


Nedladdningsbar bild (7.27 MB)

 

Sten Nordin och Lars Heikensten
Sten Nordin och Lars Heikensten.
Copyright © Nobelstiftelsen
Photo: Mia Åkermark/Orasis


Nedladdningsbar bild (4.64 MB)

 

Kontakt Nobelstiftelsen: Annika Pontikis, Informationsansvarig, Nobelstiftelsen,
annika.pontikis@nobel.se, 08 663 14 70, 070 454 76 72

Kontakt Sten Nordin: Håkan Filipsson, pressansvarig,
hakan.filipsson@stockholm.se, 076 12 29 201

 

© Nobelstiftelsen 2011. Nobelpriset®, Nobelprize.org®, Nobel Media®, Nobelmuseet® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.

 

Share this:
To cite this page
MLA style: "Pressmeddelande - Stockholms stad och Nobelstiftelsen samverkar för ett Nobel Prize Center i Stockholm". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 22 Sep 2017. <http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/press_releases_archive/2011/nobel_prize_center_sv.html>

Recommended: