Nobelprize.org
Lists of Nobel Prizes and Laureates

English
Swedish

Pressmeddelande

Pressmeddelande den 3 oktober 2011

Ralph Steinman förblir Nobelpristagare

Beslutet att tilldela den avlidne Ralph Steinman Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2011, i enlighet med tidigare tillkännagivande från Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, kvarstår oförändrat. 

Som tidigare meddelats avled Ralph Steinman, en av årets tre Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, den 30 september. Detta besked nådde Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet via rektorn för Rockefeller University, där Steinman var verksam, kl 14.30 (CET) måndagen den 3 oktober 2011. Nobelförsamlingen hade tidigare samma dag kl 11.30 (CET) tillkännagivit 2011 års Nobelpris i fysiologi eller medicin utan vetskap om Ralph Steinmans död.

Det inträffade händelseförloppet är unikt och saknar efter vad vi kunnat konstatera motsvarighet i Nobelprisets historia. Mot denna bakgrund har Nobelstiftelsens styrelse sammanträtt under eftermiddagen.

Nobelstiftelsens stadgar anger att arbete som utförts av en person som senare avlidit inte får prisbelönas. Däremot fastställer stadgarna att priset får tillfalla person som utsetts till pristagare och avlidit innan priset mottagits.

En ändamålsenlig tolkning av nämnda bestämmelser leder till slutsatsen att Ralph Steinman ska tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2011. Avsikten med ovan nämnda stadga är att klargöra att Nobelpriset inte medvetet ska delas ut postumt. Beslutet om att tilldela Ralph Steinman Nobelpriset fattades emellertid i god tro utifrån antagandet att pristagaren var i livet. Detta var, om än inte vid beslutstidpunkten, korrekt endast något dygn tidigare. Nobelstiftelsen anser därmed att det som hänt snarast påminner om stadgarnas exempel rörande person som utsetts till pristagare och avlidit innan själva prisutdelningen.

Det beslut som fattats av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet kvarstår följaktligen oförändrat.

 

Kontakt: Annika Pontikis, Informationsansvarig, Nobelstiftelsen
E-post: annika.pontikis@nobel.se, tel: +46 8 663 14 70, +46 70 454 76 72 fax: +46 8 660 38 47

© Nobelstiftelsen 2011. Nobelpriset® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.

 

Share this:
To cite this page
MLA style: "Press Release - Ralph Steinman förblir Nobelpristagare". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 21 Oct 2017. <http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelfoundation/press_releases_archive/2011/steinman_sv.html>

Recommended: