Nobelprize.org
Lists of Nobel Prizes and Laureates

Pressmeddelande

Nobel Media AB sluter avtal med Sveriges Television angående Nobelsändningarna i Sverige

2 juli 2008

Nobel Media AB har under juni månad utvärderat anbud från TV4 och Sveriges Television angående de svenska sändningarna från Nobelprisutdelningen och Nobelbanketten.

Båda parter har inkommit med ambitiösa anbud som uppfyller de kriterier som Nobel Media har ställt upp. Vid en sammanvägning av samtliga bedömningsgrunder har Nobel Medias val fallit på Sveriges Television.

Det avtal som sluts med Sveriges Television avser produktion och sändning i Sverige av
tv-program från Nobelprisutdelningen och Nobelbanketten i Stockholm och omfattar tre år, 2008-2010.


Kontaktperson: Camilla Hyltén-Cavallius, VD Nobel Media 08-663 09 20, chc@nobel.se

Nobel Media AB är ett dotterbolag inom Nobelsfären med uppdrag att förvalta och utveckla rättigheter kring Nobelpriset inom områdena TV / webb-produktion / distribution, förlagsverksamhet samt evenemang.

Nobel Media®, Nobelpriset® samt Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.

 

Share this:
To cite this page
MLA style: "Nobel Media - Pressmeddelande". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 24 Sep 2017. <http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelmedia/press_releases_archive/2008/press_avtal08_swe.html>

Recommended: