Nobelprize.org
Nobel Prizes and Laureates

Nobel Prizes and Laureates

The Nobel Prize in Physics 2003
Alexei Abrikosov, Vitaly L. Ginzburg, Anthony J. Leggett

Share this:

Alexei Abrikosov - Other Resources

Links to other sites

'Alexei Abrikosov and Superconductivity' from DOE R&D Accomplishments 

 

Share this:
To cite this page
MLA style: "Alexei Abrikosov - Other Resources". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 17 Oct 2017. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2003/abrikosov-or.html>

Recommended: