Overrekkelsestale

English
Norwegian
Russian

Copyright © The Nobel Foundation, Stockholm, 2021.
General permission is granted for the publication in newspapers in any language. Publication in periodicals or books, or in digital or electronic forms, otherwise than in summary, requires the consent of the Foundation. On all publications in full or in major parts the above underlined copyright notice must be applied.

Presentation Speech by Berit Reiss-Andersen, Chair of the Norwegian Nobel Committee, Oslo, 10 December 2021.

Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyheter, Deres eksellenser, ærede gjester, mine damer og herrer,

Mat skaper fellesskap og gir glede. Mat er vårt mest grunnleggende behov, og gir næring til mer enn bare våre kropper. De fleste religioner opererer med en moralsk plikt til å dele mat og mat inngår ofte i religiøse ritualer. Mangel på mat er ødeleggende for vår eksistens og jeg vil hevde at det er en universell plikt å sikre at alle mennesker får mat. Verdens matvareprogram utfører denne plikten på vegne FN og på vegne av verdenssamfunnet.

Tildelingen av Nobels fredspris for 2020 til Verdens matvareprogram (WFP) handler om mer enn bare det humanitære aspektet ved mat. Da tildelingen ble annonsert i 2020, uttalte den norske Nobelkomiteen at Verdens matvareprogram fikk prisen

“…for sin innsats i kampen mot sult, for å ha skapt bedre forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt.”

Tilgang til mat og rettferdig fordeling av ressurser er et vern mot sosial nød og konflikt. Hungersnød er en konsekvens av krig og konflikt, men kan også tjene som et våpen for å sulte ut fienden. Matvareusikkerhet og sult kan skape konflikt, akkurat som krig og konflikt kan skape matvareusikkerhet og til og med hungersnød. Verdens matvareprogram går aktivt inn i konfliktutsatte områder for å forhindre slike negative konsekvenser. Dessverre er det et større behov enn noensinne for det arbeidet som Verdens matvareprogram utfører, med tanke på de pågående konfliktene i Jemen, Etiopia, Afghanistan og andre konfliktherjede områder i verden.

Tildelingen av fredsprisen for 2020 til Verdens matvareprogram er helt i tråd med Alfreds Nobels testament, siden organisasjonen bidrar til å fremme brorskap mellom nasjoner og til å avskaffe bruken av sult som våpen i krig.

Jeg er glad for at Verdens matvareprogram og direktøren David Beasley endelig kunne komme til Oslo for å holde sitt Nobelforedrag.

Copyright © The Nobel Foundation 2021

To cite this section
MLA style: Overrekkelsestale. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Mon. 20 Mar 2023. <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2020/179444-ceremony-speech-norwegian/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Fourteen laureates were awarded a Nobel Prize in 2022, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from paleogenomics and click chemistry to documenting war crimes.

See them all presented here.
Nobel Prizes 2022

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.