Presentationstal

Swedish

Presentationstal av Professor Sven Lidin, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien; ledamot av Nobelkommittén för kemi, 10 December 2011

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, Mina damer och herrar.

Unders tre årtusenden har vi vetat att femtalig symmetri inte går att kombinera med periodicitet, och under närmare tre sekler har vi trott att periodicitet är en förutsättning för kristallinitet. Dan Shechtmans elektrondiffraktionsbild från den 8:e april 1982 visar att minst en av dessa sanningar inte är absolut och har lett till en revision av vår syn på såväl symmetri som kristallinitet. De objekt han upptäckte är aperiodiska, ordnade strukturer som tillåter exotiska symmetrier och som idag kallas kvasikristaller. Genom modet att tro på sina observationer och på sig själv har Dan Shechtman gett oss en ny syn på vad ordning innebär, men också en påminnelse om den viktiga balansen mellan bevarande och förnyelse även för de mest etablerade paradigm. Vetenskapen är ett teoretiskt byggnadsverk på en empirisk grund. Observationer befäster eller kullkastar teorier.

“Vi är likt dvärgar sittande på jättars axlar. Vi ser mera och längre än de, men inte för att vår blick är skarpare, utan för att de bär oss och ger oss en upphöjd ställning”. Metaforen, använd först av Bernard av Chartres och senare av Newton och många andra, går tillbaka till myten om antikens blinde jätte Orion som bar tjänaren Cedalion på sina axlar i sökandet efter den yttersta östern där solen skulle ge honom synen åter. Myten ger en illustration av vetenskapens framsteg. Varje generation kommer längre i att skapa vetande därför att den bygger på resultaten från sina föregångare. Kunskapsmassan som en blind jätte med vetenskapsmannen som en seende dvärg på sina axlar är en idealbild av hur vetenskapen fungerar när den fungerar som bäst. Ett ömsesidigt beroende och förtroende mellan den burne och den bärande, den blinde och den seende. Jätten tillhandahåller etablerad kunskap. Dvärgen eftersträvar ny insikt. Som varje god metafor beskriver denna inte bara fördelarna med arrangemanget utan den antyder också farorna.

Förhållandet mellan dvärgen och jätten är djupt asymmetriskt. Dvärgen ser, men jätten bestämmer åt vilket håll paret skall gå. Jättens dilemma är att han är utelämnad till dvärgen men han kan inte ha blind tilltro till denne. Vetenskapens paradigm utmanas dagligen på mer eller mindre goda grunder och svårigheten är att avgöra vilka av dessa utmaningar som måste tas på allvar. För dvärgen gäller det omvända problemet. Han är utlämnad till jätten utan vilken han inte kommer någonvart trots sin klarsyn. För att få gå sin egen väg tvingas han ner på marken men där saknar han allt det stöd ha åtnjöt på jättens axlar. För att få sin upptäckt accepterad var årets kemipristagare tvungen att gå sin egen väg och ta strid mot den etablerade sanningen. Dvärgen tjänar inte jätten genom lydnad utan genom självständighet.

Att kliva ner från jättens axlar är en utmaning. Inte minst därför att de andra, de som sitter kvar, frestas att ser ner på dem som inte gör det. Den skepsis Dan Shechtman fick utstå var välbefogad och sund. Ifrågasättandet är och skall vara ömsesidigt för en sund kunskapsutveckling. Det hån som riktades mot honom var däremot djupt orättvist. Det är alldeles för enkelt för oss alla att sitta kvar på våra upphöjda positioner och med upphöjt förakt betrakta dåren som hävdar att vi alla har fel.  Att vara dåren på marken kräver stort mod och både han och de som vågade tala till hans stöd förtjänar stor respekt.

Dan Shechtman.

Your discovery of quasicrystals has created a new cross-disciplinary branch of science, drawing from, and enriching, chemistry, physics and mathematics. This is in itself of the greatest importance. It has also given us a reminder of how little we really know and perhaps even taught us some humility. That is a truly great achievement.  On behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences I wish to convey our warmest congratulations, and I now ask you to step forward and receive your Prize from the hands of His Majesty the King.

Copyright © The Nobel Foundation 2011

To cite this section
MLA style: Presentationstal. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Fri. 27 May 2022. <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2011/9108-presentationstal-2011-3/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.