Biobibliografi

English
English [pdf]
Swedish
Swedish [pdf]

Logo

Biobibliografi

Peter Handke är född 1942 i byn Griffen i regionen Kärnten, Österrike. Detta var även födelseort för hans mor Maria, som tillhörde den slovenska minoriteten. Fadern var en tysk soldat som han inte skulle komma att träffa förrän i vuxen ålder. Han växte istället upp med sin mor och hennes nya man, Bruno Handke, samt sina småsyskon. Familjen levde en kort tid i det sönderbombade Berlin, men återvände sedan till Griffen. Efter byskolan fick han plats på ett katolskt prästgymnasium med internat i Klagenfurt. I början av sextiotalet läste han juridik vid universitetet i Graz, men avbröt studierna när debutromanen Die Hornissen (1966) publicerades – en ”dubbelfiktion” i vilken huvudpersonen är sysselsatt med att återkalla fragment ur en annan, för läsaren okänd, roman. Samma år fick han Publikumsbeschimpfung uppsatt på Theater am Turm i Frankfurt, en pjäs som består av att skådespelarna öser förolämpningar över publiken för att de går på teater. Handke kom omedelbart att betraktas som en experimentell och avantgardistisk författare, och han tog tidigt avstånd från det krav på samhällstillvändhet och politiskt ställningstagande som representerades av den vid tiden omtalade tyska författarkonstellationen Gruppe 47. Han anklagade den samtida tyska litteraturen för ”beskrivningsimpotens”, och sina inspirationskällor fann han istället inom den så kallade nya vågen i den franska litteraturen.

Över femtio år senare, med ett stort antal verk bakom sig i olika genrer och konstarter – däribland ett tjugotal dramer – framstår han som en av de mest inflytelserika författarna i Europa under efterkrigstiden. Till hans produktion hör romaner, essäer, dagböcker, skådespel och filmer. Sedan 1990 har han haft sin bas i Chaville sydväst om Paris, varifrån han gjort en lång rad produktiva resor och vandringar. Hans verk är fyllda av en stark upptäckaranda, en vilja att skriva världen ny. Samtidigt finns där en påtaglig nostalgi, en strävan att bearbeta sitt ursprung, som han börjar odla i dramat Über die Dörfer från 1981 (Över byarna, 1986) och i den säregna romanen Die Wiederholung, 1986 (Upprepningen, 1988). ”Att vara mottaglig är allt” har han sagt, och det är utifrån den målsättningen han förmår ge såväl laddning som språk till banala detaljer i den dagliga erfarenheten.

Få kan som Handke beskriva en plats. Han ger tiden, dagarnas och årstidernas lopp, en avgörande roll i skildringen. Allt är beroende av det specifika nedteckningsögonblicket. Det gör dessutom varje beskrivning till en språklig tilldragelse. Även om hela Handkes verk handlar om att återvända till ursprungen och minnas de döda, är ingen strikt upprepning möjlig. Just i romanen Upprepningen återvänder hjälten Georg Kobal till Handkes på mödernet slovenska ursprung, men allt är ändå annorlunda. Och drömspelet Immer noch Sturm (2010), som utspelar sig i Slovenien, låter den i kriget omkomna morbrodern Gregor återuppstå som partisan i opposition mot Nazityskland. Peter Handke betonar i sitt skrivande hur minnet uppstår i ett nu – själva skrivögonblicket. Det förflutna går inte att återerövra i en ren minnesakt utan vägen bakåt måste ta nya banor med hjälp av språket. Denna kreativa process kallar han Tagwerden (dagblivande).

I Das Gewicht der Welt (1977), den bok som inleder den väldiga produktionen av dagliga anteckningar, uttrycker Handke att hans författarskap är sprunget ur den personliga katastrofen. Långt senare skall han låta berättaren i romanen Mein Jahr in der Niemandsbucht. Ein Märchen aus den neuen Zeiten från 1994 (Mitt år i Ingenmansbukten. En saga från de nya tiderna, 1998) säga att ”katastrofen som involverar mina närstående, det är platsen där jag hör hemma”. Han skulle kunna instämma i Maurice Maeterlincks ord: ”Vi tillhöra aldrig oss själva på ett intimare sätt än efter en ohjälplig katastrof. Vi tycks då ha återfunnit oss själva och åter förvärvat en okänd och nödvändig del av vårt väsen. En egendomlig stillhet inträder.” Denna erfarenhet är mest minnesvärt skildrad i den korta och kärva, men djupt kärleksfulla boken han skrev om sin mor efter hennes självmord: Wunschloses Unglück, 1972 (Berättelse om ett liv, 1974). Boken har en särskild plats i Handkes författarskap på grund av det tema av förlust och hjälplöshet i förhållande till en förlorad älskad, som alltsedan dess återfinns i Handkes skrivande. Själva anslaget utgörs av den citerade lokaltidningens torra information om självmordet. Under bokens gång söker författaren förmedla moderns personliga berättelse genom att, likt en språkarkeolog, urskilja vad som i moderns liv varit bestämt utifrån tidens rådande kvinnoroll. Resultatet är en konstaterandets prosa som är något enastående i sin art. Berättelse om ett liv utgör också en länk mellan den tidige, språkkritiske Handke och den senare beskrivningskonstnären. Ett liknande förhållande till språket märks i Handkes tidiga drama Kaspar från 1967, men också i hans konceptuella diktning, som i boken Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt från 1969 (The Innerworld of the Outerworld of the Innerworld, 1974).

