Nobelprize.org
Nobel Prizes and Laureates

Nobel Prizes and Laureates

The Nobel Prize in Literature 1980
Czeslaw Milosz

Share this:

Czeslaw Milosz - Bibliography

Works in Polish
Poemat o czasie zastyg³ym. - Wilno: Kolo Polonistów Sluchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego, 1933
Trzy zimy. - Wilno: Zwiazek Zawodowy Literatów Polskich, 1936
Wiersze. - Lwów, 1939
Ocalenie. - Warsaw: Czytelnik, 1945
Swiatlo dzienne. - Paris: Instytut Literacki, 1953
Zniewolony umys³. - Paris: Instytut Literacki, 1953
Zdobycie w³adzy. - Paris: Instytut Literacki, 1955
Dolina Issy. - Paris: Instytut Literacki, 1955
Traktat poetycki. - Paris: Instytut Literacki, 1957
Kontynenty. - Paris: Instytut Literacki, 1958
Rodzinna Europa. - Paris: Instytut Literacki, 1959
Cz³owiek w¶ród skorpionów : studium o Stanislawie Brzozowskim. - Paris: Instytut Literacki, 1962
Król Popiel i inne wiersze. - Paris: Instytut Literacki, 1962
Gucio zaczarowany. - Paris: Instytut Literacki, 1965
Miasto bez imienia. - Paris: Instytut Literacki, 1969
Widzenia nad zatok± San Francisco. - Paris: Instytut Literacki, 1969
Prywatne obowi±zki. - Paris: Instytut Literacki, 1972
Gdzie wschodzi s³oñce i kêdy zapada i inne wiersze. - Paris: Instytut Literacki, 1974
Utwory poetyckie. - Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1976
Ziemia Ulro. - Paris: Instytut Literacki, 1977
Ogród nauk. - Paris: Instytut Literacki, 1979
Dziela zbiorowe. - 12 vol. - Paris: Instytut Literacki, 1980-1985
Wiersze zebrane. - 2 vol. - Warsaw: Krag, 1980
Wybór wierszy. - Warsaw: Pañstwowy Instytut Wydawniczy, 1980
Poezje. - Warsaw: Czytelnik, 1981
Hymn o Perele. - Paris: Instytut Literacki, 1982
Piesñ obywatela. - Kraków: Wydawnictwo Swit, 1983
Dialog o Wilnie. - Warsaw: Spoleczny Instytut Wydawniczy "Mlynek," 1984
Nieobjêta ziemia. - Paris: Instytut Literacki, 1984
¦wiadectwo poezji. - Kraków: Oficyna Literacka, 1985
Poszukiwania : wybór publicystyki rozproszonej 1931-1983. - Warsaw: Wydawnictwo CDN, 1985
Zaczynajac od moich ulic. - Paris: Instytut Literacki, 1985
Kroniki. - Paris: Instytut Literacki, 1987
Metafizyczna pauza. - Kraków: Znak, 1989
Poematy. - Wroclaw: Wydawnictwo Dolnoslaskie, 1989
Swiat = The World. - San Francisco: Arion Press, 1989
Kolysanka. - Warsaw: Varsovia, 1990
Rok mysliwego. - Paris: Instytut Literacki, 1990
Dalsze okolice. - Kraków: Znak, 1991
Szukanie ojczyzny. - Kraków: Znak, 1992
Wiersze. - 3 vol. - Kraków: Znak, 1993
Na brzegu rzeki. - Kraków: Znak, 1994
Polskie Kontrasty = On Contrasts in Poland. - Kraków: Universitas, 1995
Jakiego¿ to go¶cia mieli¶my : o Annie ¦wirszczyñskiej. - Kraków: Znak, 1996
Legendy nowoczesno¶ci. Eseje okupacyjne. Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czes³awa Mi³osza. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996
Poezje wybrane = Selected Poems. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996
Abecad³o Mi³osza. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997
Piesek przydrozny. - Kraków: Znak, 1997
Zycie na wyspach. - Kraków : Znak, 1997
Antologia osobista : wiersze, poematy, przeklady. - Warszawa : Znak, 1998
Dar = Gabe. - Kraków : Wydawn. Literackie, 1998
Inne abecad³o. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998
Zaraz po wojnie : korespondencja z pisarzami 1945-1950. - Kraków: Znak, 1998
Swiat : poema naiwne. - Kraków : Wydawn. Literackie, 1999
Wyprawa w Dwudziestolecie. - Kraków : Wyd. Literackie, 1999
To. - Kraków : Znak, 2000
Wypisy z ksiag uzytecznych. - Kraków : Wydawn. Znak, 2000
Wiersze. T. 1 -. - Kraków : Znak, 2001 -
Orfeusz i Eurydyke. - Krakow: Wydwn. Literackie, 2003
Przygody m³odego umys³u : publicystyka i proza 1931-1939. - Kraków : Znak, 2003
Spi¿arnia literacka. - Krakow : Wydwn. Literackie , 2004
Jasno¶ci promieniste i inne wiersze. - Warszawa : Zeszyty, 2005
 
