Biobibliografisk notis

English
English [pdf]
Swedish
Swedish [pdf]
French
French [pdf]
German
German [pdf]
Spanish [pdf]

logotype

Bio-bibliografi

Jean-Marie Gustave Le Clézio föddes den 13 april 1940 i Nice, men både föräldrarna hade starka släktband med den en gång franska kolonin Mauritius, erövrad av britterna 1810. Le Clézio flyttade vid åtta års ålder tillsammans med övriga familjen till Nigeria, där fadern blivit kvar som läkare under andra världskriget. På den månadslånga båtfärden till Nigeria påbörjade han sin skrivarkarriär med två små böcker, Un long voyage och Oradi noir, som till och med innehöll en lista över “kommande böcker”. Han växte upp med två språk, franska och engelska. 1950 återvände familjen till Nice. Efter studentexamen 1957 studerade han engelska vid universitetet i Bristol 1958-59 och i London 1960-61. Han avlade grundexamen vid universitet i Nice (Institut d’Études Littéraire) 1963, tog en högre examen vid universitetet i Aix-en-Provence 1964 och doktorerade på ett arbete om Mexikos tidiga historia vid universitetet i Perpignan 1983. Han har undervisat vid universitet i bland annat Bangkok, Mexico City, Boston, Austin och Albuquerque.

Le Clézio väckte stor uppmärksamhet med sin debutroman Le procès-verbal (1963; Rapport om Adam, 1964). Som ung författare i efterdyningen av existentialismen och nouveau roman var han en besvärjare som försökte lyfta orden ur vardagsspråkets degenererade tillstånd och återge dem kraften att frammana en essentiell verklighet. Debutboken inledde en svit av krisskildringar, som även omfattar novellsamlingen La fièvre (1965; Febern, 1966) och Le déluge (1966; Syndafloden, 1968), där han pekar ut förvirringen och rädslan i de stora västerländska städerna.

Redan tidigt framstod Le Clézio som en ekologiskt engagerad författare, en inriktning som accentuerades med romanerna Terra amata (1967; Terra amata, 1969), Le livre des fuites (1969; Flykternas bok, 1970), La guerre (1970; Kriget, 1974) och Les géants (1973). Hans slutgiltiga genombrott som romanförfattare skedde med Désert (1980; Öken, 1984), för vilken han prisbelönades av Franska akademien. Verket innehåller storslagna bilder av en förlorad kultur i den nordafrikanska öknen, som kontrasterar mot en skildring av Europa sett med de oönskade invandrarnas ögon. Huvudpersonen, den algeriska gästarbeterskan Lalla, är en utopisk motpol till det europeiska samhällets fulhet och brutalitet.

Samtidigt med dessa romaner publicerade Le Clézio de meditativa essäböckerna L’extase matérielle (1967; Jordisk extas, 1969), Mydriase (1973) och Haï (1971), varav den senare visar influenser från indiansk kultur. Längre vistelser i Mexiko och Centralamerika mellan åren 1970 och 1974 fick en avgörande betydelse för hans författarskap, och han sökte sig bort från de stora städerna för att finna en ny andlig verklighet i kontakten med indianerna. Han mötte marockanskan Jemia, som blev hans hustru 1975, samma år som Voyage de l’autre côté publicerades, en bok där han redovisar sina centralamerikanska lärdomar. Le Clézio påbörjade översättningen av de stora verken i indiansk tradition, som Les prophéties du Chilam Balam. Le rêve mexicain ou la pensée interrompue (1988) vittnar om hans fascination för Mexikos storslagna förflutna. Sedan 1990-talet delar Le Clézio och hans hustru sin tid mellan Albuquerque i New Mexico, ön Mauritius och Nice.

Le chercheur d’or (1985; Skattsökaren, 1990) behandlar stoff från Indiska oceanens öar i äventyrsromanens anda. Författarens dragning till drömmen om det jordiska paradiset framträder på senare år i böcker som Ourania (2005) och i Raga: approche du continent invisible (2006; Raga: att nalkas den osynliga kontinenten, 2008), den senare ägnad åt att dokumentera det liv som håller på att gå förlorat på öarna i Oceanien när globaliseringen tränger fram, den förra förlagd till en avlägsen dal i Mexiko, där huvudpersonen, författarens alter ego, påträffar en koloni av sökare som återvunnit guldålderns harmoni och lagt bort civilisationens fördärvliga bruk, däribland de vanliga språken.