Handke pekar gärna på den medeltida riddarromanen som modell, där en vandrande solitär ställs inför ödesmättade prövningar. I en av hans vackraste romaner, Der Chinese des Schmerzes, 1983 (Smärtans kines, 1985), konfronteras huvudpersonen Andreas Loser med ett målat hakkors under en vandring i bergen. I sitt upprörda tillstånd berövar han en okänd person livet, något som förvandlar hela hans livsväg. Beskrivningen av staden Salzburgs utkanter är svindlande detaljrik, medan intrigen är starkt stiliserad, nästan obefintlig.

Handke har sagt ”klassikerna har räddat mig”. Så har han också gjort en lång rad betydande översättningar från klassisk grekiska, franska och engelska. Hit hör verk av Aischylos, Euripides, Sofokles; Emmanuel Bove, René Char, Marguerite Duras, Julien Green, Patrick Modiano, Francis Ponge och Shakespeare.

Om Handke för vidare det klassiska arvet, kanske främst Goethe, är han samtidigt en djupt samtida författare som i linje med Kafka måste göra upp med ett fadersarv, som i hans fall har perverterats av Nazityskland. Det är den slovenska moderslinjen han företräder, och det är den som motiverar hans nostalgiska men djupt antinationalistiska mytbildning om sitt ursprung. Han är inte okontroversiell i politiskt hänseende, men han är samtidigt ingen engagerad författare i Sartres mening och erbjuder inga politiska alternativ.

Peter Handke har valt exilen som produktiv livsväg, där ”tröskelerfarenheten” – att stå mellan två världar – hålls kvar. Och om han kan beskrivas som en platsens och vandringens berättare är det inte centrum han skildrar utan periferin till storstäderna, landsbygden och de obemärkta trakterna. Hans stora verk Mitt år i Ingenmansbukten inleds med ett motto av Horatius, där denne säger sig föredra hålan Lebedos framför det magnifika Rom. På samma sätt föredrar Handke Chaville framför Paris. Han återerövrar så det marginaliserade rummet. Det sker också i några andra av hans mest storslagna episka verk, som i Die Obstdiebin oder einfache Fahrt ins Landesinnere (2017), som på liknande sätt vänder ut och in på den tradition från Baudelaire och framåt där Paris varit själva urmyten för litteraturens centrum. Handke skyr likriktningen i dagens värld, och när han ger oss våra sinnen åter låter han oss erfara att centrum är överallt.

Bibliografi – ett urval

Die Hornissen : Roman. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1966

Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1966

Der Hausierer : Roman. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1967

Begrüssung des Aufsichtsrats. – Salzburg : Rezidens, 1967

Die Literatur ist romantisch. – Berlin : Oberbaumpresse, 1967

Kaspar. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1967

Prosa, Gedichte, Theaterstücke, Hörspiel, Aufsätze. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1969

Die Innenwelt der Aussenwelt der Innenwelt. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1969

Deutsche Gedichte. – Frankfurt am Main : Euphorion, 1969

Wind und Meer : 4 Hörspiele. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1970

Die Angst des Tormanns beim Elfmeter : Erzählung. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1970

Der Ritt über den Bodensee. Frankfurt am Main : Verlag der Autoren, 1970

Chronik der laufenden Ereignisse. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1971

Traum von der Leere der Flüssigkeit / mit 6 Offsetlithografien von Peter Pongratz ; hrsg. von Otto Breicha. – Wien : Breicha, 1972

Wunschloses Unglück. – Salzburg : Residenz, 1972

Stücke 1. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1972

Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1972

Der kurze Brief zum langen Abschied. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1972

Stücke 2. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1973

Die Unvernünftigen sterben aus. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1973

Als das Wünschen noch geholfen hat. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1974

Die Unvernünftigen sterben aus. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1974 [Korrigierte Fassung.]

Die Stunden der wahren Empfindung. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1975

Falsche Bewegung. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1975

Der Rand der Wörter : Erzählungen, Gedichte, Stücke / Auswahl und Nachwort von Heinz F. Schafroth. – Stuttgart : Reclam, 1975

Die linkshändige Frau : Erzählung. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1976

Das Gewicht der Welt : Ein Journal (November 1975 März 1977). – Salzburg : Residenz, 1977

Langsame Heimkehr : Erzählung. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1979

Das Ende des Flanierens. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1980

Die Lehre der Sainte-Victoire. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1980

Über die Dörfer. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1981

Kindergeschichte. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1981

Die Geschichte des Bleistifts. – Salzburg : Residenz, 1982

Der Chinese des Schmerzes. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1983

Phantasien der Wiederholung. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1983

Die Wiederholung. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1986

Gedicht an die Dauer. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1986

Der Himmel über Berlin : Ein Filmbuch / von Wim Wenders und Peter Handke. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1987

Nachmittag eines Schriftstellers : Erzählung. – Salzburg : Residenz, 1987

Die Abwesenheit : ein Märchen. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1987

Das Spiel vom Fragen oder Die Reise zum Sonoren Land. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1989

Versuch über die Müdigkeit. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1989

Versuch über die Jukebox : Erzählung. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990

Noch einmal für Thukydides. – Salzburg : Residenz, 1990 [Erweiterte Ausgabe: – Salzburg : Residenz, 1995]

Versuch über den geglückten Tag : Ein Wintertagtraum. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1991

Abschied des Träumers vom Neunten Land : Eine Wirklichkeit, die vergangen ist : Erinnerung an Slowenien. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1991

