Harry Martinson – Poetry

Back

Besök på observatorium

Vi såg en nebulosa i en tub.
En gyllne dimflock tyckte vi oss se.
I större tuber kunde den sig te
som tusen solars ofattbara rum.

Vår tankes svindel föreställde sig
att den sig lyfte, högt från jordens krig,
från tid och rum – vårt livs naivitet –
till andra dimensioners majestät.

Där härskar ingen lag av livets sort.
Där härska lagarna för världars värld.
Där bölja solarna till mognad bort
och klinga in i alla solars härd.

En rikedom av solar finnes där.
Var sol pulserar där med alltets lag
i större solars oerhörda sken.
Och allt är klarhet där och dagars dag.

Av Harry Martinson
Ur Passad, 1945

Publicerad med tillstånd av Eva Martinson

To cite this section
MLA style: Harry Martinson – Poetry. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2018. Mon. 17 Dec 2018. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1974/martinson/25691-harry-martinson-poetry-1974-14/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.