Czesław Miłosz

Bibliography

 

Works in Polish
Poemat o czasie zastygłym. – Wilno: Kolo Polonistów Sluchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego, 1933
Trzy zimy. – Wilno: Zwiazek Zawodowy Literatów Polskich, 1936
Wiersze. – Lwów, 1939
Ocalenie. – Warsaw: Czytelnik, 1945
Swiatlo dzienne. – Paris: Instytut Literacki, 1953
Zniewolony umysł. – Paris: Instytut Literacki, 1953
Zdobycie władzy. – Paris: Instytut Literacki, 1955
Dolina Issy. – Paris: Instytut Literacki, 1955
Traktat poetycki.Paris: Instytut Literacki, 1957
Kontynenty. – Paris: Instytut Literacki, 1958
Rodzinna Europa. – Paris: Instytut Literacki, 1959
Człowiek wśród skorpionów : studium o Stanislawie Brzozowskim. – Paris: Instytut Literacki, 1962
Król Popiel i inne wiersze. – Paris: Instytut Literacki, 1962
Gucio zaczarowany. – Paris: Instytut Literacki, 1965
Miasto bez imienia. – Paris: Instytut Literacki, 1969
Widzenia nad zatoką San Francisco. – Paris: Instytut Literacki, 1969
Prywatne obowiązki. – Paris: Instytut Literacki, 1972
Gdzie wschodzi słoñce i kêdy zapada i inne wiersze. – Paris: Instytut Literacki, 1974
Utwory poetyckie. – Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1976
Ziemia Ulro. – Paris: Instytut Literacki, 1977
Ogród nauk. – Paris: Instytut Literacki, 1979
Dziela zbiorowe. – 12 vol. – Paris: Instytut Literacki, 1980-1985
Wiersze zebrane. – 2 vol. – Warsaw: Krag, 1980
Wybór wierszy. – Warsaw: Pañstwowy Instytut Wydawniczy, 1980
Poezje. – Warsaw: Czytelnik, 1981
Hymn o Perele. – Paris: Instytut Literacki, 1982
Piesñ obywatela. – Kraków: Wydawnictwo Swit, 1983
Dialog o Wilnie. – Warsaw: Spoleczny Instytut Wydawniczy “Mlynek,” 1984
Nieobjêta ziemia. – Paris: Instytut Literacki, 1984
Świadectwo poezji. – Kraków: Oficyna Literacka, 1985
Poszukiwania : wybór publicystyki rozproszonej 1931-1983. – Warsaw: Wydawnictwo CDN, 1985
Zaczynajac od moich ulic. – Paris: Instytut Literacki, 1985
Kroniki. – Paris: Instytut Literacki, 1987
Metafizyczna pauza. – Kraków: Znak, 1989
Poematy. – Wroclaw: Wydawnictwo Dolnoslaskie, 1989
Swiat = The World. – San Francisco: Arion Press, 1989
Kolysanka. – Warsaw: Varsovia, 1990
Rok mysliwego. – Paris: Instytut Literacki, 1990
Dalsze okolice. – Kraków: Znak, 1991
Szukanie ojczyzny. – Kraków: Znak, 1992
Wiersze. – 3 vol. – Kraków: Znak, 1993
Na brzegu rzeki. – Kraków: Znak, 1994
Polskie Kontrasty = On Contrasts in Poland. – Kraków: Universitas, 1995
Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej. – Kraków: Znak, 1996
Legendy nowoczesności. Eseje okupacyjne. Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996
Poezje wybrane = Selected Poems. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996
Abecadło Miłosza. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997
Piesek przydrozny. – Kraków: Znak, 1997
Zycie na wyspach. – Kraków : Znak, 1997
Antologia osobista : wiersze, poematy, przeklady. – Warszawa : Znak, 1998
Dar = Gabe. – Kraków : Wydawn. Literackie, 1998
Inne abecadło. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998
Zaraz po wojnie : korespondencja z pisarzami 1945-1950. – Kraków: Znak, 1998
Swiat : poema naiwne. – Kraków : Wydawn. Literackie, 1999
Wyprawa w Dwudziestolecie. – Kraków : Wyd. Literackie, 1999
To. – Kraków : Znak, 2000
Wypisy z ksiag uzytecznych. – Kraków : Wydawn. Znak, 2000
Wiersze. T. 1 -. – Kraków : Znak, 2001 –
Orfeusz i Eurydyke. – Krakow: Wydwn. Literackie, 2003
Przygody młodego umysłu : publicystyka i proza 1931-1939. – Kraków : Znak, 2003
Spi¿arnia literacka. – Krakow : Wydwn. Literackie , 2004
Jasności promieniste i inne wiersze. – Warszawa : Zeszyty, 2005
Works in English and Translations into English
The Captive Mind / translated from the Polish by Jane Zielonko. – New York: Vintage, 1953
The Usurpe / Translated from the Polish by Celina Wieniewska. – London: Faber, 1955
The Seizure of Power / translated from the Polish by Celina Wieniewska. – New York: Criterion Books, 1955
Native Realm: a Search for Self-Definition / translated from the Polish by Catherine S. Leach. – Garden City, N.Y.: Doubleday, 1968
Selected Poems / translated by Czesław Miłosz and Peter Dale Scott. – Harmondsworth: Penguin, 1968
The History of Polish Literature. – London: Macmillan, 1969
Selected Poems / translated by several hands ; introduction by Kenneth Rexroth. – New York: Seabury, 1973