Die Stunde da wir nichts voneinander wussten : Ein Schauspiel. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1992

Langsam im Schatten : Gesammelte Verzettelungen 1980-1992. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1992

Die Theaterstücke in einem Band. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1992

Mein Jahr in der Niemandsbucht : Ein Märchen aus den neuen Zeiten. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1994

Die Tage gingen wirklich ins Land : Ein Lesebuch / Hrsg. von Heinz Schafroth. – Stuttgart : Reclam, 1995

Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1996

Sommerlicher Nachtrag zu einer winterlichen Reise. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1996

In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus : Roman. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1997

Zurüstungen für die Unsterblichkeit : Ein Königsdrama. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1997

Am Felsfenster morgens : (und andere Ortszeiten 1982-1987). – Salzburg : Residenz, 1998

Ein Wortland : Eine reise durch Kärnten, Slowenien, Friaul, Istrien und Dalmatien / mit vier Photoessays von Lisl Ponger. Hrsg. von der Kulturinitiative Stift Griffen nach einer Idee von Hans Kitz

Die Fahrt im Einbaum oder Das Stück zum Film vom Krieg. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1999

Lucie im Wald mit den Dingsda : Eine Geschichte. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1999

Unter Tränen fragend : Nachträgliche Aufzeichnungen von zwei Jugoslawien-Durchquerungen im Krieg, März und April 1999. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2000

„Pourquoi la cuisine?“ : Textes écrits pour le spectacle „La cuisine“ de Mladen Materić. – Paris : Gallimard, 2001

Mündliches und Schriftliches : Zu Büchern, Bildern und Filmen 1992-2002. – Frankfurt am
Main : Suhrkamp, 2002

Der Bildverlust oder Durch die Sierra de Gredos : Roman. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2002

Rund um das Grosse Tribunal. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2003

Warum eine Küche?” : Texte für das Schauspiel „La cuisine“ von Mladen Materić. – Wien : Ed. Korrespondenzen, 2003

Untertagblues : Ein Stationendrama. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2003

Über Musik / mit Ill. von Amina Handke ; hrsg. von Gerhard Melzer. – Graz : Droschl, 2003

Don Juan : (erzählt von ihm selbst). – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2004

Gestern Unterwegs : Aufzeichnungen November 1987-Juli 1990. – Salzburg : Jung und Jung, 2005

Die Tablas von Daimiel : ein Umwegzeugenbericht zum Prozess gegen Slobodan Milošević. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2006

Spuren der Verirrten. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2006

Kali : eine Vorwintergeschichte. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2007

Leben ohne Poesie : Gedichte / Hrsg. von Ulla Berkéwicz. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2007

Meine Ortstafeln – meine Zeittafeln : 1967-2007. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2007

Jusqu’à ce que le jour vous sépare ou Une question de lumière / Texte rédigé directement en français par Peter Handke. – Sens : Obsidiane, 2008

Die morawische Nacht : Erzählung. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2008

Bis dass der Tag euch scheidet, oder, Eine Frage des Lichts : Ein Monolog / Deutsche Version (2008) und Französchiche Erstschrift (2007). – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2009

Die Kuckucke von Velika Hoča : eine Nachschrift. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2009

Immer noch Sturm. – Berlin : Suhrkamp, 2010

Ein Jahr aus der Nacht gesprochen. – Salzburg : Jung und Jung, 2010

Der Grosse Fall : Erzählung. – Berlin : Suhrkamp, 2011

Die Geschichte des Dragoljub Milanović. – Salzburg : Jung und Jung, 2011

Les Beaux Jours d’Aranjuez : un dialogue d’été / Version orig. française de l’auteur. – Paris : Le Bruit du temps, 2012

Die schönen Tage von Aranjuez : Ein Sommerdialog. – Berlin : Suhrkamp, 2012

Versuch über den Stillen Ort. – Berlin : Suhrkamp, 2012

Versuch über den Pilznarren : Eine Geschichte für sich. – Berlin : Suhrkamp, 2013

Die Unschuldigen, ich und die Unbekannte am Rand der Landstrasse : Ein Schauspiel in vier Jahreseiten. – Berlin : Suhrkamp, 2015

Notizbuch : 31. August 1978 18. Oktober 1978. – Berlin : Insel, 2015

Tage und Werke : Begleitschreiben. – Berlin : Suhrkamp, 2015

Vor der Baumschattenwand nachts : Zeichen und Anflüge von der Peripherie 2007-2015. – Salzburg : Jung und Jung, 2016

Die Obstdiebin oder Einfache Fahrt ins Landesinnere. – Berlin : Suhrkamp, 2017

Handke Bibliothek I : Bde 1-9 Prosa, Gedichte, Theaterstücke. – Berlin : Suhrkamp, 2018

Handke Bibliothek II : Bde 10-11 Aufsätze. – Berlin : Suhrkamp, 2018

Handke Bibliothek III : Bde 12-14 Journale. – Berlin : Suhrkamp, 2018

Zeichnungen. – München : Schirmer Mosel, 2019

Intervjuer, samtal med mera

Aber ich lebe nur von den Zwischenräumen : Ein Gespräch, geführt von Herbert Gamper. – Zürich : Ammann, 1987

Berichterstatter des Tages : Briefwechsel / mit Hermann Lenz ; herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Helmut Böttiger, Charlotte Brombach und Ulrich Rüdenauer ; mit einem Essay von Peter Hamm. – Frankfurt am Main : Insel, 2006