Works in English and Translations into English
The Captive Mind / translated from the Polish by Jane Zielonko. - New York: Vintage, 1953
The Usurpe / Translated from the Polish by Celina Wieniewska. - London: Faber, 1955
The Seizure of Power / translated from the Polish by Celina Wieniewska. - New York: Criterion Books, 1955
Native Realm: a Search for Self-Definition / translated from the Polish by Catherine S. Leach. - Garden City, N.Y.: Doubleday, 1968
Selected Poems / translated by Czes³aw Mi³osz and Peter Dale Scott. - Harmondsworth: Penguin, 1968
The History of Polish Literature. - London: Macmillan, 1969
Selected Poems / translated by several hands ; introduction by Kenneth Rexroth. - New York: Seabury, 1973
Emperor of the Earth : Modes of Eccentric Vision. - Berkeley: Univ. of Calif. P., cop. 1977
Bells in Winter / translated by the author and Lillian Vallee. - New York: Ecco Press, 1978
Nobel Lecture. - New York: Farrar, Straus and Giroux, cop. 1980
The Issa Valley / translated from the Polish by Louis Iribarne. - New York: Farrar, 1981
Visions from San Francisco Bay / translated by Richard Lourie. - Manchester: Carcanet, 1982
The Witness of Poetry. - Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983
The Separate Notebooks / translated by Robert Hass and Robert Pinsky with the author and Renata Gorczynski. - New York: Ecco Press, 1984
The Land of Ulro / translated by Louis Iribarne. - New York: Farrar, Straus, Giroux, 1984
The Rising of the Sun. - San Francisco: Arion Press, 1985
The View. - New York: Whitney Museum of American Art, cop. 1985
Unattainable Earth / translated by the author and Robert Hass. - New York: Ecco Press, 1986
The Collected Poems 1931-1987. - New York: Ecco Press, 1988
Exiles / photographs by Josef Koudelka ; essays by Czeslaw Milosz. - New York: Aperture Foundation, cop. 1988
Swiat = The World : a Sequence of Twenty Poems in Polish / translated into English by the poet, with an introduction by Helen Vendler and a portrait of the poet in dry-point engraving by Jim Dine. - San Francisco: Arion Press, 1989
Provinces / translated by the author and Robert Hass. - Hopewell, N.J.: Ecco Press, cop. 1991
Beginning With My Streets : Essays and Recollections / translated by Madeline G. Levine. -
New York: Farrar, Straus, Giroux, 1992
A Year of the Hunter / translated by Madeline G. Levine. - New York: Farrar, Straus and Giroux, 1994
Facing the River : New Poems / translated by the author and Robert Hass. - Hopewell, N.J.: Ecco Press, 1995
Polskie Kontrasty = On Contrasts in Poland. - Kraków: Universitas, 1995
Poezje wybrane = Selected Poems. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996
Striving Towards Being : the Letters of Thomas Merton and Czeslaw Milosz / edited by Robert Faggen. - New York: Farrar, Straus and Giroux, 1997
Road-Side Dog / translated by the author and Robert Hass. - New York: Farrar, Straus and Giroux, cop. 1998
Aleksander Hertz. - Cracow: The Judaica Foundation Center for Jewish Culture, 2000
A Treatise on Poetry / translated by the author and Robert Hass. - New York Ecco Press, 2001
To Begin Where I Am : Selected Essays / edited and with an introduction by Bogdana Carpenter and Madeline G. Levine. - New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001
New and Collected poems 1931-2001. - London Allen Lane ; Penguin Press, 2001
Milosz's ABCs / translated from the Polish by Madeline G. Levine. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2001
Second Space : New Poems / translated by the author and Robert Hass. - New York: Ecco, 2004
Legends of Modernity : Essays and Letters from Occupied Poland, 1942-43 / translated from the Polish by Madeline G. Levine. - New York Farrar, Straus and Giroux, 2005
Selected Poems, 1931-2004 / foreword by Seamus Heaney. - New York: Ecco, 2006
 
Critical studies (a selection)
Volynska-Bogert, Rimma, Czeslaw Mi³osz: an International Bibliography 1930-1980. - Ann Arbor, cop. 1983
Davie, Donald, Czeslaw Mi³osz and the Insufficiency of Lyric. - Cambridge : Cambridge University Press, 1986
Between Anxiety and Hope : the Poetry and Writing of Czeslaw Mi³osz / edited by Edward Mo¿ejko. - Edmonton : Alta, 1988.
Dompkowski, Judith A., "Down a Spiral Staircase, Never-Ending" : Motion as Design in the Writing of Czeslaw Mi³osz. - New York: Lang, 1990
Czeslav Mi³osz: a Stockholm Conference : September 9-11, 1991 / editor: Nils Ake Nilsson. - Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakad, 1992
Malinowska, Barbara, Dynamics of Being, Space, and Time in the Poetry of Czeslaw Milosz and John Ashbery. - New York: Lang, 2000

The Swedish Academy, 2006

Share this:
To cite this page
MLA style: "Czeslaw Milosz - Bibliography". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 24 Jun 2018. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1980/milosz-bibl.html>

Recommended: