Nobels fredspris for 1999 – Pressemelding

Den Norske Nobelkomite

English
Norwegian

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 1999 skal tildeles Leger uten grenser (Médecins Sans Frontières) for organisasjonens banebrytende humanitære innsats på flere kontinenter.

Leger uten grenser har siden opprettelsen tidlig på 1970-tallet hatt som grunnprinsipp at alle ofre for natur- og menneskeskapte katastrofer har krav på profesjonell hjelp så raskt og effektivt som mulig. Nasjonale grenser og politiske forhold eller sympatier må ikke influere på hvem som får humanitær hjelp. Ved høy grad av uavhengighet har organisasjonen gjort det mulig å leve opp til disse idealer.

Ved rask intervensjon har Leger uten grenser kunnet vekke offentlighetens oppmerksomhet om humanitære katastrofer, og ved å påpeke katastrofens årsaker har organisasjonen bidratt til å skape en opinion mot maktmisbruk og overgrep.

I krisesituasjoner preget av vold og brutalitet kan Leger uten grenser, gjennom sitt humanitære arbeid, åpne for kontakt mellom de stridende parter. Samtidig vil den selvoppofrende og fryktesløse hjelpearbeider være et menneskelig ansikt overfor det enkelte offer, representere respekt for dets verdighet og gi håp om fred og forsoning.

Oslo, 15. oktober 1999

To cite this section
MLA style: Nobels fredspris for 1999 – Pressemelding. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2020. Sat. 18 Jan 2020. <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1999/9333-nobels-fredspris-for-1999/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.