Es leben die Illusionen : Gespräch in Chaville und anderswo / mit Peter Hamm. – Göttingen : Wallstein, 2006

Peter Handke : Freiheit des Schreibens, Ordnung der Schrift / herausgegeben von Klaus Kastberger unter Mitarbeit von Clemens Özelt. – Wien : Paul Zsolnay, 2009

Der Briefwechsel Peter Handke – Siegfried Unseld / herausgegeben von Raimund Felliner und Katharina Pektor. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2012

Peter Handke im Gespräch mit Hubert Patterer und Stefan Winkler. – Graz : Kleine Zeitung, 2012

Nebeneingang oder Haupteingang? : Gespräche über 50 Jahre Schreiben fürs Theater / Peter Handke, Thomas Oberender. – Berlin : Suhrkamp, 2014

Peter Handke : Dauerausstellung stift griffen / Katharina Pektor (Hrsg.). – Jung und Jung, 2017

Das stehende Jetzt : Die Notizbücher von Peter Handke : Gespräch mit dem Autor und Essays von Ulrich von Bülow / Marbacher Magazin 161. – Marbach am Neckar : Deutsche Schillerges, 2018

Peter Handke : analyse de temps : Colloque de Cerisy [colloque, Cerisy-la-Salle, 21-28 août 2017] / Mireille Calle-Gruber, Ingrid Holtey, Patricia Oster-Stierle, éds. ; avec la collaboration avec d’[sic] Oliver Henry. – Paris : Presses Sorbonne Nouvelle ; Cerisy-la-Salle: Centre culturel international de Cerisy, 2018

Översättningar

Bove, Emmanuel, Meine Freunde / Aus dem Französischen von Peter Handke. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1981

Bove, Emmanuel, Armand : Roman / Aus dem Französischen von Peter Handke. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1982

Ponge, Francis, Das Notizbuch vom Kiefernwald ; La Mounine / Deutsch von Peter Handke. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1982

Bove, Emmanuel, Bécon-les-Bruyères : eine Vorstadt / Deutsch von Peter Handke. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1984

Char, René, Rückkehr stromauf : Gedichte 1964-1975 / Deutsch von Peter Handke. – München ; Wien : Hanser, 1984

Duras, Marguerite, Die Krankheit Tod ; La maladie de la mort / Aus dem Französischen von Peter Handke. Zweisprach. Ausg. – Frankfurt am Main : Fischer, 1985

Modiano, Patrick, Eine Jugend : Roman / Aus dem Französischen von Peter Handke. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1985

Aischylos, Prometheus, gefesselt / Übertragen von Peter Handke. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1986

Ponge, Francis, Kleine Suite des Vivarais / Deutsch von Peter Handke. – Salzburg ; Wien : Residenz, 1988

Green, Julien, Der andere Schlaf / Aus dem Französischen von Peter Handke. – München ;
Wien : Hanser, 1988

Char, René, Die Nachbarschaften Van Goghs ; Le voisinages de van Gogh / Aus dem Französischen von Peter Handke. Zweisprach. Ausg. – München : Renner, 1990

Shakespeare, William, Das Wintermärchen / Deutsch von Peter Handke. – Frankfurt am
Main : Suhrkamp, 1991

Modiano, Patrick, Die kleine Bijou : Roman / Aus dem Französischen von Peter Handke. – München ; Wien : Hanser, 2003

Sophokles, Ödipus in Kolonos / Aus dem Altgriechischen von Peter Handke. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2003

Euripides, Helena / Aus dem Altgriechischen von Peter Handke. – Berlin : Insel, 2010

Film och tv

Publikumsbeschimpfung (TV) / Regie: Claus Peymann, Peter Steinbach. 1966

3 amerikanische LP’s (TV) / Regie: Wim Wenders ; Drehbuch: Peter Handke. 1969

Kaspar (TV) / Regie: Claus Peymann, Johann-Richard Hänsel. 1969

Kaspar / Regie: Hans Hollmann, Thomas Richter-Forgach, Rainer C. Ecke. 1969

Das Mündel will Vormund sein / Regie: Hans Peter Fitzi, Martin Batty. 1971

Chronik der laufenden Ereignisse (TV) / Regie: Peter Handke ; Drehbuch: Peter Handke. 1971

Die Angst des Tormanns beim Elfmeter / Regie: Wim Wenders ; Drehbuch: Wim Wenders, Peter Handke. 1972

Falsche Bewegung / Regie: Wim Wenders ; Drehbuch: Peter Handke. 1975

Die linkshändige Frau / Regie: Peter Handke ; Drehbuch: Peter Handke. 1978

Der kurze Brief zum langen Abschied / Regie: Herbert Vesely ; Drehbuch: Herbert Vesely. 1978

Das Mal des Todes / Regie: Peter Handke ; Drehbuch: Peter Handke.Vorlage: Marguerite Duras: La maladie de la mort und René Char (Gedichte). 1985

Vom Geist der Zeit / Regie: Virgil Widrich ; Drehbuch: Virgil Widrich. 1985

Der Himmel über Berlin / Les ailes du desir / Regie: Wim Wenders ; Drehbuch: Wim Wenders, Peter Handke, Richard Reitinger. 1987

Ville étrangère / Regie: Didier Goldschmidt ; Drehbuch: Didier Goldschmidt, Jérôme Tonnerre. Vorlage: Peter Handke: Die Stunde der wahren Empfindung. 1988

