Nobelprize.org
Lists of Nobel Prizes and Laureates
Lists of Nobel Prizes and Laureates

Alfred Nobel's Private Library, Björkborn

Humanities

Sweidsh Fiction

 

Name First name Title, subtitle etc. Place of publ. Year Publisher
Benedictsson Viktoria Pengar. 2:a uppl. Sthlm 1889 Haeggström
Benedictsson Viktoria Folklif och småberättelser. Novell af Ernst Ahlgren. Sthlm 1887 Haeggström
Bremer Fredrika Teckningar ur hvardagslifvet. Bd 1-4. Örebro Sthlm 1868- 70 Beijer
Flygare-Carlén Emilie Jungfrutornet. Bd 1-2. Sthlm 1869 Eklund
Franzén Frans Michael Samlade dikter. Bd 2-7. Örebro 1867 - 69 Lindh
Fröding Gustaf Nya dikter. Sthlm 1894 A. Bonnier
Fröding Gustaf Guitarr och dragharmonika. Mixtum pictum på vers. Sthlm 1891 A. Bonnier
Hedberg Frans Svart på Hvitt. Berättelser. Sthlm 1879 A. Bonnier
Hedberg Frans Vegafärden. En diktcykel tillegnad Nordostpassagens upptäckare. Sthlm 1880 A. Bonnier
Hedenstierna Alfred Fröken Jennys konditioner. Berättelser, skizzer och humoresker af Sigurd. Sthlm 1893 H. Geber
Hedenstierna Alfred Jonas Durmans testamente. Berättelser, skizzer och humoresker af Sigurd. Sthlm 1892 H. Geber
Hedenstierna Alfred Patron Jönssons memoirer. Berättelser, sparlakanslexor och skizzer af Sigurd. Sthlm 1894 H. Geber
Hedenstierna Alfred Fideikommissarien till Halleborg. Berättelser, skisser och humoresker af Sigurd. Sthlm 1895 H. Geber
Hedenstierna Alfred Koministern i Qvislinge. Berättelser, skizzer och humoresker af Sigurd. Sthlm 1891 H. Geber
Hedenstierna Alfred I svenska Bondehem. Skildringar af Sigurd. 4:e uppl. Sthlm 1890 H. Geber
Heidenstam Verner von Endymion. [Häfte] Sthlm 1889 A. Bonnier
Heidenstam Verner von Dikter. Sthlm 1895 A. Bonnier
Heidenstam Verner von Hans Alienus. Bd 1-3. Sthlm 1892 A. Bonnier
Lagerlöf Selma Gösta Berlings Saga. 1-2. 2:a uppl. Sthlm 1895 A. Bonnier
Lagerlöf Selma Ur Gösta Berlings saga. Berättelser från det gamla Värmland. Belönad med högsta pris vid Iduns större pristäfling år 1890. [Presentuppl.] Sthlm 1891 Frith. Hellberg
Leffler Anna Carlotta Efterlämnade skrifter. Bd 1-2.
1. Sanningens vägar. Napolitanska bilder.
2. Ur lifvet. Trång horisont m. fl.
Sthlm 1893 A. Bonnier
Lenngren Anna Maria Samlade skaldeförsök. 8:e uppl. Sthlm 1865 Adolf Bonnier
Leopold Carl Gustaf af Samlade skrifter. Bd 1-6. Sthlm 1814- 33 Bd 1-4 P. A. Wiborgs f., bd 5-6 eget förl.
Lidner Bengt Samlade arbeten. 7:e uppl. Sthlm 1859 Ad. Bonnier
Lundegård Axel Titania, en kärlekssaga. Bd 1-2.
1:a uppl.,2:a uppl.
Sthlm 18921895 A. Bonnier
Lundegård Axel Stormfågeln, en historisk silhuett med bakgrund och ram. Sthlm 1893 A. Bonnier
Lundegård Axel Tannhäuser, en modern legend. Bd 1-2. Sthlm 1895 A. Bonnier
Malmström Bernhard Elis Dikter. 5:e uppl. Örebro 1870 Bohlin
Munthe Axel Små skizzer af Puck Munthe. Sthlm 1888 Norstedt
Munthe Axel Från Napoli. Resebref af Puck Munthe. Sthlm 1885 Norstedt
Nasby Petroleum (pseud. för David Ross Locke) Österländsk frukt i Vesterländska skålar. Sthlm 1876 Fritzes
Oscar Fredrik (Oscar II) Samlade skrifter af Oscar Fredrik. Bd 1-6. Sthlm 1885 Eklund
Oscar Fredrik (Oscar II) Smärre dikter af Oscar Fredrik. Sthlm 1887 Eklund
Oscar Fredrik (Oscar II) Samlade skrifter af Oscar Fredrik. Bd 1-2 [dikter]. Sthlm 1875- 76 Eklund
René /Anna M. C. Branting/ Lena. En bok om fruntimmer af René. Sthlm 1893 A. Bonnier
Rodiya Asoka Singalesiska bref utgifna af Victor Hugo Wickström. Östersund 1893 A. Bonnier
Roos Nathilda Genom skuggor. En nutidsskildring. Sthlm 1891 A. Bonnier
Runeberg Johan Ludvig Samlade skrifter. Bd 1-6. 5:e uppl. Örebro,Sthlm 1867- 69 Lindh, Beijer
Rydberg Viktor Om nakenhet och klädselsätt (Med anledning af striden om Oscar Björcks frismålningar i Operakällaren. [Häfte] Sthlm 1895 A. Bonnier
