Johannes V. Jensen

Bibliography


Works in Danish (large selection)
Danskere. – Copenhagen: Det Nordiske, 1896
Einar Elkær. – Copenhagen: Det Nordiske, 1898
Himmerlandsfolk : historier. – Copenhagen : Det Nordiske, 1898
Intermezzo : Dolores, Forsvundne Skove, Louison. – København : Det Nordiske, 1899
Foraarets Død. – Copenhagen: Det Nordiske, 1900 – (Kongens Fald; 1)
Den store Sommer. – København : Det Nordiske, 1900 – (Kongens Fald; 2)
Den gotiske Renaissance. – København : Det Nordiske, 1901
Vinteren. – København : Det Nordiske, 1901 – (Kongens Fald; 3)
Madame D’Ora. – København : Gyldendal, 1904
Nye Himmerlandshistorier. – Copenhagen: Gyldendal, 1904
Skovene. – København : Gyldendal, 1904
Hjulet. – København : Gyldendal, 1905
Digte. – København : Gyldendal, 1906
Myter og Jagter. – København : Gyldendal, 1907
Den ny Verden : til international Belysning af nordisk Bondekultur. – København : Gyldendal, 1907
Singapore Noveller. – København : Gyldendal, 1907
Nye Myter. – København : Gyldendal, 1908
Bræen : Myter om Istiden og det første Menneske. – København : Gyldendal, 1908. – (Den lange Rejse; 2)
Lille Ahasverus. – København : Gyldendal, 1909
Myter : Ny Samling. – København : Gyldendal, 1910
Himmerlandshistorier : Tredie Samling. – København : Gyldendal, 1910
Skibet. – København : Gyldendal, 1912 – (Den lange Rejse; 5)
Myter : Fjerde Samling. – København : Gyldendal, 1912
Rudyard Kipling. – København : Gyldendal, 1912
Olivia Marianne. – København : Gyldendal, 1915
Introduktion til vor Tidsalder. – København : Gyldendal, 1915
Norne-Gæst. – København : Gyldendal, 1919. – (Den lange Rejse; 3)
Det tabte Land : Mennesket før Istiden. – København : Gyldendal, 1919. – (Den lange Rejse; 1)
Christofer Columbus. – København : Gyldendal, 1921 – (Den lange Rejse; 6)
Sangerinden (Madame D’Ora) : drama i 5 Akter. – København : Gyldendal, 1921
Cimbrernes Tog. – København : Gyldendal, 1922 – (Den lange Rejse; 4)
Æstetik og Udvikling : Efterskrift til Den lange Rejse. – København : Gyldendal, 1923
Aarstiderne : Digte / med Tegninger af Johannes Larsen. – Copenhagen: Gyldendal, 1923
Myter : Tredie Bind, 1914-1924. – København : Gyldendal, 1924
Evolution og Moral. – København : Gyldendal, 1925
Verdens Lys : Nye Digte. – København : Gyldendal, 1926
Jørgine. – København : Hage & Clausens Forlag, 1926
Dyrenes Forvandling : Til Udviklingens Plastik. – København : Gyldendal, 1927
Ved Livets Bred og andre Myter. – København : Gyldendal, 1928
Aandens Stadier. – København : Gyldendal, 1928
Retninger i Tiden : Artikler 1925-30. – København : Gyldendal, 1930
Den jydske Blæst : Digte 1926-1930. – København : Gyldendal, 1931
Paa danske Veje. – København : Gyldendal, 1931
Pisangen. – København : Gyldendal, 1932
Kornmarken. – København : Gyldendal, 1932
Sælernes Ø. – København : Gyldendal, 1934
Det Blivende : Tankens Revolutionering i det 19de Aarhundrede og Tilbagefaldet i det 20de. – København : Gyldendal, 1934
Dr. Renaults Fristelser. – København : Gyldendal, 1935
Gudrun. – København : Gyldendal, 1936
Darduse, Bryllupet i Peking : Eventyrkomedie i fire Akter Copenhagen: Gyldendal, 1937
Paaskebadet : Digte 1931-1937. – København : Gyldendal, 1937
Den lange Rejse. – Copenhagen: Gyldendal, 1938. – 2 vol.
Nordvejen : indtryk af norsk Natur. – Copenhagen: Gyldendal, 1939
Fra Fristaterne : Rejsebreve, med et Tilbageblik. – København : Gyldendal, 1939
Mariehønen. – København : Gyldendal, 1940
Mindets Tavle : Portræter og Personligheder. – København : Gyldendal, 1941
Vor Oprindelse. – København : Gyldendal, 1941
Om Sproget og Undervisningen. – København : Gyldendal, 1942
Kvinden i Sagatiden. – København : Gyldendal, 1942
Folkeslagene i Østen. – København : Gyldendal, 1943
Møllen. – København : Gyldendal, 1944
Myter. – København : Gyldendal, 1946. – 2 vol.
Afrika : Opdagelsesrejserne. – København : Gyldendal, 1949
Swift og Oehlenschläger. – København : Gyldendal, 1950
Tilblivelsen. – København : Gyldendal, 1951
Mytens ring : Efterladte myter og beskrivelser. – København : Gyldendal, 1957
 
Translations into English
Fire and Ice / translated by Arthur G. Chater. – London: Gyldendal, 1922. – (The Long Journey; 1)
The Cimbrians / translated by Arthur G. Chater. – London: Gyldendal, 1923. – (The Long Journey; 2)
Christopher Columbus / translated by Arthur G. Chater. – London: Gyldendal, 1924. – (The Long  Journey; 3)
The Fall of the King / translated by P. T. Federspiel. – London : Grayson & Grayson, 1933
Garden Colonies in Denmark / translated by F. Aubrey Rush. – Copenhagen : Danske selskab, 1949
Denmark’s Johannes V. Jensen / translated by Marion L. Nielsen. – Logan: Utah State Agricultural  College, 1955
The Waving Rye / selected by C. A. Bodelsen, translated by Ronald Bathgate and others. –  København : Gyldendal, 1957
The Fall of the King / translated by Alan Bower and edited by Sven Hakon Rossel. –  Seattle: Mermaid Press, 1992

The Swedish Academy, 2009

To cite this section
MLA style: Johannes V. Jensen – Bibliography. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Mon. 8 Aug 2022. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1944/jensen/bibliography/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.