Poetry


Har ni sett en koltramp …

Har ni sett en koltramp komma ur en orkan –
med bräckta bommar, sönderslitna relingar,
bucklig, stånkande, förfelad –
och med en skeppare som är alldeles hes?
Fnysande lägger den till vid den soliga kajen,
utmattad slickande sina sår,
medan ångan tynar i pannorna.

Av Harry Martinson
Ur Spökskepp, 1929

Publicerad med tillstånd av Eva Martinson

To cite this section
MLA style: Poetry. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2019. Wed. 26 Jun 2019. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1974/8440-poetry-1974-10/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.