Presentationstal

Swedish

Presentationstal av professor Per Strömberg, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, ordförande i Nobelkommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, 10 december 2016.

Professor Per Strömberg presenterar Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

Professor Per Strömberg presenterar Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 i Stockholms Konserthus. Copyright © Nobel Media AB 2016
Photo: Pi Frisk

Eders Majestäter. Eders Kungliga Högheter. Ärade Pristagare. Mina Damer och Herrar.

Vid randen av Medelhavet, utanför dagens Izmir, låg under antiken den grekiska staden Teos. Under utgrävningarna i staden fann arkeologerna nyligen en halvannan meter hög vit marmortavla, med en femtio rader lång utmejslad inskription. Tavlan visade sig vara ett 2200 år gammalt hyreskontrakt för en fastighet med byggnader, jordbruksland och tillhörande slavar.

En förmögen man i Teos hade donerat fastigheten till ett närliggande gymnasium, men studenterna – upptagna som de var med studier och idrott – hyrde ut den till högstbjudande. En klausul i det detaljerade kontraktet ger ägarna rätt att varje år inspektera om hyresgästen håller byggnaderna i gott skick och vårdar jordbruksmarken. Mer än hälften av inskriptionen radar upp de extra avgifter och straff som kunde drabba hyresgästen vid kontraktsbrott. Kontraktet ger också ägarna rätt att hålla religiösa ceremonier i fastigheten tre dagar per år; detta gav inte bara studenterna själslig spis, utan gjorde också hyresinkomsterna skattefria.

Redan de gamla grekerna skrev alltså kontrakt med varandra. I dagens samhälle är kontrakt än viktigare. Vi ingår anställningsavtal med arbetsgivare, lånekontrakt med banker och köper försäkringar för att skydda oss mot stöld och olycka. De mest framgångsrika av oss kan skriva testamenten med villkor som upprätthålls i mer än hundra år… Kontrakt kan vara långa och fulla med finstilt text.  Men de kan också vara enkla och underförstådda, som den veckopeng vi lovar ge våra barn om de städar sina rum. Kontrakt reglerar också icke-ekonomiska relationer på alla samhällsnivåer: från äktenskap, via grundlagar, till internationella fördrag.

Kontrakt kan leda tanken till obehag och bråk. Hyresgästen i Teos fick finna sig i stränga klausuler och hotande påföljder. Ändå syftar kontrakt i grund och botten till samarbete. Ett välskrivet avtal hittar en gyllene kompromiss mellan parter med delvis olika intressen.

Att ingå avtal är en svår konst. Dåligt utformade avtal kan leda till lurendrejeri och onödiga konflikter. Välformulerade kontrakt sporrar däremot varje part att handla på ett sätt som gynnar alla. Årets ekonomipris belönar teorin om att skriva goda kontrakt.

Det är vanligt att kontrakt anger betalningar för vissa beteenden eller utfall. Bengt Holmströms arbeten belyser både fördelar och nackdelar med sådana ekonomiska belöningar. En rörlig lön kan få oss att bli mer målinriktade och arbeta hårdare. Men den kan få oss att bära för stora risker, fokusera på fel saker, och minska entusiasmen för vårt arbete. Holmström har också visat hur kontrakt bör anpassas när parterna ska samarbeta över en längre tid, och hur goda avtal kan uppmuntra en individ trots att bara gruppens prestation kan observeras. En gemensam nämnare är att kontrakt måste balanseras och anpassas till den specifika situationen.

Framtiden är ofta alltför komplex och oförutsägbar för att ett kontrakt ska kunna beskriva alla tänkbara omständigheter. Då kan kontraktet i stället reglera vem som har rätt att fatta beslut i vilka situationer. Oliver Harts forskning om ofullständiga kontrakt handlar om hur beslutsrättigheter bör fördelas. Hans arbeten ger oss bland annat en rik teori om äganderätt. Kanske hade det varit bättre för gymnasisterna i

Teos om de sålt sin fastighet till hyresgästen och besparat sig mödan att knacka ut femtio rader gammalgrekisk text i marmor? Harts verktygslåda kan användas för att förstå om två företag bör gå samman, hur man bör utforma en effektiv konkurslagstiftning och om man bör driva en viss välfärdstjänst i privat eller offentlig regi.

Dear Professors Hart and Holmström:
The blossoming field of contract theory stands firmly on the shoulders of your contributions. With the tools of this theory, we can better understand many real-world contracts and contractual institutions. More importantly, your work helps us write better contracts to enhance cooperation and welfare.

Your research is an outstanding example of practically useful theory, in the best sense of the term. It’s an honor and a privilege to convey to you, on behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences, our warmest congratulations. I now ask you to receive your Prizes from his Majesty the King.

To cite this section
MLA style: Presentationstal. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Mon. 28 Nov 2022. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2016/9260-presentationstal-2016-4/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.