Die Abwesenheit / L’Absence / L’Ausencia / Regie: Peter Handke ; Drehbuch: Peter Handke. 1992/94

Stadt der Engel / City of Angels / Regie: Brad Silberling ; Drehbuch: Dana Stevens. Vorlage: Wim Wenders, Richard Reitinger, Peter Handke: Der Himmel über Berlin. 1998

Les Beaux Jours d’Aranjuez / Die schönen Tage von Aranjuez / Regie: Wim Wenders ; Drechbuch: Wim Wenders, nach dem gleichnamigen Theaterstück von Peter Handke. 2016

Peter Handke : bin im Wald. Kann sein, dass ich mich verspäte / Regie: Corinna Belz. 2017

I svensk översättning

Dörrknackaren : roman / översättning av Maria Ortman. – Stockholm : Bonnier, 1969. – Originaltitel: Der Hausierer

Målvaktens skräck vid straffspark / översättning av Margaretha Holmqvist. – Stockholm : Bonnier, 1971. – Originaltitel: Die Angst des Tormanns beim Elfmeter

Berättelse om ett liv / översättning av Eva Liljegren. – Stockholm : Bonnier, 1974. – Originaltitel: Wunschloses Unglück

Kort brev till långt farväl : roman / översättning av Margareta Holmqvist. – Stockholm : Bonnier, 1975. – Originaltitel: Der kurze Brief zum langen Abschied

Den sanna känslans ögonblick / översättning av Margaretha Holmqvist. – Stockholm : Bonnier, 1976. – Originaltitel: Die Stunde der wahren Empfindung

De oförnuftiga dör ut / översättning av Olov Jonason. – Stockholm : Kungliga Dramatiska Teatern, 1976. – Originaltitel: Die Unvernünftigen sterben aus

Den vänsterhänta kvinnan : berättelse / översättning av Margaretha Holmqvist. – Stockholm : Bonnier, 1978. – Originaltitel: Die linkshändige Frau

Långsam hemkomst / översättning av Margaretha Holmqvist. – Stockholm : Bonnier, 1981. – Originaltitel: Langsame Heimkehr

Vägen till Sainte-Victoire / översättning av Margaretha Holmqvist. – Stockholm : Bonnier, 1982. – Originaltitel: Die Lehre der Sainte-Victoire

Barnberättelse : roman / översättning av Margaretha Holmqvist. – Stockholm : Bonnier, 1984. – Originaltitel: Kindergeschichte

Smärtans kines / översättning av Margaretha Holmqvist. – Stockholm : Bonnier, 1985. – Originaltitel: Der Chinese des Schmerzes

Över byarna : en dramatisk dikt / översättning av Margaretha Holmqvist. – Stockholm : Radioteatern, 1986. – Originaltitel: Über dir Dörfer

Upprepningen : roman / översättning Margaretha Holmqvist. – Stockholm : Bonnier, 1988. – Originaltitel: Die Wiederholung

Frånvaron : en saga / översättning av Margaretha Holmqvist. – Stockholm : Bonnier, 1989. – Originaltitel: Die Abwesenheit

Tankar om tröttheten / översättning av Margaretha Holmqvist. – Stockholm : Bonnier, 1991. – Originaltitel: Versuch über die Müdigkeit

Tankar om jukeboxen : berättelse / översättning av Margaretha Holmqvist. – Stockholm : Bonnier, 1993. – Originaltitel: Versuch über die Jukebox

Tankar om den lyckade dagen : en vinterdagdröm / översättning av Margaretha Holmqvist. – Stockholm : Bonnier, 1996. – Originaltitel: Versuch über den geglückten Tag

Timmen när vi inte visste något om varandra : [text, material, kommentar] / översättning och kommentar: Ulf Peter Hallberg. – Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1996. – Originaltitel: Die Stunde da wir nichts voneinander wussten : ein Schauspiel

Mitt år i Ingenmansbukten : en saga från de nya tiderna / översättning av Karin Nyman. – Stockholm : Bonnier, 1998. – Originaltitel: Mein Jahr in der Niemandsbucht : ein Märchen aus den neuen Zeiten

En mörk natt lämnade jag mitt tysta hus : roman / översättning av Karin Nyman. –
Stockholm : Bonnier, 2000. – Originaltitel: In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus

Don Juan : hans egen berättelse / översättning av Marja Müllner. – Stockholm : Bonnier, 2006. – Originaltitel: Don Juan : erzählt vom ihm selbst

I engelsk översättning

Kaspar and Other Plays / translated by Michael Roloff. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 1969. [Contains Offending the Audience ; Self Accusation ; Kaspar] – Translation of: Publikumsbeschimpfung ; Selbstbezichtigung ; Kaspar

Offending the Audience and Self Accusation / translated by Michael Roloff. – London : Methuen, 1971. – Translation of: Publikumsbeschimpfung ; Selbstbezichtigung

Peter Handke : The Theatre and Antitheatre / selected writings in English translation, with an introductory monograph by Nicholas Hem. – London : Oswald Wolff, 1971

The Goalie’s Anxiety at the Penalty Kick / translated by Michael Roloff. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 1972. – Translation of: Die Angst des Tormanns beim Elfmeter : Erzählung

The Ride Across Lake Constance / translated by Michael Roloff. – London : Methuen, 1973. – Translation of: Ritt über den Bodensee

The Innerworld of the Outerworld of the Innerworld / translated by Michael Roloff. – New York : Seabury Press, 1974. – Translation of: [Selected from] Die Innenwelt der Aussenwelt der Innenwelt