Tyngdpunkten i författarskapet har alltmera förskjutits i riktning mot ett utforskande av barndomens värld och den egna släktens historia. Denna utveckling inleddes med Onitsha (1991), fortsatte mera explicit med La quarantaine (1995) och har kulminerat i Révolutions (2003; Allt är vind, 2007) och L’Africain (2004; Afrikanen, 2005). Révolutions sammanfattar författarskapets viktigaste teman: minnet, exilen, ungdomens uppbrott, kulturernas konflikt. Episoder från skilda tider och platser står bredvid varandra: huvudpersonens läroår under 1950- och 1960-talen i Nice, London och Mexiko, den bretonske anfaderns upplevelser som soldat i revolutionsarmén 1792–94 och emigration till Mauritius för att undkomma det revolutionära samhällets förtryck samt en slavinnas berättelse från början av 1800-talet. Inbäddad i ungdomsminnena ligger berättelsen om huvudpersonens besök hos sin farfars syster, den sista bäraren av familjetraditionen från den förlorade egendomen på Mauritius, som överlämnar de minnen han som författare skall bära vidare.

L’Africain är historien om författarens far, på en gång rekonstruktion, äreräddning och erinring av en pojkes liv i skuggan av en främling som han är skyldig att älska. Han minns genom landskapet: Afrika berättar för honom om vem han var den gång han som åttaåring upplevde familjens återförening efter krigsårens skilsmässa.

Till det senaste som flutit ur Le Clézios penna hör Ballaciner (2007), en djupt personlig essä om filmkonstens historia och filmens betydelse i författarens eget liv, från barndomens vevprojektorer över tonårens kult av cineastiska trender till vuxenålderns strandhugg i främmande världsdelars filmkonst. Det senaste verket Ritournelle de la faim har utkommit i dagarna.

Le Clézio har även skrivit flera barn- och ungdomsböcker, som t ex Lullaby (1980), Celui qui n’avait jamais vu la mer suivi de La montagne du dieu vivant (1982) och Balaabilou (1985).

Litterära priser: Prix Théophraste Renaudot (1963), Prix Larbaud (1972), Grand Prix Paul Morand de l’Académie française (1980), Grand Prix Jean Giono (1997), Prix Prince de Monaco (1998), Stig Dagermanpriset (2008)

