Presentationstal

Swedish

Presentationstal av Professor Bertil Holmlund, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, ordförande i Ekonomipriskommittén, 10 December 2010

Professor Bertil Holmlund presenterar Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap
Professor Bertil Holmlund presenterar Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2010 i Stockholms Konserthus.
Copyright © The Nobel Foundation 2010
Photo: AnnaLisa B. Andersson

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, Ärade Pristagare, mina damer och herrar,

Inom den ekonomiska vetenskapen finns en klassisk syn på marknaden som en plats där ett stort antal köpare och säljare möts och kan handla med varandra. De finner varandra utan kostnad och har full information om vilket pris som gäller för alla varor och tjänster. Priset bestäms så att utbudet kommer att vara lika med efterfrågan. I denna jämvikt är både köpare och säljare “nöjda” i den meningen att de kan genomföra de transaktioner som de eftersträvar.

Men många marknader fungerar inte på det här smidiga sättet. Ofta krävs tid och möda för att köpare och säljare ska etablera kontakt och komma överens om villkoren för en transaktion. På arbetsmarknaden leder sådana sökfriktioner till att arbetslöshet och lediga platser förekommer samtidigt. Det tar tid för arbetssökande att få arbete och företag kan i regel inte fylla sina vakanser omedelbart.

Peter Diamond, Dale Mortensen och Christopher Pissarides har utvecklat en teori för marknader med sökfriktioner. Teorin har relevans för många marknader. Det gäller till exempel bostadsmarknaden där många hushåll söker efter nya bostäder samtidigt som ett stort antal hus och lägenheter är ute till försäljning. Sökteori kan också användas för att studera hur rumsliga friktioner och transportkostnader påverkar bosättningsmönster och företagslokalisering, och t o m hur matchningen går till på äktenskapsmarknaden. Den viktigaste tillämpningen gäller dock arbetsmarknaden.

Pristagarna har visat att pris- och lönebildning på en sökmarknad ibland kan ge radikalt annorlunda utfall än vad vi skulle förvänta oss från konventionell teori. De har också visat att resursutnyttjandet på en sökmarknad i allmänhet inte är samhällsekonomiskt effektivt eftersom det finns indirekta effekter som de enskilda aktörerna inte tar hänsyn till. Om en arbetslös person ökar sin egen sökaktivitet så kommer möjligheterna för andra arbetslösa att få anställning att försvåras. Samtidigt blir det lättare för rekryterande företag att fylla sina vakanser. Eftersom dessa indirekta effekter inte beaktas av enskilda aktörer finns det i allmänhet utrymme för ekonomisk-politiska åtgärder för att åstadkomma välfärdsförbättringar.

Pristagarnas modell för arbetsmarknaden karakteriserar arbetslösa personers sökaktivitet, företagens rekryteringsbeteende och lönebildningen. Modellen kan användas för att studera hur arbetslöshetens omfattning och varaktighet, antalet lediga platser och reallönen bestäms. Vilken betydelse har till exempel arbetslöshetsförsäkringens utformning, arbetsförmedlingens effektivitet och regelverken kring uppsägningar och rekryteringar?

Effekterna av arbetslöshetsförsäkringen har studerats i rader av undersökningar. Teorin säger att en mer generös ersättning medför längre söktider för de arbetslösa och en högre arbetslöshet – samband som också har fått stöd i många empiriska studier. Samtidigt kan försäkringen bidra till att underlätta en effektiv matchning mellan arbetslösa och lediga platser så att “rätt person hamnar på rätt plats”.

Men frågor om hur arbetslöshetsförsäkringen bör utformas kan naturligtvis inte besvaras utan att man också väger in att försäkringen ger inkomsttrygghet vid uppsägningar. Sökteorin har visat sig vara ett mycket användbart verktyg även för sådana välfärdsanalyser av alternativa utformningar av arbetslöshetsförsäkringen.

Dear Professors Diamond, Mortensen and Pissarides.
Your research on markets with search frictions has had a profound impact on how economists view markets in general and labour markets in particular. You have provided detailed models of how prices and quantities are determined in markets with frictions and how frictions affect unemployment and other labour market phenomena. Your models have become indispensable tools for policy analysis and your work has initiated a large empirical literature.

It is an honour and a privilege to convey to you, on behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences, our warmest congratulations. I now ask you to receive your Prize from the hands of His Majesty the King.

Copyright © The Nobel Foundation 2010

To cite this section
MLA style: Presentationstal. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2019. Wed. 24 Jul 2019. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2010/9198-presentationstal-2010-4/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.