Short Letter, Long Farewell / translated by Ralph Manheim. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 1974. – Translation of: Der kurze Brief zum langen Abschied

They Are Dying Out / translated by Michel Roloff in collaboration with Karl Weber. – London : Methuen, 1975. – Translation of: Die Unvernünftigen sterben aus

A Sorrow Beyond Dreams : a life story / translated by Ralph Manheim. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 1975. – London : Souvenir Press, 1976. – Wunschloses Unglück

Nonsense and Happiness / translated by Michael Roloff. – New York : Urizen, 1976. – Translation of: Als das Wunschen noch geholfen hat

The Ride Across Lake Constance and Other Plays / translated by Michael Roloff in collaboration with Karl Weber. [Contains Prophecy ; Calling for Help ; My Foot My Tutor ; Quodlibet ; The Ride Across Lake Constance ; They Are Dying Out.] – New York : Farrar, Straus and Giroux, 1976

A Moment of True Feeling / translated by Ralph Manheim. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 1977. – Translation of: Die Stunden der wahren Empfindung

Three by Peter Handke / translated by Michael Roloff and Ralph Manheim. [Contains The Goalie’s Anxiety at the Penalty Kick ; Short Letter, Long Farewell ; A Sorrow Beyond Dreams.] – New York : Avon, 1977. – Translation of: Die Angst des Tormanns beim Elfmeter ; Der kurze Brief zum langen Abschied ; Wunschloses Unglück

The Left-Handed Woman / translated by Ralph Manheim. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 1978. – Translation of: Die linkshändige Frau : Erzählung

Two novels by Peter Handke / translated by Ralph Manheim. [Contains A Moment of True Feeling ; The Left-Handed Woman.] – New York : Avon, 1979. – Translation of: Die Stunde der wahren Empfindung ; Die linkshändige Frau

The Weight of the World / translated by Ralph Manheim. – London : Secker & Warburg, 1984. – New York : Farrar, Straus and Giroux ; Collier Books, 1984. – Translation of: Das Gewicht der Welt

Slow Homecoming / translated by Ralph Manheim. – London : Methuen, 1985 ; New York : Farrar, Straus and Giroux, 1985 [Three novels: The Long Way Around ; The Lesson of Mont Sainte-Victoire ; Child Story] – Translation of: Langsame Heimkehr ; Die Lehre der Sainte-Victoire ; Kindergeschichte

Across / translated by Ralph Manheim. – London : Methuen Minerva, 1986. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 1986. – Translation of: Der Chinese des Schmerzes

Repetition / translated by Ralph Manheim. – London : Methuen Minerva, 1988. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 1988. – Translation of: Die Wiederholung

The Afternoon of a Writer / translated by Ralph Manheim. – London : Methuen, 1989. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 1989. – Translation of: Nachmittag eines Schriftstellers : Erzählung

The Long Way Round : A Dramatic Poem / translated by Ralph Manheim. – London : Methuen Drama, 1989. – Translation of: Über die Dörfer

Absence / translated by Ralph Manheim. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 1990. – London : Methuen, 1991. – Translation of: Die Abwesenheit : ein Märchen

The Jukebox and Other Essays on Storytelling / translated by Ralph Manheim and Krishna Winston. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 1994. – Translation of: Versuch über die Müdigkeit ; Versuch über die Jukebox ; Versuch über den geglückten Tag

Voyage to the Sonorous Land, or, The Art of Asking ; and, The Hour We Knew Nothing of Each Other / translated by Gitta Honegger. – New Haven, CT : Yale University Press, 1996. – Translation of: Das Spiel vom Fragen, oder, Die Reise zum sonoren Land ; Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten

Walk About the Villages / translated by Michael Roloff. – Riverside, Calif. : Ariadne Press, 1996. – Translation of: Über die Dörfer

Plays 1. / translated by Michael Roloff in collaboration with Karl Weber ; with an introduction by Tom Kuhn. – London : Methuen Drama, 1997 [Offending the Audience – Self-Accusation – Kaspar –My Foot My Tutor –The Ride Across Lake Constance – They Are Dying Out]

A Journey to the Rivers, or, Justice for Serbia / translated by Scott Abbott. – New York : Viking, 1997. – Translation of: Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien

My Year in the No-Man’s-Bay / translated by Krishna Winston. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 1998. – Translation of: Mein Jahr in der Niemandsbucht : ein Märchen aus den neuen Zeiten

Once Again for Thucydides / translated by Tess Lewis. – New York : New Directions, 1998. – Translation of: Noch einmal für Thukydides

On a Dark Night I Left My Silent House / translated by Krishna Winston. – New York : Farrar, Straus, Giroux, 2000. – Translation of: In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus

Crossing the Sierra de Gredos / translated by Krishna Winston. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 2007. – Translation of: Bildverlust, oder, Durch die Sierra de Gredos

Till Day You Do Part Or A Question of Light / translated by Mike Mitchell. – London ; New York : Seagull, 2010. Translation of: Bis dass der Tag euch scheidet oder Eine Frage des Lichts : Ein Monolog [P.H. wrote the first version of his monologue in French; that text is included in this edition.]