Rydberg Viktor Medeltidens magi. 3:e uppl. Sthlm 1896
Rydberg Viktor Dikter, första samlingen. Gbg 1882 A. Bonnier
Rydberg Viktor Romerska dagar. Med 40 ill. varav en fotografi. Sthlm 1877 A. Bonnier
Rydberg Viktor Romerska dagar. Ill. [Häfte] Sthlm 1877 J. Seligmann
Rydberg Viktor Romerska dagar. 2.a uppl. Gbg 1892 H. Geber
Rydberg Viktor Dikter, andra samlingen. Gbg 1891 A. Bonnier
Rydberg Viktor Varia. Tankar och bilder. Gbg 1894 A. Bonnier
Rydberg Viktor Bibelns lära om Kristus. 5:e uppl. Gbg 1893 A. Bonnier
Rydberg Viktor Den siste Athenaren. 3:e uppl. Sthlm, Gbg 1876 A. Bonnier
Schwartz Marie Sophie Börd och bildning. Sthlm 1861 Ad. Bonnier
Snoilsky Carl Dikter. 2:a uppl. Sthlm 1874 Seligmann
Snoilsky Carl Dikter. 4:e uppl. Sthlm 1893 H. Geber
Snoilsky Carl Dikter. Tredje samlingen. 2:a uppl. Sthlm 1884
Snoilsky Carl Dikter. Sthlm 1869
Snoilsky Carl Nya dikter. 1879-1880. Sthlm 1881 H. Geber
Snoilsky Carl Dikter. Andra samlingen 1879-1880. 2:a uppl. Sthlm 1886 H. Geber
Snoilsky Carl Dikter. Fjärde samlingen. Sthlm 1887 H. Geber
Sparre Pehr Standaret. 3:e uppl. Sthlm 1892 A. Bonnier
Stagnelius Erik Johan Samlade skrifter. Med ledning af författarens handskrifter ånyo utgifna af C. Eichhorn. Bd 1-2. Sthlm 1868 A. Bonnier
Strindberg August Tryckt och otryckt. Bd 1-3. Sthlm 1890- 91 A. Bonnier
Strindberg August Utopier i verkligheten. Fyra berättelser. Sthlm 1885 A. Bonnier
Strindberg August Hemsöborna. Skärgårdsberättelse. Sthlm 1887 A. Bonnier
Strindberg August Dramatik: Inför döden, Första varningen, Debet och Credit, Moderskärlek. Sthlm 1893 A. Bonnier
Strindberg August Le plaidoyer d'un fou. Roman. Révision française de Georges Loiseau. Paris 1895 Albert Langen
Strindberg August Introduction à une chimie unitaire. [Revue] Paris 1895oct. Mercure de France
Svea   Svea. Folk-kalender 1891. Sthlm 1891 A. Bonniers
Sylvia /Pfeiffer, Sara Christina/ Axel Fersen och Marie Antoinette. Historisk romantisk skildring af Sylvia. Sthlm 1885 Looström
Sylvia /Pfeiffer, Sara Christina/ Sofie Hagman. En kärlekshistoria från Gustavianska tiden. Skildring af Sylvia. Sthlm 1887 Looström
Sylvia /Pfeiffer, Sara Christina/ Emelie Högqvist, romantiserad skildring af Sylvia. Sthlm 1890 Looström
Tavaststjerna Karl Korta bref från en lång bröllopsresa. Sthlm 1893 A. Bonnier
Tegnér Esaias Samlade skrifter. Bd 1-4. Sthlm 1872 Norstedt
Topelius Zacharias Sånger 1. Ljungblommor. 5:e uppl. Sthlm 1872 A. Bonnier
Topelius Zacharias Sånger. Nya blad. 2:a uppl. Sthlm 1870, 1876 A. Bonnier
Topelius Zacharias Fältskärns berättelser. Cykel 1-5. 4:e uppl. Sthlm 1876-79 A. Bonnier
Wettergrund Josefina /pseud. Lea/ Valda berättelser af Lea. Ur tant Ullas anteckningar. Sthlm 1878 A. Bonnier
Wettergrund Josefina /pseud. Lea/ Valda berättelser af Lea. Ur minnet och fantasien med 11 teckningar af Carl Larsson. Sthlm 1880 A. Bonnier
Wadman Johan Anders Samlade skrifter med ordförklaringar och biografiska upplysningar mm utgifna af J. G. Carlén. Sthlm 1869 Eberling & K.
Wallin Johan Olof Dödens engel. Ill. af C. Larsson. (Häfte) Sthlm 1880 Fritzes.
Wallin Johan Olof Samlade vitterhetsarbeten. 1-3. 5:e uppl. Sthlm 1863- 64 Fritzes
Wirsén Carl David af Nya dikter. Sthlm 1880 H. Geber
Wirsén Carl David af Dikter. 3:e uppl. Sthlm 1882 H. Geber
Wirsén Carl David af Sånger och bilder. Sthlm 1884 H. Geber
Ödman Nils Petrus Vexlande bilder. Prosa och vers. Sthlm 1893 Fahlcrantz & K.

 

Copyright © Åke Erlandsson, Nobel Library of the Swedish Academy 1997

 

Share this:
To cite this page
MLA style: "Alfred Nobel's Private Library - Sweidsh Fiction". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 22 Oct 2017. <http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/library/fiction-se.html>

Recommended: