Nobelprize.org
Nobel Prizes and Laureates

Nobel Prizes and Laureates

The Nobel Prize in Literature 1916
Verner von Heidenstam

Share this:

Verner von Heidenstam - Bibliography

Works in Swedish
Vallfart och vandringsår : dikter. – Stockholm : Bonnier, 1888
Från Col di Tenda till Blocksberg : reseskizzer. – Stockholm : Bonnier, 1888
Endymion. – Stockholm : Bonnier, 1889
Renässans : några ord om en annalkande ny brytningstid inom litteraturen. – Stockholm : Bonnier, 1889
Pepitas bröllop : en literaturanmälan / af O. Levertin och V. v. Heidenstam. – Stockholm : Bonnier, 1890
Hans Alienus. – Stockholm, 1892. – 3 vol.
Modern barbarism : några ord mot restaurerandet af historiska byggnader. – Stockholm : Bonnier, 1894
Dikter. – Stockholm : Bonnier, 1895
Om svenskarnes lynne. – Stockholm : Ord och bild, 1897
Karolinerna : berättelser. – Stockholm : Bonnier, 1897–1898. – 2 vol.
Klassicitet och germanism : några ord om världsstriden. – Stockholm : Bonnier, 1898
Tankar och teckningar. – Stockholm : Bonnier, 1899
Sankt Göran och draken : berättelser. – Stockholm : Bonnier, 1900
Heliga Birgittas pilgrimsfärd : berättelse. – Stockholm : Bonnier, 1901
Ett folk. – Stockholm : Bonnier, 1902
Skogen susar : berättelser och sagor. – Stockholm : Bonnier, 1904
Folkungaträdet. [1]. Folke Filbyter : berättelse. – Stockholm : Bonnier, 1905
Folkungaträdet. [2]. Bjälboarvfet : berättelse. – Stockholm : Bonnier, 1907
Svenskarna och deras hövdingar : berättelser för unga och gamla. – Stockholm : Bonnier, 1908–1910. – 2 vol.
Dagar och händelser : tal, inlägg och fantasier. – Stockholm : Bonnier, 1909
Proletärfilosofiens upplösning och fall : några ord vid det nya århundradets tröskel. – Stockholm : Bonnier, 1911
Stridsskrifter. – Stockholm : Bonnier, 1912
Drottning Omma. – Göteborg : Åhlén & Åkerlund, 1914
Nya dikter. – Stockholm : Bonnier, 1915
Det befästa huset och andra berättelser ur "Karolinerna". – Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1915
Uppsatser, tal och fantasier. – Stockholm : Bonnier, 1929
Skissbok : reseminnen 1876–1877. – Stockholm : Bonnier, 1939
Verner von Heidenstams dikter. – Stockholm : Bonnier, 1940
När kastanjerna blommade : minnen från Olshammar / samlade och redigerade av Kate Bang och Fredrik Böök. – Stockholm : Bonnier, 1941
Tankar och utkast / [saml. och red. av Kate Bang och Fredrik Böök]. – Stockholm : Bonnier, 1941
Sista dikter / samlade och redigerade av Kate Bang och Fredrik Böök. – Stockholm : Bonnier, 1942
Berättelser och fejder. – Stockholm : Bonnier, 1943
Verner von Heidenstams samlade verk / utg. av Kate Bang och Fredrik Böök. – Stockholm : Bonnier, 1943–1944. – 23 vol.
Uppsatser och tal. – Stockholm : Bonnier, 1943
Brev / i urval och med förklaringar av Kate Bang och Fredrik Böök. – Stockholm : Bonnier, 1949
Brev och dikter / Verner von Heidenstam, Ellen Belfrage; utg. av Helge Gullberg. – Stockholm : Norstedt, 1960
Paradisets timma och andra dikter / urval av Sven Lindner ; förord av Olle Holmberg. – Stockholm : Bonnier, 1969
Gårdsfolk. – Stockholm : Sällskapet Bokvännerna, 1982
Hans Alienus. – [Ny utg.] / under redaktion av Gudmund Fröberg och med inledning av Ulf Linde. – Stockholm : Atlantis, 1995. – (Svenska klassiker / utgivna av Svenska akademien)
Brev 1884–1890 : Verner von Heidenstam, August Strindberg / kommentarer av Gudmund Fröberg ; med en inledning av Magnus von Platen. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1999
 
Works translated into English
A King and His Campaigners / translated into English by Axel Tegnier. – London : Duckworth, 1902
Sweden’s Laureate : Selected Poems of Verner von Heidenstam / translated from the Swedish with an introduction by Charles Wharton Stork. – New Haven : Yale university press, 1919
The Soothsayer / authorized translation from the Swedish by Karoline M. Knudsen. – Boston : Four Seas, 1919
The Charles Men / translated from the Swedish by Charles Wharton Stork. – New York : The American–Scandinavian Foundation, 1920. – 2 vol.
The Birth of God / authorized translation from the Swedish by Karoline M. Knudsen. – Boston : Four Seas, 1920
Five Stories Selected from The Karolines = Fem berättelser hämtade från "Karolinerna" / translated by Agnes A. Allnutt. – London : Harrap. – 1922
The Tree of the Folkungs / translated from the Swedish by Arthur J. Chater. – New York : Knopf, 1925. – 2 vol.
The Swedes and Their Chieftains / translated from the Swedish by Charles Wharton Stork. – New York : The American–Scandinavian foundation, 1925
 
Critical studies (a selection)
Berg, Ruben G:son, Före Vallfart och vandringsår : ur Verner von Heidenstams ungdomsdiktning. – Stockholm, 1919
Fries, Erik, Religiositeten hos Verner von Heidenstam : en litteraturpsykologisk studie. – Stockholm, 1934
Lagerkvist, Pär, Verner von Heidenstam : inträdestal i Svenska Akademien den 20 december 1940. – Stockholm, 1940
Wolf, Werner, Dagar på Övralid med Verner von Heidenstam. – Åbo, 1940
Kamras, Hugo, Den unge Heidenstam : personlighet och idéutveckling. – Stockholm, 1942
Key-Åberg, Hans, Verner von Heidenstam : möten och minnen. – Stockholm, 1942
Bang, Kate, Vägen till Övralid. – Stockholm, 1945
Böök, Fredrik, Verner von Heidenstam. – Stockholm, 1945–1946. – 2 vol.
Böök, Fredrik, Verner von Heidenstam. – [Ny revid. utg.]. – Stockholm : Bonnier, 1959
Gummerus, Edvard Robert, Verner von Heidenstam : la vita e l'opera. – Napoli, 1960
Verner von Heidenstams landskap : dikt och bild / med ett förord av Kate Bang och en inledning av Carl Fehrman, foto Jan Mark. – Malmö, 1974
Wessén, Elias, Rytm och rim i Verner von Heidenstams dikter. – Stockholm : Norstedt, 1979
Stenkvist, Jan, Nationalskalden : Heidenstam och politiken från och med 1909. – Stockholm, 1982
Österling, Karin, Älskade Verner! : en romantisk biografi om Heidenstam. – Stockholm, 1989
Kring Verner von Heidenstam : essayer och studier / redaktör: Gudmund Fröberg. – Stockholm, 1993
Platen, Magnus von, Verner von Heidenstam och Emilia Uggla : ett äktenskap. – Stockholm , 1994
Gedin, Per I., Verner von Heidenstam : ett liv. – Stockholm, 2006

The Swedish Academy, 2007

Share this:
To cite this page
MLA style: "Verner von Heidenstam - Bibliography". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 20 Jun 2018. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1916/heidenstam-bibl.html>

Recommended: