Nobelpriset i fysiologi eller medicin

Swedish

Presentationstal av Professor Staffan Normark, ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet, den 10 december 2005.

Staffan Normark
Professor Staffan Normark presenterar Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2005 i Stockholms Konserthus.
Copyright © Nobel Media AB 2005
Photo: Hans Mehlin

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, mina Damer och Herrar,

Napoleon Bonaparte blev inte förgiftad utan dog i magsår som omvandlats till cancer. Författaren James Joyce, fortfarande besviken över det dåliga mottagandet av sin senaste roman Finnegans Wake, avled i perforerat magsår. Magsår drabbar inte enbart de berömda. Det utgör en av mänsklighetens vanligaste plågor. Under lång tid ansågs magsår vara ett resultat av stress och felaktig kosthållning. Barry Marshalls och Robin Warrens upptäckt att magsår orsakas av en bakterieinfektion var därför fullständigt revolutionerande och möttes initialt med stor skepsis.

Robin Warren, i sin yrkesroll som klinisk patolog, observerar spiralformade bakterier i vävnadsprov från magsäcken hos många patienter som genomgått gastroskopi. Dessa bakterier förekommer i riklig mängd intimt associerade med magsäckens epitel, skyddade från den farliga saltsyran av ett tjockt mukuslager. Warren ser att den underliggande slemhinnan alltid uppvisar tecken på inflammation och föreslår därför att den spiralformade bakterien orsakar gastrit.

Barry Marshall blir intresserad av Warrens fynd och bestämmer sig för att odla fram bakterien. Man gör många fruktlösa försök. Under påsken 1982 glöms odlingsplattorna kvar i inkubatorn, och när man efter helgen inspekterar dem finner man talrika kolonier bestående av samma bakterie som Warren observerat under sitt mikroskop. Det står snart klart att man isolerat en helt ny bakterieart som så småningom fick namnet Helicobacter pylori.

Marshall och Warren gör nu en stor klinisk studie som visar att Helicobacter pylori återfinns i magsäcken hos flertalet patienter med sår såväl i tolvfingertarm som i magsäck och att bakterien alltid är associerad med inflammation i slemhinnan.

För att bevisa att den bakterie man isolerat orsakar sjukdom försöker Marshall uppfylla Kochs fjärde postulat som innebär att ett isolerat smittämne måste kunna ge upphov till samma sjukdom i ett försöksdjur som i människan. I frånvaro av en fungerande djurmodell bestämmer sig Marshall för att dricka en bakteriekultur med Helicobacter och drabbas av en svår inflammation i magsäcken.

Innan sambandet mellan Helicobacter-infektion och magsår blivit klarlagt var sjukdomen ofta kronisk med frekventa återfall. Marshall och Warren är bland de första att visa att magsårspatienter kan botas för gott om Helicobacter elimineras från magsäcken med hjälp av antibiotika.

Idag vet vi att huvuddelen av alla magsår orsakas av Helicobacter-infektion. En kronisk infektion som engagerar hela magsäcken ökar också risken för magcancer, den näst vanligaste av alla cancerformer. Man smittas under de tidiga barnaåren och bär sedan infektionen under hela livet. Hälften av mänskligheten är infekterad, men lyckligtvis får de flesta inga symptom av infektionen. Helicobacter pylori har endast människans magsäck som hemvist. Ur både bakteriens och människans synvinkel är magsårssjukdom, cancer och död att betrakta som ett misslyckande i en annars lång och relativt harmonisk relation.

Barry Marshall and Robin Warren,

Against prevailing dogmas, you discovered that one of the most common and important diseases of mankind, peptic ulcer disease, is caused by a bacterial infection of the stomach. Your discovery has meant that this frequently chronic and disabling condition can now be permanently cured by antibiotics to the benefit of millions of patients. Your pioneering work has also stimulated research all around the world to better understand the link between chronic infections and diseases such as cancer. On behalf of the Nobel Assembly at Karolinska Institutet, I wish to convey to you our warmest congratulations, and I now ask you to step forward to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.

Copyright © The Nobel Foundation 2005

To cite this section
MLA style: Nobelpriset i fysiologi eller medicin. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Mon. 20 Mar 2023. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2005/7678-nobelpriset-i-fysiologi-eller-medicin/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Fourteen laureates were awarded a Nobel Prize in 2022, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from paleogenomics and click chemistry to documenting war crimes.

See them all presented here.
Nobel Prizes 2022

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.