Nobels Fredspris for 2001 – Pressemelding

Den Norske Nobelkomite

English
Norwegian

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2001 skal tildeles De forente nasjoner (FN) og dets generalsekretær Kofi Annan, i to like store deler, for deres innsats for en bedre organisert og fredeligere verden.

Gjennom hundre år har Den Norske Nobelkomite vært opptatt av å styrke det organiserte samarbeid mellom stater. Slutten på den kalde krigen har endelig gjort det mulig for FN å spille mer av den rolle organisasjonen opprinnelig var tiltenkt. FN står i dag sentralt i arbeidet for fred og sikkerhet i verden og i den internasjonale mobiliseringen for å møte verdens økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer.

Kofi Annan har viet praktisk talt hele sitt yrkesaktive liv til FN. Som generalsekretær har han vært den sentrale person i organisasjonens vitalisering. Annan har klart understreket FNs tradisjonelle ansvar for fred og sikkerhet og betont dets forpliktelser overfor menneske-rettighetene. Han har tatt opp nye utfordringer som HIV/AIDS og internasjonal terrorisme og fått FN til å utnytte sine beskjedne midler mer effektivt. I en organisasjon som vanskelig kan bli mer enn hva medlemsstatene tillater, har han understreket at suvereniteten ikke kan være et skjold som medlemsstater skjuler sine overgrep bak.

FN har opplevd mange suksesser i sin historie, og mange tilbakeslag. I jubileumsåret ønsker Den Norske Nobelkomite gjennom denne første fredspris til FN som sådan å understreke at den eneste farbare vei til fred og samarbeid globalt går gjennom FN.

Oslo, 12. oktober, 2001

To cite this section
MLA style: Nobels Fredspris for 2001 – Pressemelding. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2019. Sat. 23 Mar 2019. <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2001/9374-nobels-fredspris-for-2001/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.