Poetry


Li Ti’s råd

Äger du tvenne slantar, sade Li Ti på en resa,
köp då ett bröd och en blomma.
Brödet är till för din föda.
Blomman du köper betyder
att livet är värt att leva.

Av Harry Martinson
Ur Gräsen i Thule, 1958

Publicerad med tillstånd av Eva Martinson

To cite this section
MLA style: Poetry. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2019. Fri. 22 Feb 2019. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1974/8431-poetry-1974/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.