Wislawa Szymborska – Poetry

Back

Tre högst besynnerliga ord

Medan jag säger ordet Framtid
blir första stavelsen förfluten.

Medan jag säger ordet Tystnad
bryter jag den.

Medan jag säger ordet Ingenting
skapar jag nånting som inte ryms i något intet.

Av Wislawa Szymborska
Ur “Nära ögat”, 1996
Översättning av Anders Bodegård

Copyright © Wislawa Szymborska, Anders Bodegård

To cite this section
MLA style: Wislawa Szymborska – Poetry. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2020. Fri. 5 Jun 2020. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1996/szymborska/25584-wislawa-szymborska-poetry-1996-20/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.