Karl Gjellerup

Bibliography

Works in Danish
En Idealist : Skildring / af Epigonos. – København : Reitzel, 1878
Det unge Danmark : en Fortælling fra vore Dage. – København : Reitzel, 1879
Antigonos: en Fortælling fra det andet Aarhundrede. – København : Schou, 1880
Rødtjørn : Sange og Fantasier. – København : Schou, 1881
Arvelighed og Moral : en Undersøgelse tilkjendt Universitetets Guldmedaille. – København : Schou, 1881
Aander og Tider : et Rekviem over Charles Darwin. – København : Schou, 1882
Germanernes Lærling : et Livsafsnit fra vore Dage. – København : Schou, 1882
Romulus : en Novelle. – København : Schou, 1883
G-Dur : en Kammer-Novelle. – København : Schou, 1883
En klassisk Maaned : Billeder og Stemninger fra en Grækenlandsrejse. – København : Schou, 1884
Brynhild : en Tragedie. – København : Schou, 1884
Vandreaaret : Skildringer og Betragtninger. – København : Schou, 1884
Saint-Just : historisk Sørgespil i fem Handlinger. – København : Schou, 1886
Kampen med Muserne : Dramatisk Digt. – København : Schou, 1887
Helikon : et dramatisk Digt. – København : Schou, 1887
En arkadisk Legende. – København : Schou, 1887
Hagbard og Signe : en erotisk Tragedie i fem Handlinger. – København : Philipsen, 1888
Bryllupsgaven : Rococo-Komedie fra det galante Sachsen i fem Handlinger. – København : Schou, 1888
Minna. – København : Philipsen, 1889
Min Kjærligheds Bog. – København : Philipsen, 1889
Richard Wagner i hans Hovedværk “Niebelungens Ring”. – København : Philipsen, 1890
Herman Vandel : Sørgespil i tre Handlinger. – København : Philipsen, 1891
Ti Kroner og andre Fortællinger. – København : Gyldendal, 1893
Kong Hjarne Skjald : Tragedie i fem Handlinger. – København : Gyldendal, 1893
Wuthhorn : Sørgespil i fem Handlinger. – København : Schou, 1893
Pastor Mors : eine seltsame Geschichte. – København : Gyldendal, 1894
Hans Excellence : Skuespil indledet ved en Efterskrift til mine Dramer. – København : Gyldendal, 1895
Møllen : Roman i fem Bøger. – København : Gyldendal, 1896
Mit formentlige Høiforræderi mod det danske Folk : en Redegjørelse i Anledning af Denunciationerne i Flensborg Avis. – København : Gyldendal, 1897
Konvolutten : en graphologisk Studie. – København : Schubothe, 1897
Ved Grænsen : Roman. – København : Gyldendal, 1897
Gift og Modgift : Komedie i fem Akter og paa Vers. – København : Gyldendal, 1898
Fabler. – København : Gyldendal, 1898
Tankelæserinden : sjællandsk Præstegaardsidyl. – København : Gyldendal, 1901
Offerildene : et Legendestykke. – København : Schubothe, 1903
Elskovsprøven : en Borgscene i Niebelungenvers. – København : Gyldendal, 1906
Pilgrimen Kamanita. – København : Gyldendal, 1906
Den fuldendtes Hustru : et Legendedrama. – København : Gyldendal, 1907
Verdensvandrerne : Romandigtning i tre Bøger. – København : Gyldendal, 1910
Fra Vaar til Høst. – København : Gyldendal, 1910
Villaen ved Havet ; Judas : to Fragmenter. – København : Gyldendal, 1910
Rudolph Stens Landpraksis. – København : Gyldendal, 1913. – 2 vol.
Guds Venner. – København : Gyldendal, 1916
Den gyldne Gren. – København : Gyldendal, 1917
 
Works in German
Pastor Mors : eine seltsame Geschichte. – Dresden : Minden, 1894
Die Opferfeuer : ein Legenden-Stück. – Leipzig : Hermann Seemann, 1903
Das heiligste Tier : ein Elysisches Fabelbuch. – Leipzig: Quelle & Meyer, 1919
Madonna della laguna : eine venezianische Künstlergeschichte. – Leipzig : Quelle & Meyer, 1920
 
Translations into English
Minna : a Novel from the Danish / translated by C. L. Nielsen. – London : Heinemann, 1913
The Pilgrim Kamanita : a Legendary Romance / translated by John Logie. – London : Heinemann, 1911

The Swedish Academy, 2008

To cite this section
MLA style: Karl Gjellerup – Bibliography. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Fri. 14 Jun 2024. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1917/gjellerup/bibliography/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Eleven laureates were awarded a Nobel Prize in 2023, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from effective mRNA vaccines and attosecond physics to fighting against the oppression of women.

See them all presented here.
Illustration

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.