Uttalelse

English
Norwegian

Copyright © The Nobel Foundation, Stockholm, 2020.
General permission is granted for the publication in newspapers in any language. Publication in periodicals or books, or in digital or electronic forms, otherwise than in summary, Requires the consent of the Foundation. On all publications in full or in major parts the above underlined copyright notice must be applied.

Uttalelse av Berit Reiss-Andersen, leder av Den Norske Nobelkomite, ved overrekkelsen av Nobels Fredspris 2020. Oslo, 10. desember 2020.

Ved denne helt spesielle anledningen vil jeg få lov til å takke deg, direktør Beasley, og dine kolleger for at dere er med meg fra Verdens matvareprograms hovedkvarter i Roma.

Jeg vil også på det varmeste gratulere Verdens matvareprogram med Nobels fredspris for 2020.

I sitt siste testamente ga Alfred Nobel uttrykk for at han ønsket å opprette fem priser for å hedre dem som hadde gjort mest nytte for menneskeheten innen områdene vitenskap, litteratur og fred.

I dag deles det ut Nobelpriser i henholdsvis Stockholm og Oslo for alle de områdene som er omtalt i Nobels testamente.

Siden 1901 har Nobels fredspris blitt delt ut i Oslo 10. desember, årsdagen for Alfred Nobels død. Det er et høytidelig øyeblikk når vi samles i Oslo Rådhus. I et normalt år ville Rådhuset være fylt til randen, og du ville ha blitt hyllet av den norske kongefamilien, stortingspresidenten, statsministeren og andre representanter for det offisielle Norge. Og vel så viktig, du ville ha mottatt entusiastisk støtte fra representanter for det sivile samfunn. På grunn av koronapandemien var det umulig å ta imot deg her i Oslo i dag. I stedet holder jeg min tale til deg fra Det Norske Nobelinstitutt, mens du befinner deg ved WFPs hovedkvarter i Roma. Vi er sammen trass i avstanden som pandemien har påtvunget oss.

Generaldirektør David Beasley, medlemmer av staben, i Roma og andre steder i verden,

Som det ble annonsert 9. oktober, har Den Norske Nobelkomite besluttet å tildele Nobels fredspris for 2020 til Verdens matvareprogram

 “… for dets innsats i kampen mot sult, for dets bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt.”

Vi mener også at Verdens matvareprogram, en av FNs humanitære organisasjoner med et globalt ansvar, representerer nettopp den type samarbeid og engasjement som verden så sårt trenger i dag.

Under normale forhold ville du ha mottatt denne prisen av meg personlig i Rådhuset. På et senere tidspunkt – forhåpentligvis neste år – vil det være en stor ære for oss å hilse deg velkommen til Oslo slik at du kan holde ditt Nobelforedrag på vegne av WFP. Vi vil da få muligheten til å feire årets fredsprisvinner på behørig og sedvanlig vis.

Siden du ikke kan være her i dag, er Nobelprismedaljen og –diplomet blitt fraktet til Roma. De vil nå bli overrakt til deg på vegne av den norske Nobelkomiteen av Lisa Pelletti Clark, medpresident i Det internasjonale fredsbyrå, som ble tildelt Nobels fredspris i 1910.

Lisa Clark, jeg gir ordet til deg.

 

Copyright © The Nobel Foundation 2020

To cite this section
MLA style: Uttalelse. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2021. Mon. 20 Sep 2021. <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2020/165966-statement-norwegian/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.