Nobelprize.org
Nobel Prizes and Laureates

Nobel Prizes and Laureates

The Nobel Peace Prize 2002
Jimmy Carter

Share this:
Den Norske Nobelkomite

 

Nobels Fredspris for 2002

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2002 skal tildeles Jimmy Carter for hans iherdige innsats gjennom flere tiår for fredelig løsning av internasjonale konflikter, for demokrati og menneskerettigheter og for økonomisk og sosial utvikling.

I sin presidentperiode (1977-1981) bidro Carter som mekler i avgjørende grad til Camp David-avtalen mellom Israel og Egypt, en innsats som i seg selv kvalifiserte for Nobels fredspris. I en tid som fortsatt var dominert av den kalde krigen mellom Øst og Vest, understreket han på nytt menneskerettighetenes plass i internasjonal politikk.

I årene etter at han gikk av som president har Carter gjennom sitt Carter Center, som markerer sitt 20-årsjubileum i 2002, utført et svært omfattende og utholdende arbeid som fredsmekler på flere kontinenter. Han har vist et enestående engasjement for demokrati og menneskerettigheter og har virket som valgobservatør ved talløse valg rundt om i verden. Hans innsats for å bekjempe tropiske sykdommer og for å skape vekst og framgang i utviklingsland har vært omfattende. Carter har således virket innenfor flere av de områder som har stått sentralt i fredsprisens historie i mer enn hundre år.

I dagens situasjon preget av trusler om bruk av makt har Carter stått fast på prinsippene om at konflikter i størst mulig grad må løses gjennom mekling og internasjonalt samarbeid basert på folkeretten, respekt for menneskerettighetene og økonomisk utvikling.

Oslo, 11. oktober 2002

 

Share this:
To cite this page
MLA style: "Nobels Fredspris for 2002 til Jimmy Carter - Pressemelding ". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 21 Oct 2017. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2002/press-no.html>

Recommended: