Nobels Fredspris for 2016 – Pressemelding

English
Norwegian
Spanish

Logo

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels Fredspris for 2016 skal gå til Colombias president Juan Manuel Santos for hans iherdige innsats for å bringe den mer enn 50 år lange borgerkrigen i landet til opphør, en krig som har kostet minst 220 000 colombianere livet og drevet nær seks millioner innbyggere på flukt. Tildelingen skal også forstås som en hyllest til det colombianske folk som til tross for store prøvelser og overgrep ikke har gitt opp håpet om en rettferdig fred, og til alle parter som har bidratt til fredsprosessen. Denne hyllesten tilkommer ikke minst representantene for borgerkrigens utallige ofre.

President Santos tok initiativet til de forhandlingene som resulterte i fredsavtalen mellom den colombianske regjering og FARC-geriljaen, og han har hele tiden vært en pådriver i fredsprosessen.  Vel vitende om at avtalen var omstridt, medvirket han til at colombianske velgere fikk si sin mening om fredsavtalen i en folkeavstemning. Utfallet av avstemningen ble ikke som president Santos hadde ønsket: Et knapt flertall av de drøyt 13 millioner colombianere som avga stemme, sa nei til avtalen. Resultatet har skapt stor usikkerhet om Colombias fremtid. Faren for at fredsprosessen vil stoppe opp og borgerkrigen blusse opp igjen, er reell. Desto viktigere er det at partene, med president Santos og FARC-geriljaens leder Rodrigo Londoño i spissen, fortsatt respekterer våpenhvilen.

At et flertall av velgerne sa nei til fredsavtalen, behøver ikke å bety at fredsprosessen er død. Folkeavstemningen var ikke en avstemning for eller mot fred. Det nei-siden forkastet, var ikke ønsket om fred, men en bestemt fredsavtale. Den Norske Nobelkomite legger vekt på at president Santos nå inviterer til en bred nasjonal dialog som kan bringe fredsprosessen videre. Også motstanderne av fredsavtalen har ønsket en slik dialog velkommen. Komiteen håper at alle parter vil ta ansvar og delta i de forestående fredssamtalene på en konstruktiv måte.

En særlig krevende utfordring blir å balansere hensynet til nasjonal forsoning med hensynet til rettferdighet for ofrene. Det finnes ingen enkle svar på hvordan dette bør gjøres. Et viktig kjennetegn ved den colombianske fredsprosessen så langt har vært deltakelsen til representanter for borgerkrigens ofre. Det har gjort dypt inntrykk å se hvordan ofrenes representanter har hatt mot og vilje til å vitne om overgrep og konfrontere overgripere, fra alle sider av konflikten.

Den Norske Nobelkomite ønsker med tildelingen av årets fredspris til president Juan Manuel Santos å gi en oppmuntring til alle dem som kjemper for å skape fred, forsoning og rettferdighet i Colombia.  Presidenten selv har gjort det klart at han vil fortsette å arbeide for fred like til sin siste dag i embetet. Komiteen håper fredsprisen vil styrke ham i denne krevende oppgaven. Det er videre Komiteens håp at Colombias folk i årene som kommer vil høste fruktene av den pågående freds- og forsoningsprosessen. Bare da vil landet med full kraft kunne ta tak i store utfordringer som fattigdom, sosial urettferdighet og narkotikakriminalitet.

Borgerkrigen i Colombia er en av de mest langvarige borgerkrigene i moderne tid og den eneste gjenværende væpnede konflikten på det amerikanske kontinent. Det er Nobelkomiteens overbevisning at president Santos, til tross for nei-flertallet i folkeavstemningen, har brakt den blodige konflikten vesentlig nærmere en fredelig løsning, og at mye av grunnlaget er lagt for både en verifiserbar avvæpning av FARC-geriljaen og en historisk nasjonal forbrødrings- og forsoningsprosess. Hans fredsinnsats oppfyller således kriteriene og ånden i Alfred Nobels testamente.

Oslo, 7. oktober 2016

To cite this section
MLA style: Nobels Fredspris for 2016 – Pressemelding. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Mon. 28 Nov 2022. <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2016/9364-nobels-fredspris-for-2016/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.