Emperor of the Earth : Modes of Eccentric Vision. – Berkeley: Univ. of Calif. P., cop. 1977
Bells in Winter / translated by the author and Lillian Vallee. – New York: Ecco Press, 1978
Nobel Lecture. – New York: Farrar, Straus and Giroux, cop. 1980
The Issa Valley / translated from the Polish by Louis Iribarne. – New York: Farrar, 1981
Visions from San Francisco Bay / translated by Richard Lourie. – Manchester: Carcanet, 1982
The Witness of Poetry. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983
The Separate Notebooks / translated by Robert Hass and Robert Pinsky with the author and Renata Gorczynski. – New York: Ecco Press, 1984
The Land of Ulro / translated by Louis Iribarne. – New York: Farrar, Straus, Giroux, 1984
The View. – New York: Whitney Museum of American Art, cop. 1985
Unattainable Earth / translated by the author and Robert Hass. – New York: Ecco Press, 1986
The Collected Poems 1931-1987. – New York: Ecco Press, 1988
Exiles / photographs by Josef Koudelka ; essays by Czeslaw Milosz. – New York: Aperture Foundation, cop. 1988
Swiat = The World : a Sequence of Twenty Poems in Polish / translated into English by the poet, with an introduction by Helen Vendler and a portrait of the poet in dry-point engraving by Jim Dine. – San Francisco: Arion Press, 1989
Provinces / translated by the author and Robert Hass. – Hopewell, N.J.: Ecco Press, cop. 1991
Beginning With My Streets : Essays and Recollections / translated by Madeline G. Levine. –
New York: Farrar, Straus, Giroux, 1992
A Year of the Hunter / translated by Madeline G. Levine. – New York: Farrar, Straus and Giroux, 1994
Facing the River : New Poems / translated by the author and Robert Hass. – Hopewell, N.J.: Ecco Press, 1995
Polskie Kontrasty = On Contrasts in Poland. – Kraków: Universitas, 1995
Poezje wybrane = Selected Poems. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996
Striving Towards Being : the Letters of Thomas Merton and Czeslaw Milosz / edited by Robert Faggen. – New York: Farrar, Straus and Giroux, 1997
Road-Side Dog / translated by the author and Robert Hass. – New York: Farrar, Straus and Giroux, cop. 1998
Aleksander Hertz. – Cracow: The Judaica Foundation Center for Jewish Culture, 2000
A Treatise on Poetry / translated by the author and Robert Hass. – New York Ecco Press, 2001
To Begin Where I Am : Selected Essays / edited and with an introduction by Bogdana Carpenter and Madeline G. Levine. – New York: Farrar, Straus and Giroux, 2001
New and Collected poems 1931-2001. – London Allen Lane ; Penguin Press, 2001
Milosz’s ABCs / translated from the Polish by Madeline G. Levine. – New York : Farrar, Straus and Giroux, 2001
Second Space : New Poems / translated by the author and Robert Hass. – New York: Ecco, 2004
Legends of Modernity : Essays and Letters from Occupied Poland, 1942-43 / translated from the Polish by Madeline G. Levine. – New York Farrar, Straus and Giroux, 2005
Selected Poems, 1931-2004 / foreword by Seamus Heaney. – New York: Ecco, 2006
Critical studies (a selection)
Volynska-Bogert, Rimma, Czeslaw Miłosz: an International Bibliography 1930-1980. – Ann Arbor, cop. 1983
Davie, Donald, Czeslaw Miłosz and the Insufficiency of Lyric. – Cambridge : Cambridge University Press, 1986
Between Anxiety and Hope : the Poetry and Writing of Czeslaw Miłosz / edited by Edward Mo¿ejko. – Edmonton : Alta, 1988.
Dompkowski, Judith A., “Down a Spiral Staircase, Never-Ending” : Motion as Design in the Writing of Czeslaw Miłosz. – New York: Lang, 1990
Czeslav Miłosz: a Stockholm Conference : September 9-11, 1991 / editor: Nils Ake Nilsson. – Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakad, 1992
Malinowska, Barbara, Dynamics of Being, Space, and Time in the Poetry of Czeslaw Milosz and John Ashbery. – New York: Lang, 2000

The Swedish Academy, 2006

To cite this section
MLA style: Czesław Miłosz – Bibliography. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Thu. 18 Jul 2024. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1980/milosz/bibliography/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Eleven laureates were awarded a Nobel Prize in 2023, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from effective mRNA vaccines and attosecond physics to fighting against the oppression of women.

See them all presented here.
Illustration

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.