Verk på franska
Le procès-verbal. – Paris : Gallimard, 1963
Le jour où Beaumont fit connaissance avec sa douleur. – Paris : Mercure de France, 1964
La fièvre. – Paris : Gallimard, 1965
Le déluge : roman. – Paris : Gallimard, 1966
L’extase matérielle . – Paris : Gallimard, 1967
Terra amata. – Paris : Gallimard, 1967
Le livre des fuites : roman d’aventures. – Paris : Gallimard, 1969
La guerre. – Paris : Gallimard, 1970
Haï. – Genève : Skira, 1971
Mydriase. – Montpellier : Fata Morgana, 1973
Les géants. – Paris : Gallimard, 1973
Voyages de l’autre côté. – Paris : Gallimard, 1975
L’inconnu sur la terre. – Paris : Gallimard, 1978
Vers les icebergs. – Montpellier : Fata Morgana, 1978
Voyage au pays des arbres. – Paris: Gallimard, 1978
Mondo et autres histoires. – Paris : Gallimard, 1978
Désert. – Paris : Gallimard, 1980
Trois villes saintes. – Paris : Gallimard, 1980
Lullaby. – Paris : Gallimard, 1980
La ronde et autres faits divers. – Paris : Gallimard, 1982
Celui qui n’avait jamais vu la mer ; suivi de La montagne du dieu vivant. – Paris : Gallimard, 1982
Balaabilou. – Paris : Gallimard, 1985
Le chercheur d’or. – Paris : Gallimard, 1985
Villa Aurore ; suivi de Orlamonde. – Paris : Gallimard, 1985
Voyage à Rodrigues. – Paris : Gallimard, 1986
Le rêve mexicain ou la pensée interrompue. – Paris : Gallimard, 1988
Printemps et autres saisons. – Paris : Gallimard, 1989
La grande vie ; suivi de Peuple du ciel. – Paris : Gallimard, 1990
Onitsha. – Paris : Gallimard, 1991
Étoile errante. – Paris : Gallimard, 1992
Pawana. – Paris : Gallimard, 1992
Diego et Frida. – Paris : Stock, 1993
La quarantaine. – Paris : Gallimard, 1995
Poisson d’or. – Paris : Gallimard, 1996
La fête chantée. – Paris : Le Promeneur, 1997
Hasard ; suivi de Angoli Mala. – Paris : Gallimard, 1999
Coeur brûlé et autres romances. – Paris : Gallimard, 2000
Révolutions. – Paris : Gallimard, 2003
L’Africain. – Paris : Mercure de France, 2004
Ourania . – Paris : Gallimard, 2006
Raga : approche du continent invisible. – Paris : Seuil, 2006
Ballaciner. – Paris : Gallimard, 2007
Ritournelle de la faim. – Paris : Gallimard, 2008
Verk på engelska
The Interrogation / translated from the French by Daphne Woodward. – New York : Atheneum, 1964. – Translation of Le procès-verbal
Fever / translated from the French by Daphne Woodward. – New York : Atheneum, 1966. – Translation of La fièvre
The Flood / translated from the French by Peter Green. – London : H. Hamilton, 1967. – Translation of Le déluge
Terra Amata / translated from the French by Barbara Bray. – London : Hamilton, 1969 ; New York : Atheneum, 1969. – Translation of Terra amata
The Book of Flights : an Adventure Story / translated from the French by Simon Watson Taylor. – London : Cape, 1971 ; New York : Atheneum, 1972. – Translation of Le livre des fuites
War / translated from the French by Simon Watson Taylor. – London : Cape, 1973 ; New York : Atheneum, 1973. – Translation of La guerre
The Giants / translated from the French by Simon Watson Taylor. – London : Cape, 1975 ; New York : Atheneum, 1975. – Translation of Les géants
The Mexican Dream, or, The Interrupted Thought of Amerindian Civilizations / translated by Teresa Lavender Fagan. – Chicago : University of Chicago Press, 1993. – Translation of Le rêve mexicain ou la pensée interrompue
The Prospector / translated from the French by Carol Marks. – Boston : David R. Godine, 1993. – Translation of Le chercheur d’or
Onitsha / translated by Alison Anderson. – Lincoln : University of Nebraska Press, 1997. – Translation of Onitsha
The Round & Other Cold Hard Facts = La ronde et autres faits divers / translated by C. Dickson. – Lincoln : University of Nebraska Press, 2002. – Translation of La ronde et autres faits divers
Wandering Star : a Novel / translated by C. Dickson. – Willimantic, CT : Curbstone Press, 2004. – Translation of Étoile errante
Verk på svenska
Rapport om Adam / [till svenska av Aslög Davidson]. – Stockholm : Geber, 1964. – Ny utg. 1968. – Orig:s titel: Le procès-verbal
Febern / till svenska av C.G. Bjurström. – Stockholm : Geber, 1966. – Orig:s titel: La fièvre
Syndafloden / till svenska av C.G. Bjurström. – Stockholm : Geber, 1968. – Orig:s titel: Le déluge
Terra amata : roman / till svenska av Ulla Bruncrona. – Stockholm : Geber, 1969. – Orig:s titel: Terra amata
Jordisk extas : [essäer] / till svenska av Eva Alexanderson. – Stockholm : Geber, 1969. – Orig:s titel: L’extase matérielle.
Flykternas bok : äventyrsroman / till svenska av Ulla Bruncrona. – Stockholm : Geber, 1970. – Orig:s titel: Le livre des fuites
Kriget : roman / till svenska av Ulla Bruncrona. – Stockholm : AWE/Geber, 1974. – Orig:s titel: La guerre
Färder i andra riken / övers. av Ulla Bruncrona. – Stockholm : AWE/Geber, 1979. – Orig:s titel: Voyages de l’autre côté
