Management trainee till Nobelstiftelsen

Nobelstiftelsen ansvarar för att förvalta Alfred Nobels förmögenhet och för att intentionerna i Nobels testamente följs. I Nobelsfären ingår även andra organisationer som med Nobelpriset som utgångspunkt informerar om, inspirerar till och engagerar sig i insatser till mänsklighetens största nytta: Nobelprismuseet, Nobel Prize Outreach, Nobels fredscenter i Oslo – och inte minst nya Nobel Center vid Slussen.

Vi söker en managementtrainee som kommer att stödja VD:n och ledningsgruppen i genomförandet av den övergripande strategin för Nobelsfärens publikinriktade verksamhet; samordna ledningsgruppens agenda och årscykel; vara bollplank för ledningsgruppen i strategiska och organisatoriska frågor; bidra med analyser av enheternas måluppfyllelse och förslag på förbättringar samt bidra till högprioriterade projekt, intern kommunikation och administration. I rollen ingår också uppdrag som sekreterare till styrelser inom Nobelsfären.

Du är en person med hög energinivå, god samarbetsförmåga, stort samhällsengagemang och förståelse för samhällsfrågor (vetenskap, politik, kultur) både nationellt och internationellt. Du är välorganiserad och systematisk, har god analytisk och strategisk förmåga, utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska både skriftligt och muntligt, liksom en stark vilja att göra det lilla extra när situationen kräver det.

Du har nyligen avlagt en högre examen med goda resultat, gärna inom ekonomi eller juridik. Du har erfarenhet som praktikant eller likande inom företag, administration eller en organisation. Du är digitalt mycket kompetent. Du har visat samhällsengagemang i praktiken genom aktiviteter vid sidan av utbildningen. Och inte minst: Du kommer att finna mening i att arbeta för mänsklighetens största nytta.

Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde snarast.
Vi tillämpar ett mångfaldsperspektiv i våra rekryteringar.
Välkommen att skicka din ansökan med cv och personligt brev till [email protected], dock senast den 10 maj. Urval och intervjuer sker löpande.

To cite this section
MLA style: Management trainee till Nobelstiftelsen. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Mon. 29 May 2023. <https://www.nobelprize.org/management-trainee-till-nobelstiftelsen/>

Nobel Prizes and laureates

Fourteen laureates were awarded a Nobel Prize in 2022, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from paleogenomics and click chemistry to documenting war crimes.

See them all presented here.
Nobel Prizes 2022