Presentation

Presentation

Norwegian © THE NOBEL FOUNDATION, STOCKHOLM, 2017 General permission is granted for the publication in newspapers in any language. Publication in periodicals or books, or in digital or electronic forms, otherwise than in summary, requires the consent of the Foundation. On all publications in full or in major parts the above underlined copyright notice must…

more

Presentation

Swedish Presentationstal av professor Sara Danius, Ständige Sekreterare, ledamot i Nobelkommittén för litteratur, 10 december 2017. Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, excellenser, mina damer och herrar! Några sidor in i romanen When We Were Orphans (2000) får huvudpersonen en…

more

Presentation

Swedish Presentationstal av professor Per Strömberg, ledamot av , ordförande i Nobelkommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, 10 december 2016. Eders Majestäter. Eders Kungliga Högheter. Ärade…

more

Presentation

Swedish Presentationstal av professor Horace Engdahl, ledamot av , ledamot i Nobelkommittén för litteratur, 10 december 2016. Eders Majestäter. Eders Kungliga Högheter. Excellenser, Mina Damer och Herrar. Hur sker de stora omvälvningarna i litteraturens värld? Ofta genom att någon…

more

Presentation

Swedish Presentationstal av professor Nils-Göran Larsson, ledamot av , ledamot av Medicinska Nobelkommittén, 10 december 2016 Eders Majestäter. Eders Kungliga Högheter. Ärade Pristagare. Mina Damer och Herrar. Vi har idag samlats för utdelningen av årets Nobelpris i…

more

Presentation

Swedish Presentationstal av professor Olof Ramström, ledamot av , ledamot av Nobelkommittén för kemi, 10 december 2016. Eders Majestäter. Eders Kungliga Högheter. Ärade Pristagare. Mina Damer och Herrar. Den mänskliga utvecklingen är starkt förknippad med maskiner. Dessa har hjälpt…

more

Presentation

Swedish Presentationstal av Professor Thors Hans Hansson, ledamot av , ledamot av Nobelkommittén för fysik, 10 december 2016 Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, Ärade Pristagare, Kära kollegor i det internationella vetenskapssamhället, Mina Damer och Herrar Fysik är…

more

Presentation

English © Derechos de autor © La Fundación del Nobel, Estocolmo, 2016 Se concede permiso general para la publicación en periódicos en cualquier idioma. Publicación en revistas o libros, o en formas digitales o electrónicas que no sea un resumen, requiere el consentimiento de la Fundación. En todas las publicaciones completas del texto o de…

more

Presentation

Norwegian © THE NOBEL FOUNDATION, STOCKHOLM, 2016 General permission is granted for the publication in newspapers in any language. Publication in periodicals or books, or in digital or electronic forms, otherwise than in summary, requires the consent of the Foundation. On all publications in full or in major parts the above underlined copyright notice must…

more

Presentation

Swedish Presentationstal av professor Tore Ellingsen, utländsk ledamot av , ordförande i kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, 10 december 2015. Eders Majestäter. Eders Kungliga Högheter. Ärade Pristagare. Mina Damer och Herrar. Immanuel Nobel föds den 24 mars 1801. Vi vet inte mycket om hans barndom, förutom att skolgången blir…

more