Mondo och andra berättelser / till svenska av Ulla Bruncrona. – Stockholm : AWE/Geber, 1981. – Orig:s titel: Mondo et autres histoires
Öken / till svenska av Ulla Bruncrona. – Stockholm : AWE/Geber, 1984. – Orig:s titel: Désert
Skattsökaren / översättning av Ulla Bruncrona. – Stockholm : AWE/Geber, 1990. – Orig:s titel: Le chercheur d’or
Vandrande stjärna / översättning: Ulla Bruncrona. – Stockholm : Norstedt, 1995. – Orig:s titel: Étoile errante
Afrikanen / översättning av Ulla Bruncrona. – Stockholm : Grate, 2005. – Orig:s titel: L’Africain
Allt är vind / översättning av Ulla Bruncrona. – Stockholm : Grate, 2007. – Orig:s titel: Révolutions
Raga : att nalkas den osynliga kontinenten / översättning av Ulla Bruncrona. – Stockholm : Grate, 2008. – Orig:s titel: Raga : approche du continent invisible
Verk på tyska
Das Protokoll : Roman / Aus dem Französischen von Rolf und Hedda Soellner. – München : Piper, 1965. – Originaltitel: Le procès-verbal
Die Sintflut : Roman / Aus dem Französischen von Rolf und Hedda Soellner. – München : Piper, 1968. – Originaltitel: Le déluge
Terra amata : Roman / Aus dem Französischen von Rolf und Hedda Soellner. – München : Piper, 1970. – Originaltitel: Terra amata
Das Fieber : Erzählungen / Aus dem Französischen von Rolf und Hedda Soellner. – München : Piper, 1971. – Originaltitel: La fièvre
Der Krieg : Roman / Aus dem Französischen von Rolf und Hedda Soellner. – Frankfurt (am Main) : S. Fischer, 1972. – Originaltitel: La guerre
Der Goldsucher : Roman / Aus dem Französischen von Rolf und Hedda Soellner. – Köln : Kiepenheuer u. Witsch, 1987. – Originaltitel: Le chercheur d’or
Mondo : Erzählungen / Aus dem Französischen von Rolf und Hedda Soellner. – München : List, 1988. – Originaltitel: Mondo et autres histoires
Der mexikanische Traum / Aus dem Französischen von Rolf und Hedda Soellner. – München : List, 1989. – Originaltitel: Le rêve mexicain ou la pensée interrompue
Wüste : Roman / Aus dem Französischen von Uli Wittmann. – Köln : Kiepenheuer u. Witsch, 1989. – Originaltitel: Désert
Onitsha : Roman / Aus dem Französischen von Uli Wittmann. – Köln : Kiepenheuer und Witsch, 1993. – Originaltitel: Onitsha
Diego und Frida / Aus dem Französischen von Uli Wittmann. – München : Hanser, 1995. – Originaltitel: Diego et Frida
Fliehender Stern : Roman / Aus dem Französischen von Uli Wittmann. – Köln : Kiepenheuer und Witsch, 1996. – Originaltitel: Étoile errante
Ein Ort fernab der Welt : Roman / Aus dem Französischen von Uli Wittmann. – Köln : Kiepenheuer und Witsch, 2000. – Originaltitel: La quarantaine
Fisch aus Gold : Roman / Aus dem Französischen von Uli Wittmann. – Köln : Kiepenheuer und Witsch, 2003. – Originaltitel: Poisson d’or
Revolutionen : Roman / Aus dem Französischen von Uli Wittmann. – Köln : Kiepenheuer und Witsch, 2006. – Originaltitel: Révolutions
Der Afrikaner / Aus dem Französischen von Uli Wittmann. – München : Hanser, 2007. – Originaltitel: L’Africain
Litteratur i urval
Lhoste, Pierre, Conversations avec J.M.G. Le Clézio. – Paris : Mercure de France, 1971
Brée, Germaine, Le monde fabuleux de J.M.G. Le Clézio. – Amsterdam : Rodopi, 1990
J.M.G. Le Clézio / textes réunis par Gabrielle Althen. – Marseille : Sud, 1990
Onimus, Jean, Pour lire Le Clézio. – Paris : PUF, 1994
Cortanze, Gérard de, J.M.G. Le Clézio : le nomade immobile. – Paris : Éd. du Chêne, 1999
Chung, Ook, Le Clézio : une écriture prophétique. – Paris : Imago, 2001
Jollin-Bertocchi, Sophie, J.M.G. Le Clézio : l’érotisme, les mots. – Paris : Kimé, 2001
Rimpau, Laetitia, Reisen zum Ursprung : das Mauritius-Projekt von Jean-Marie Gustave Le Clézio. – Tübingen : Niemeyer, 2002
Jarlsbo, Jeana, Écriture et altérité dans trois romans de J.M.G. Le Clézio : Désert, Onitsha et La quarantaine. – Lund : Romanska institutionen, Univ., 2003
Lectures d’une oeuvre J.-M.G. Le Clézio / collectif coordonné par Sophie Jollin-Bertocchi et Bruno Thibault … – Nantes : Du Temps, 2004
Kastberg Sjöblom, Margareta, L’écriture de J.M.G. Le Clézio : des mots aux thèmes. – Paris : Honoré Champion, 2006
Salles, Marina, Le Clézio : notre contemporain. – Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2006
Suzuki, Masao, J-MG Le Clézio : évolution spirituelle et littéraire : par-delà l’Occident moderne. – Paris : L’Harmattan, 2007

Svenska Akademien

To cite this section
MLA style: Biobibliografisk notis. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Sat. 25 Mar 2023. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2008/8568-biobibliografisk-notis-2008/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Fourteen laureates were awarded a Nobel Prize in 2022, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from paleogenomics and click chemistry to documenting war crimes.

See them all presented here.
Nobel Prizes 2022

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.