Poetry


Längs ekots stigar

Längs ekots stigar tillbaka.
Där vilar orden i sina gamla betydelsers skrin.
Men ack så främmande. Vad är det de säger, dessa läppar.
Om andra sammanhang och tillstånd talar de.
Medan du lyssnar till deras tal
formar de något som förändrats också av dem
stavar på ett språk än längre borta
i ännu ett av skrinen
i de sju skrinens berg
tusen och tusen år före Babylon.

Av Harry Martinson
Ur den postumt publicerade diktsamlingen Längs ekots stigar, 1978

Publicerad med tillstånd av Eva Martinson

To cite this section
MLA style: Poetry. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2019. Wed. 26 Jun 2019. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1974/8439-poetry-1974-9/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.