Verner von Heidenstam

Bibliography

Works in Swedish
Vallfart och vandringsår : dikter. – Stockholm : Bonnier, 1888
Från Col di Tenda till Blocksberg : reseskizzer. – Stockholm : Bonnier, 1888
Endymion. – Stockholm : Bonnier, 1889
Renässans : några ord om en annalkande ny brytningstid inom litteraturen. – Stockholm : Bonnier, 1889
Pepitas bröllop : en literaturanmälan / af O. Levertin och V. v. Heidenstam. – Stockholm : Bonnier, 1890
Hans Alienus. – Stockholm, 1892. – 3 vol.
Modern barbarism : några ord mot restaurerandet af historiska byggnader. – Stockholm : Bonnier, 1894
Dikter. – Stockholm : Bonnier, 1895
Om svenskarnes lynne. – Stockholm : Ord och bild, 1897
Karolinerna : berättelser. – Stockholm : Bonnier, 1897–1898. – 2 vol.
Klassicitet och germanism : några ord om världsstriden. – Stockholm : Bonnier, 1898
Tankar och teckningar. – Stockholm : Bonnier, 1899
Sankt Göran och draken : berättelser. – Stockholm : Bonnier, 1900
Heliga Birgittas pilgrimsfärd : berättelse. – Stockholm : Bonnier, 1901
Ett folk. – Stockholm : Bonnier, 1902
Skogen susar : berättelser och sagor. – Stockholm : Bonnier, 1904
Folkungaträdet. [1]. Folke Filbyter : berättelse. – Stockholm : Bonnier, 1905
Folkungaträdet. [2]. Bjälboarvfet : berättelse. – Stockholm : Bonnier, 1907
Svenskarna och deras hövdingar : berättelser för unga och gamla. – Stockholm : Bonnier, 1908–1910. – 2 vol.
Dagar och händelser : tal, inlägg och fantasier. – Stockholm : Bonnier, 1909
Proletärfilosofiens upplösning och fall : några ord vid det nya århundradets tröskel. – Stockholm : Bonnier, 1911
Stridsskrifter. – Stockholm : Bonnier, 1912
Drottning Omma. – Göteborg : Åhlén & Åkerlund, 1914
Nya dikter. – Stockholm : Bonnier, 1915
Det befästa huset och andra berättelser ur “Karolinerna”. – Stockholm : Åhlén & Åkerlund, 1915
Uppsatser, tal och fantasier. – Stockholm : Bonnier, 1929
Skissbok : reseminnen 1876–1877. – Stockholm : Bonnier, 1939
Verner von Heidenstams dikter. – Stockholm : Bonnier, 1940
När kastanjerna blommade : minnen från Olshammar / samlade och redigerade av Kate Bang och Fredrik Böök. – Stockholm : Bonnier, 1941
Tankar och utkast / [saml. och red. av Kate Bang och Fredrik Böök]. – Stockholm : Bonnier, 1941
Sista dikter / samlade och redigerade av Kate Bang och Fredrik Böök. – Stockholm : Bonnier, 1942
Berättelser och fejder. – Stockholm : Bonnier, 1943
Verner von Heidenstams samlade verk / utg. av Kate Bang och Fredrik Böök. – Stockholm : Bonnier, 1943–1944. – 23 vol.
Uppsatser och tal. – Stockholm : Bonnier, 1943
Brev / i urval och med förklaringar av Kate Bang och Fredrik Böök. – Stockholm : Bonnier, 1949
Brev och dikter / Verner von Heidenstam, Ellen Belfrage; utg. av Helge Gullberg. – Stockholm : Norstedt, 1960
Paradisets timma och andra dikter / urval av Sven Lindner ; förord av Olle Holmberg. – Stockholm : Bonnier, 1969
Gårdsfolk. – Stockholm : Sällskapet Bokvännerna, 1982
Hans Alienus. – [Ny utg.] / under redaktion av Gudmund Fröberg och med inledning av Ulf Linde. – Stockholm : Atlantis, 1995. – (Svenska klassiker / utgivna av Svenska akademien)
Brev 1884–1890 : Verner von Heidenstam, August Strindberg / kommentarer av Gudmund Fröberg ; med en inledning av Magnus von Platen. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1999
 
Works translated into English
A King and His Campaigners / translated into English by Axel Tegnier. – London : Duckworth, 1902
Sweden’s Laureate : Selected Poems of Verner von Heidenstam / translated from the Swedish with an introduction by Charles Wharton Stork. – New Haven : Yale university press, 1919
The Soothsayer / authorized translation from the Swedish by Karoline M. Knudsen. – Boston : Four Seas, 1919
The Charles Men / translated from the Swedish by Charles Wharton Stork. – New York : The American–Scandinavian Foundation, 1920. – 2 vol.
The Birth of God / authorized translation from the Swedish by Karoline M. Knudsen. – Boston : Four Seas, 1920
Five Stories Selected from The Karolines = Fem berättelser hämtade från “Karolinerna” / translated by Agnes A. Allnutt. – London : Harrap. – 1922
The Tree of the Folkungs / translated from the Swedish by Arthur J. Chater. – New York : Knopf, 1925. – 2 vol.
The Swedes and Their Chieftains / translated from the Swedish by Charles Wharton Stork. – New York : The American–Scandinavian foundation, 1925
 
Critical studies (a selection)
Berg, Ruben G:son, Före Vallfart och vandringsår : ur Verner von Heidenstams ungdomsdiktning. – Stockholm, 1919
Fries, Erik, Religiositeten hos Verner von Heidenstam : en litteraturpsykologisk studie. – Stockholm, 1934
Lagerkvist, Pär, Verner von Heidenstam : inträdestal i Svenska Akademien den 20 december 1940. – Stockholm, 1940
Wolf, Werner, Dagar på Övralid med Verner von Heidenstam. – Åbo, 1940
Kamras, Hugo, Den unge Heidenstam : personlighet och idéutveckling. – Stockholm, 1942
Key-Åberg, Hans, Verner von Heidenstam : möten och minnen. – Stockholm, 1942
Bang, Kate, Vägen till Övralid. – Stockholm, 1945
Böök, Fredrik, Verner von Heidenstam. – Stockholm, 1945–1946. – 2 vol.
Böök, Fredrik, Verner von Heidenstam. – [Ny revid. utg.]. – Stockholm : Bonnier, 1959
Gummerus, Edvard Robert, Verner von Heidenstam : la vita e l’opera. – Napoli, 1960
Verner von Heidenstams landskap : dikt och bild / med ett förord av Kate Bang och en inledning av Carl Fehrman, foto Jan Mark. – Malmö, 1974
Wessén, Elias, Rytm och rim i Verner von Heidenstams dikter. – Stockholm : Norstedt, 1979
Stenkvist, Jan, Nationalskalden : Heidenstam och politiken från och med 1909. – Stockholm, 1982
Österling, Karin, Älskade Verner! : en romantisk biografi om Heidenstam. – Stockholm, 1989
Kring Verner von Heidenstam : essayer och studier / redaktör: Gudmund Fröberg. – Stockholm, 1993
Platen, Magnus von, Verner von Heidenstam och Emilia Uggla : ett äktenskap. – Stockholm , 1994
Gedin, Per I., Verner von Heidenstam : ett liv. – Stockholm, 2006

The Swedish Academy, 2007

To cite this section
MLA style: Verner von Heidenstam – Bibliography. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Thu. 30 Nov 2023. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1916/heidenstam/bibliography/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Eleven laureates were awarded a Nobel Prize in 2023, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from effective mRNA vaccines and attosecond physics to fighting against the oppression of women.

See them all presented here.
Illustration

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.