Don Juan : His Own Version / translated by Krishna Winston. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 2010. – Translation of: Don Juan : erzählt von ihm selbst

Storm Still / translated by Martin Chalmers. – London : Seagull, 2014. – Translation of: Immer noch Sturm

To Duration / translated by Scott Abbott. – Amsterdam : The Last Books, 2014. – Translation of: Gedicht an die Dauer

The Moravian Night : a story / translated by Krishna Winston. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 2016. – Translation of: Die Morawische Nacht : Erzählung

The Great Fall : a story / translated by Krishna Winston. – London : Seagull, 2018. – Translation of: Der Grosse Fall : Erzählung

I fransk översättning

Outrage au public : et autres pièces parlées / traduit de l’allemand par Jean Sigrid. – Paris : L’Arche, 1968. – Traduction de: Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke

Le colporteur / traduit de l’allemand par Gabrielle Wittkop-Ménardeau. – Paris : Gallimard, 1969. – Traduction de: Der Hausierer

Mort complice / traduit de l’allemand et préface par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : C. Bourgois, 1971. – Traduction de: Begrussung des Aufsichtsrats

Gaspard / traduit de l’allemand par Thierry Garrel et Vania Vilers. – Paris : L’Arche, 1971. – Traduction de: Kaspar

L’angoisse du gardien de but au moment du penalty / traduit de l’allemand par Anne Gaudu. – Paris : Gallimard, 1972. – Traduction de: Die Angst des Tormanns beim Elfmeter

Le non-sens et le bonheur : poèmes / traduit de l’allemand et postface par Georges-Arthur Goldschmidt suivi de propos recueillis par Nicole Casanova. Texte allemand et traduction française en regard. – Paris : C. Bourgois, 1974. – Recueil de textes extraits de ”Die Innenwelt, der Aussenwelt, der Innenwelt” et de “Als das Wünschen noch geholfen hat”.

La Chevauchée sur le lac de Constance / traduit de l’allemand par Marie-Louise Audiberti. – Paris : L’Arche, 1974. – Traduction de: Der Ritt über den Bodensee

Le malheur indifférent / traduit de l’allemand par Anne Gaudu. – Paris : Gallimard, 1975. – Traduction de: Wunschloses Unglück

La courte lettre pour un long adieu / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard, 1976. – Traduction de: Roman Der kurze Brief zum langen Abschied

L’heure de la sensation vraie / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard, 1977. – Traduction de: Stunden der wahren Empfindung

La femme gauchère : récit / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard, 1978. – Traduction de: Die linkshändige Frau : Erzählung

Les gens déraisonnables sont en voie de disparition / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : L’Arche, 1978. – Traduction de: Die Unvernünftigen sterben aus

Le poids du monde : un journal (Novembre 1975 – Mars 1977) / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard, 1980. – Traduction de: Das Gewicht der
Welt : ein Journal (November 1975-März 1977)

Bienvenue au conseil d’administration (Mort complice) / traduit de l’allemand et préface par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : C. Bourgois, 1980. – Traduction de: Begrussung des Aufsichtsrats

Faux Mouvement / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : C. Bourgois, 1980. – Traduction de: Falsche Bewegung

Lent retour : récit / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard, 1982. – Traduction de: Langsame Heimkehr : Erzählung

Les frelons : roman / traduit de l’allemand par Marc B. de Launay. – Paris : Gallimard, 1983. – Traduction de: Die Hornissen

Histoire d’enfant / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard, 1983. – Traduction de: Kindergeschichte

Par les villages : poème dramatique / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard, 1983. – Traduction de: Über die Dörfer

Chronique des événements courants / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : C. Bourgois, 1984. – Traduction de: Chronik der laufenden Ereignisse

La leçon de la Sainte-Victoire / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard, 1985. – Traduction de: Die Lehre der Sainte-Victoire

Le pupille veut être tuteur / traduit de l’allemand par Philippe Adrien et Hainz Schwarzinger. – Paris : L’Arche, 1985. – Traduction de: Mündel will Vormund sein

Le chinois de la douleur / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard,1986. – Traduction de: Der Chinese des Schmerzes

L’histoire du crayon / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard,1987. – Traduction de: Geschichte des Bleistifts

Poème à la durée / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard,1987. – Traduction de: Gedicht an die Dauer

Images du recommencement / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : C. Bourgois, 1987. – Traduction de: Phantasien der Wiederholung

Après-midi d’un écrivain : récit / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard, 1988. – Traduction de: Nachmittag eines Schriftstellers : Erzählung

Le recommencement / traduit de l’allemand par Claude-Eusèbe Porcell. – Paris : Gallimard,1989. – Traduction de: Die Wiederholung

L’absence / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard,1991. – Traduction de: Die Abwesenheit : ein Märchen

Essai sur la fatigue / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard,1991. – Traduction de: Versuch über die Müdigkeit

Essai sur le juke-box / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard,1992. – Traduction de: Versuch über die Jukebox : Erzählung

 Le Vent et la mer : [pièces radiophoniques] / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : C. Bourgois, 1992. – Traduction de: Wind und Meer

J’habite une tour d’ivoire / traduit de l’allemand par Dominique Petit. – Paris : C. Bourgois, 1992. – Traduction de: Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms

Espaces intermédiaires : entretiens / de Herbert Gamper avec Peter Handke ; traduit de l’allemand par Nicole Casanova. – Paris : C. Bourgois, 1992. – Traduction de: Aber ich lebe nur von den Zwischenräumen : ein Gespräch

Voyage au pays sonore ou L’art de la question / traduit de l’allemand par Bruno Bayen. – Paris : Gallimard, 1993. – Traduction de: Das Spiel vom Fragen oder die Reise zum sonoren Land

