Presentationstal

Swedish

Presentationstal av professor Hans Forssberg, ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, ledamot av Medicinska Nobelkommittén, 10 december 2015

Eders Majestäter. Eders Kungliga Högheter. Ärade Pristagare. Mina Damer och Herrar.

I naturen omkring oss, på vår hud, och i våra kroppar, pågår en ständig maktkamp mellan myriader av mikroskopiskt små varelser som slåss för sin överlevnad. Många utgör viktiga delar i naturens ekosystem, medan andra angriper oss människor och vållar sjukdom och död. Årets nobelpris i fysiologi eller medicin går till forskare som tagit naturen till hjälp och använt sig av denna maktkamp för att utveckla läkemedel mot parasiter som plågat mänskligheten sedan urminnes tider.

Parasitiska rundmaskar ger upphov till lymfatisk filariasis och flodblindhet. De är livslånga sjukdomar som drabbat hundratals miljoner människor i de fattigaste delarna av världen. Satoshi Ōmura i Japan och William Campbell i USA har gjort upptäckter som har lett till en drastisk minskning av dessa sjukdomar och som förhoppningsvis kommer att utrota dem inom tio år.

Det började med att Satoshi Ōmura letade ämnen i naturen som kunde användas för att framställa nya läkemedel. Han blev expert på att odla jordbakterier av sorten Streptomyces, kända för att producera antibiotiska ämnen. Han åkte runt och samlade in tusentals jordprover från hela Japan som han använde för att odla bakterier. I en av de bakteriekulturer som skickades till William Campbells laboratorium upptäcktes en helt ny stam av Streptomyces som skulle förändra världen.

I Campbells laboratorium gavs extrakt från kulturerna till möss som var infekterade med rundmaskar. Ett av extrakten hade en makalös effekt och dödade alla maskar. Campbell renade fram den aktiva komponenten, och gav den namnet Avermectin. Med kemisters hjälp modifierades den till att bli ännu mer effektiv. Den nya substansen kallades Ivermectin, och visade sig ha en extremt kraftfull effekt mot parasiter hos boskap och husdjur. Campbell ville nu pröva om läkemedlet var lika effektivt på människor, och var med att starta kliniska studier på patienter med flodblindhet. En enda dos räckte för att döda den larvform av masken som infekterar ögonen. Detta var starten för ett parasitläkemedel som har räddat hundratals miljoner människor från svåra handikapp.

Malaria förorsakas av parasiter som sprids av myggor. Sjukdomen infekterar de röda blodkropparna och ger feber, frossa och i svåra fall hjärninflammation. Varje år dör en halv miljon människor i malaria; de flesta av dem barn. Tu Youyou deltog under sextio- och sjuttiotalen i ett stort kinesiskt projekt för att ta fram läkemedel mot malaria. När Tu studerade uråldrig litteratur fann hon att växten Artemisia annua, Sommarmalört, återkom i olika recept mot feber. Hon prövade ett destillat av växten på infekterade möss. En del av malariaparasiterna dog, men effekten varierade. Tu gick då tillbaka till litteraturen och i en 1700 år gammal bok hittade hon en metod för att utvinna destillatet utan att hetta upp växten. Destillatet blev då ytterst potent och dödade samtliga parasiter. Den aktiva komponenten identifierades och fick namnet Artemisinin. Den visade sig angripa malariaparasiten på ett unikt sätt. Upptäckten av Artemisinin har lett till utvecklingen av ett nytt läkemedel som räddat livet på miljontals människor och halverat dödligheten i malaria under de senaste 15 åren.

Professors William Campbell, Satoshi Ōmura and Tu Youyou,
your discoveries represent a paradigm shift in medicine, which has not only provided revolutionary therapies for patients suffering from devastating parasitic diseases, but also promoted well-being and prosperity for individuals and society. The global impact of your discoveries and the resulting benefit to mankind is immeasurable.

On behalf of the Nobel Assembly at Karolinska Institutet, I wish to convey to you our warmest congratulations. May I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.

Copyright © The Nobel Foundation 2015

To cite this section
MLA style: Presentationstal. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Sun. 5 Feb 2023. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2015/7572-presentationstal-2015/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.