Presentationstal

Swedish

Presentationstal av professor Thomas Perlmann, ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, ledamot av Medicinska Nobelkommittén, 10 December 2012

Professor Thomas Perlmann presenterar Nobelpriset i fysiologi eller medicin

Professor Thomas Perlmann presenterar Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2012 i Stockholms Konserthus. Copyright © Nobel Media AB 2012
Photo: Alex Ljungdahl

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, Ärade Nobelpristagare, Mina Damer och Herrar!

Man kan anta att fler än en av oss här i Konserthuset någon gång tänkt att det vore eftersträvansvärt att på nytt vara ung, vild och kanske lite galen. Kanske erbjudas möjligheten att växa upp ännu en gång och pröva en annan livsbana än den man valt tidigt i sitt liv. Om nu denna person inte vore en vuxen människa utan istället en mogen cell, skulle en sådan tidsresa faktiskt vara möjlig. Det har visats genom de upptäckter som belönas med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.

Vi har alla utvecklats från en befruktad äggcell som genom celldelningar ger upphov till alla de olika celler som bygger upp den färdiga människan. Under denna kontrollerade utvecklingsprocess kommer de omogna cellerna att successivt bilda alla de specialiserade celltyper som återfinns i våra organ, som lever, lungor och hjärna.

Länge trodde man att detta endast kunde vara en enkelriktad resa. Utvecklingen går ju alltid i riktning från de omogna cellerna i det tidiga embryot mot specialisering i den vuxna människan. Man antog att cellerna kanske inte bibehåller all den genetiska information som behövs för att tillverka alla slags celler, så att returresan inte längre är möjlig.

Denna bild förändrades i grunden genom John Gurdons kloningsexperiment som publicerades under 1960-talet. I ett grodägg förstördes cellkärnan med dess arvsmassa, och ersattes med en cellkärna från en tarmcell som tagits från ett grodyngel. Det förändrade grodägget kunde ändå, trots att arvsmassan kom från den specialiserade tarmcellen, utvecklas till alla sorters mogna celler i en vuxen groda. Därmed hade Gurdon visat att all den information som behövs för att återskapa djurets alla celler bevaras under cellers utveckling. Han hade genomfört den första kloningen av ett högre djur.

Resultatet överraskade forskarsamhället och det tog tid innan upptäckten blev allmänt accepterad. Men fynden bekräftades och de flesta har hört talas om Dolly, världens första klonade däggdjur, som framställdes enligt den princip som Gurdon använt i sina experiment på grodor.

Över 40 år senare genomförde Shinya Yamanaka de experiment som innebar ett nytt vetenskapligt genombrott. Att resan bakåt till ett omoget stadium är möjlig hade Gurdon visat, men kunde resan genomföras i en mogen cell utan hjälp av en äggcell? Kunde man istället hitta gener som kan starta returresan i den mogna cellen? Yamanaka valde ut gener som är viktiga i omogna, så kallade pluripotenta, stamceller och förde in dem i mogna hudceller. En kombination av endast fyra gener visade sig räcka. Resultatet slog forskarvärlden med häpnad eftersom få hade kunnat ana att ett sådant enkelt recept kan återföra mogna celler till stamcellsstadiet.

Publiceringen av Yamanakas resultat år 2006 utgjorde startskottet till en häpnadsväckande snabb utveckling. Hudceller från människa kan nu omprogrammeras till stamceller och i vävnadskultur kan de bilda exempelvis nervceller eller hjärtmuskelceller. Vi har nu tillgång till helt nya verktyg för att bättre förstå sjukdomar och för att utveckla ny diagnostik och terapi.

Årets Nobelpristagare har alltså försett den mogna cellen med en returbiljett och därmed har de i grunden förändrat vår syn på människans utveckling och cellers specialisering.

Professor Gurdon and Professor Yamanaka,
Your groundbreaking research has demonstrated that it is possible to unlock the differentiated state and allow mature cells to return to an immature state from which all types of cells can be derived. Your discoveries have provided entirely new tools of immense value for the development of new diagnostics and therapies. On behalf of the Nobel Assembly at Karolinska Institutet, I wish to convey to you our warmest congratulations. May I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.

Copyright © The Nobel Foundation 2012

To cite this section
MLA style: Presentationstal. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Sat. 30 Sep 2023. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2012/7611-presentationstal-2012/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Watch the 2023 Nobel Prize announcements

Don't miss the Nobel Prize announcements 2-9 October!

Watch the live stream of the announcements.
Illustration

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.