L’heure où nous ne savions rien l’un de l’autre / traduit de l’allemand par Bruno Bayen. – Paris : L’Arche, 1993. – Traduction de: Die Stunde da wir nichts von einander wussten

Essai sur la journée réussie : un songe de jour d’hiver / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard, 1994. – Traduction de: Versuch über den geglückten Tag : ein Wintertagtraum

Quelques notes sur le travail de Jan Voss. – Paris : L’Échoppe, 1995

Un voyage hivernal vers le Danube, la Save, la Morava et la Drina / traduit de l’allemand par Georges Lorfèvre. – Paris : Gallimard, 1996. – Traduction de: Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien

Encore une fois pour Thucydide / / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : C. Bourgois, 1996. – Traduction de: Noch einmal für Thukydides

Mon année dans la baie de Personne: Un conte des temps nouveaux / traduit de l’allemand par Claude-Eusèbe Porcell. – Paris : Gallimard, 1997. – Traduction de: Mein Jahr in der Niemandsbucht : ein Märchen aus den neuen Zeiten

Essai sur la fatigue ; Essai sur le juke-box ; Essai sur la journée réussie : un songe de jour d’hiver / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard, 1998. – Traduction de: Versuch über die Müdigkeit ; Versuch über die Jukebox : Erzählung ; Versuch über den geglückten Tag : ein Wintertagtraum

Préparatifs d’immortalité : un drame historique / traduit de l’allemand par Bruno Bayen. – Paris : L’Arche, 1998. – Traduction de: Zurüstungen für die Unsterblichkeit

Par une nuit obscure je sortis de ma maison tranquille / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard, 2000. – Traduction de: In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus

Lucie im Wald mit den Dingsda : eine Geschichte ; Lucie dans la forêt avec les trucs-machins : une histoire / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. Édition bilinguë. – Paris : Gallimard, 2002.

Milos Sobaïc / avec Dimitri Analis. – Paris : La Différence, 2002

Autour du Grand Tribunal / traduit de l’allemand par Jean-Claude Capèle. – Paris : Fayard, 2003. – Traduction de: Rund um das Grosse Tribunal

La perte de l’image ou Par la sierra de Gredos : roman / traduit de l’allemand par Olivier Le Lay. – Paris : Gallimard, 2004. – Traduction de: Der Bildverlust oder Durch de Sierra de
Gredos : Roman

Don Juan (raconté par lui-même) / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard, 2006. – Traduction de: Don Juan : erzählt von ihm selbst

À ma fenêtre le matin : Carnets du rocher, 1982–1987 / traduit de l’allemand par Olivier Le Lay. – Lagrasse : Verdier, 2006. – Traduction de: Am Felsfenster morgens : (und andere Ortszeiten 1982–1987)

Le voyage en pirogue où La pièce du film de la guerre / traduit de l’allemand par Marie-Claude Van Landeghem. – Paris : La Différence, 2006

Jusqu’à ce que le jour vous sépare ou une question de lumière / Texte rédigé directement en français par Peter Handke. – Sens : Obsidiane, 2008

Kali : une histoire d’avant-hier / traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt. – Paris : Gallimard, 2011. – Traduction de: Kali : eine Vorwintergeschichte

La nuit morave / traduit de l’allemand par Olivier Le Lay. – Paris : Gallimard, 2011. – Traduction de: Die Morawische Nacht : Erzählung

Hier en chemin : carnets, novembre 1987–juillet 1990 / traduit de l’allemand par Olivier Le Lay. – Lagrasse : Verdier, 2011. – Traduction de: Gestern unterwegs : Aufzeichnungen November 1987 bis Juli 1990

Les coucous de Velika Hoča : notes de voyage / traduit de la’allemand par Marie-Claude van Landeghem. – Paris : La Différence, 2011. – Traduction de: Die Kuckucke von Velika Hoča

Toujours la tempête / traduit de l’allemand par Olivier Le Lay. – Paris : Le Bruit de temps, 2012. – Traduction de: Immer noch Sturm

Les Beaux Jours d’Aranjuez : Un dialogue d’été / version originale française de l’auteur. – Paris : Le Bruit du temps, 2012

Une année dite au sortir de la nuit / traduit de l’allemand par Anne Weber. – Paris : Le Bruit de temps, 2012. – Traduction de: Ein Jahr aus der Nacht gesprochen

Souterrain-Blues : Un drame en vingt stations / traduit de l’allemand par Anne Weber. – Paris : Gallimard, 2013. – Traduction de: Untertagblues : Ein Stationendrama

Essai sur le Lieu Tranquille / traduit de l’allemand par Olivier Le Lay. . – Paris : Gallimard, 2014. – Traduction de: Versuch über den Stillen Ort

Toujours la tempête / mise en scène d’Alain Françon ; traduit de l’allemand par Olivier Le Lay. – Paris L’Avant-scène Théâtre, 2015. – Traduction de: Immer noch Sturm

Essai sur le fou de champignons : Une histoire en soi / traduit de l’allemand par Pierre Deshusses. – Traduction de: Versuch über den Pilznarren. – Paris : Gallimard, 2017

To cite this section
MLA style: Biobibliografi. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Tue. 28 Mar 2023. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2019/62447-bio-bibliography-swedish/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Fourteen laureates were awarded a Nobel Prize in 2022, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from paleogenomics and click chemistry to documenting war crimes.

See them all presented here.
Nobel Prizes 2022

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.