Poetry


Från Li Kan talar under trädet

Alla upprors vågor åldras fort
och alla upprors stigar blir snart till allfarvägar.
Kvar står en längtan till något som inte
är begärens eller vedergällningarnas hjul.

Bäst är mänskan när hon önskar det goda hon inte förmår
och slutar odla det onda som hon lättare förmår.
Då har hon dock en riktning. Den har inget mål.
Den är fri från hänsynslös strävan.

Av Harry Martinson
Ur Passad, 1945

Publicerad med tillstånd av Eva Martinson

To cite this section
MLA style: Poetry. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2019. Wed. 26 Jun 2019. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1974/8432-poetry-1974-2/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.