Nobelprize.org
Nobel Prizes and Laureates

Nobel Prizes and Laureates

The Nobel Prize in Literature 1934
Luigi Pirandello

Share this:

Luigi Pirandello - Other Resources

Links to other sites

On Luigi Pirandello from Pegasos Author's Calendar

 

Share this:
To cite this page
MLA style: "Luigi Pirandello - Other Resources". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 23 Oct 2017. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1934/pirandello-or.html>

Recommended: