Nobelprize.org
Nobel Prizes and Laureates

Nobel Prizes and Laureates

The Nobel Prize in Literature 1917
Karl Gjellerup, Henrik Pontoppidan

Share this:

Karl Gjellerup - Bibliography

Works in Danish
En Idealist : Skildring / af Epigonos. – København : Reitzel, 1878
Det unge Danmark : en Fortælling fra vore Dage. – København : Reitzel, 1879
Antigonos: en Fortælling fra det andet Aarhundrede. – København : Schou, 1880
Rødtjørn : Sange og Fantasier. – København : Schou, 1881
Arvelighed og Moral : en Undersøgelse tilkjendt Universitetets Guldmedaille. – København : Schou, 1881
Aander og Tider : et Rekviem over Charles Darwin. – København : Schou, 1882
Germanernes Lærling : et Livsafsnit fra vore Dage. – København : Schou, 1882
Romulus : en Novelle. – København : Schou, 1883
G-Dur : en Kammer-Novelle. – København : Schou, 1883
En klassisk Maaned : Billeder og Stemninger fra en Grækenlandsrejse. – København : Schou, 1884
Brynhild : en Tragedie. – København : Schou, 1884
Vandreaaret : Skildringer og Betragtninger. – København : Schou, 1884
Saint-Just : historisk Sørgespil i fem Handlinger. – København : Schou, 1886
Kampen med Muserne : Dramatisk Digt. – København : Schou, 1887
Helikon : et dramatisk Digt. – København : Schou, 1887
En arkadisk Legende. – København : Schou, 1887
Hagbard og Signe : en erotisk Tragedie i fem Handlinger. – København : Philipsen, 1888
Bryllupsgaven : Rococo-Komedie fra det galante Sachsen i fem Handlinger. – København : Schou, 1888
Minna. – København : Philipsen, 1889
Min Kjærligheds Bog. – København : Philipsen, 1889
Richard Wagner i hans Hovedværk "Niebelungens Ring". – København : Philipsen, 1890
Herman Vandel : Sørgespil i tre Handlinger. – København : Philipsen, 1891
Ti Kroner og andre Fortællinger. – København : Gyldendal, 1893
Kong Hjarne Skjald : Tragedie i fem Handlinger. – København : Gyldendal, 1893
Wuthhorn : Sørgespil i fem Handlinger. – København : Schou, 1893
Pastor Mors : eine seltsame Geschichte. – København : Gyldendal, 1894
Hans Excellence : Skuespil indledet ved en Efterskrift til mine Dramer. – København : Gyldendal, 1895
Møllen : Roman i fem Bøger. – København : Gyldendal, 1896
Mit formentlige Høiforræderi mod det danske Folk : en Redegjørelse i Anledning af Denunciationerne i Flensborg Avis. – København : Gyldendal, 1897
Konvolutten : en graphologisk Studie. – København : Schubothe, 1897
Ved Grænsen : Roman. – København : Gyldendal, 1897
Gift og Modgift : Komedie i fem Akter og paa Vers. – København : Gyldendal, 1898
Fabler. – København : Gyldendal, 1898
Tankelæserinden : sjællandsk Præstegaardsidyl. – København : Gyldendal, 1901
Offerildene : et Legendestykke. – København : Schubothe, 1903
Elskovsprøven : en Borgscene i Niebelungenvers. – København : Gyldendal, 1906
Pilgrimen Kamanita. – København : Gyldendal, 1906
Den fuldendtes Hustru : et Legendedrama. – København : Gyldendal, 1907
Verdensvandrerne : Romandigtning i tre Bøger. – København : Gyldendal, 1910
Fra Vaar til Høst. – København : Gyldendal, 1910
Villaen ved Havet ; Judas : to Fragmenter. – København : Gyldendal, 1910
Rudolph Stens Landpraksis. – København : Gyldendal, 1913. – 2 vol.
Guds Venner. – København : Gyldendal, 1916
Den gyldne Gren. – København : Gyldendal, 1917
 
Works in German
Pastor Mors : eine seltsame Geschichte. – Dresden : Minden, 1894
Die Opferfeuer : ein Legenden-Stück. – Leipzig : Hermann Seemann, 1903
Das heiligste Tier : ein Elysisches Fabelbuch. – Leipzig: Quelle & Meyer, 1919
Madonna della laguna : eine venezianische Künstlergeschichte. – Leipzig : Quelle & Meyer, 1920
 
Translations into English
Minna : a Novel from the Danish / translated by C. L. Nielsen. – London : Heinemann, 1913
The Pilgrim Kamanita : a Legendary Romance / translated by John Logie. – London : Heinemann, 1911

The Swedish Academy, 2008

Share this:
To cite this page
MLA style: "Karl Gjellerup - Bibliography". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 23 Jul 2018. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1917/gjellerup-bibl.html>

Recommended: