Nobels Fredspris 2013 – Pressemelding

English
Norwegian

Logo
Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2013 skal tildeles Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) for dens omfattende arbeid for å avskaffe kjemiske våpen.

Under første verdenskrig ble kjemiske våpen brukt i betydelig grad. Geneve-konvensjonen av 1925 forbød bruk, men ikke produksjon og lagring av kjemiske våpen. Under andre verdenskrig ble kjemiske midler anvendt i Hitlers masseutryddelser. Senere har kjemiske våpen vært benyttet flere ganger både av stater og av terrorister. I 1992-93 ble det utarbeidet en konvensjon som forbød også produksjon og lagring av slike våpen. Denne trådte i kraft i 1997. Siden da har OPCW gjennom inspeksjoner, destruksjon og på andre måter arbeidet for at konvensjonen blir iverksatt. 189 stater har til nå tiltrådt konvensjonen.

Konvensjonene og OPCWs arbeid har etablert bruk av kjemiske våpen som et folkerettslig tabu. Den siste tids begivenheter i Syria, hvor kjemiske våpen igjen er tatt i bruk, har understreket behovet for å styrke arbeidet med å avskaffe slike våpen. Noen stater er fortsatt ikke medlemmer av OPCW. Enkelte medlemmer har ikke overholdt tidsfristen, som var april 2012, for å ødelegge sine kjemiske våpen. Dette gjelder spesielt USA og Russland.

Nedrustning er et sentralt punkt i Alfred Nobels testamente. Den Norske Nobelkomite har gjennom en rekke priser understreket behovet for å avskaffe kjernefysiske våpen. Komiteen vil med denne prisen til OPCW bidra til avskaffelse av kjemiske våpen.

Oslo, 11. oktober 2013

To cite this section
MLA style: Nobels Fredspris 2013 – Pressemelding. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Fri. 2 Dec 2022. <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2013/9351-nobels-fredspris-for-2013/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.