Biobibliografisk notis

English
Swedish
French
German

Logotype

Biobibliografisk notis

Günter Grass född 1927 i Danzig-Langfuhr av polsk-tyska föräldrar. Efter krigstjänst och amerikansk fångenskap 1944-46 arbetade han som lant- och gruvarbetare, studerade konst i Düsseldorf och Berlin. Försörjde sig 1956-59 som skulptör, grafiker och författare i Paris, därefter i Berlin. Grass inträdde 1955 i den samhällskritiska Gruppe 47 (senare hyllad i Mötet i Telgte), debuterade som lyriker 1956 och som dramatiker 1957. Det stora internationella genombrottet kom 1959 med den allegoriska och brett upplagda utvecklings- och pikareskromanen Blecktrumman (filmatiserad av V. Schlöndorff), ett satiriskt panorama över det första halvseklets tyska verklighet, som tillsammans med Katt och råtta och Hundår kom att ingå i den s.k. Danzig-trilogin. På 60-talet engagerade Grass sig politiskt och deltog aktivt i valkampanjer för socialdemokratin och Willy Brandt. Han tog upp de intellektuellas ansvar i lokalbedövad, Ur en snigels dagbok och det “tyska sorgespelet” Plebejerna repeterar upproret. Han gav ut politiska tal och uppsatser, där han pläderar för ett Tyskland, fritt från fanatism och totalitära ideologier. Barndomsstaden Danzig och det breda och suggestiva fabulerandet skulle återkomma i de civilisationskritiska succéromanerna Flundran och Råttinnan, som även avspeglar Grass engagemang i freds- och miljörörelserna. Häftig debatt och kritik väckte tegelstensromanen En invecklad historia, som utspelar sig i DDR åren kring kommunismens sammanbrott och murens fall. I Mein Jahrhundert (“Mitt århundrade”) ger han en personligt hållen historik, år för år, över det gångna seklet. Som grafiker har Grass ofta svarat för omslag och illustrationer till de egna verken. – President i Akademie der Künste i Berlin 1983-86, aktiv inom tyska Författarförlaget och PEN. Har erhållit ett stort antal priser, bl.a. Preis der Gruppe 47 1958, “Le meilleur livre étranger” 1962, Büchner-priset 1965, Fontane-priset 1968, Premio Internazionale Mondello 1977, Alexander-Majakowski-Medaille, Gdansk 1979, Antonio-Feltrinelli-priset 1982, Großer Literaturpreis der Bayerischen Akademie 1994. Hedersdoktor vid universiteten Kenyon College, Harvard, Poznan och Gdansk.

Günter Grass på svenska
Blecktrumman. Övers. av Nils Holmberg. 2. uppl. – Stockholm: Alba, 1980.
Katt och råtta. Övers. av John W. Walldén. Ny uppl. – Stockholm: Alba, 1980.
Hundår. Övers. av Lars W. Freij. – Stockholm: Bonnier, 1965.
Plebejerna repeterar upproret. Ett tyskt sorgespel. I tolkning av Per Erik Wahlund. – Stockholm: Bonnier (Panachserien), 1967.
lokalbedövad. Övers. av Ingrid Rüegger & Eva Liljegren. – Stockholm: Bonnier, 1970.
Ur en snigels dagbok. Övers. av Eva Liljegren. – Stockholm: Bonnier, 1973.
Flundran. Övers. av Eva Liljegren. – Stockholm: Bonnier, 1978.
Mötet i Telgte. En berättelse. Övers. av Eva Liljegren. – Stockholm: Bonnier, 1980.
Tankefoster eller Tyskarna dör ut. Övers. av Eva Liljegren. – Stockholm: Bonnier, 1981.
Råttinnan. Övers. av Eva Liljegren. – Stockholm: Bonnier, 1987.
Räcka ut tungan. Övers. av Eva Liljegren. – Stockholm: Bonnier, 1990.
Klockgrodans varningsrop. En berättelse. Övers. av Eva Liljegren. – Stockholm: Bonnier, 1992.
En invecklad historia. Övers. av Lars W. Freij. – Stockholm: Bonnier, 1997.
Mein Jahrhundert väntas i övers. av Lars W. Freij på Bonniers [5 kap. i Ord & Bild, 1999:4/5].
Vi är alla upplysningens barn. [Intervju.] Ord & Bild 1996:3/4, s. 31-38.
Oe, Kenzaburo & Grass, Günter, Mitt Japan, mitt Tyskland. [Brevväxling om andra världskriget, fascismen, lydnaden och demokratin.] Övers. av Per Landin. – Tollarp: Studiekamraten: Ariel, 1995.
Mitt århundrade. Översättning av Lars W. Freij. – Stockholm : Bonnier, 2000*
Mässingsmusik : dikter. Översättning: Lasse Söderberg i samråd med Imgard Pingel. – Göteborg : Lindelöw, 2001*
Krabbans gång : en novell. Översättning av Lars W. Freij. – Stockholm : Bonnier, 2003*
Litteratur
Vegesack, T. von, Inte bara Grass … – Stockholm: PAN/Norstedt, 1970.
Clason, S., Tysk prosa från Becker till Wolf. – Lund: Bibliotekstjänst, 1987.
Litteraturens historia i världen. Av Bernt Olsson och Ingemar Algulin. – Stockholm: Norstedt, 1995, s. 573f.
Litteraturens historia. 7. 1945-1992. Red. H. Hertel. Övers. av Jan Stolpe. – Stockholm: Norstedt, 1994, s. 137-231, 229-231.
O’Neill, Patrick, Günter Grass Revisited. – New York : Twayne Publishers, cop. 1999.*
Neuhaus, Volker, Günter Grass, Die Blechtrommel : Interpretation. – München : Oldenbourg, 2000.*
Preece, Julian, The Life and Work of Gunter Grass : Literature, History, Politics. – Basingstoke : Palgrave, cop. 2001.*
Jürgs, Michael, Bürger Grass : Biographie eines deutschen Dichters. – München : Bertelsmann, cop. 2002.*
Rosell Steuer, Pernilla, – ein allzu weites Feld? : zu Übersertzungstheorie und Übersetzungspraxis anhand der Kulturspezifika in fünf Übersetzungen des Romans “Ein weites Feld” von Günter Grass. – Stockholm : Almqvist & Wiksell, 2004. Diss.*

För verk på tyska, engelska och franska, se respektive pressmeddelande.

The Swedish Academy


* Updated in 2005.

To cite this section
MLA style: Biobibliografisk notis. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Mon. 28 Nov 2022. <https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1999/7854-biobibliografisk-notis/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.