Gustaf Dalén

Banquet speech

As the Laureate was unable to be present at the Nobel Banquet in Stockholm, December 10, 1912, the speech was held by his brother, A. Dalén (in Swedish)

Eders K. Höghet!

Mina damer och herrar! Då min broder, ingenjör Dalén, som erhållit årets Nobelpris i fysik, tyvärr af sjukdom varit hindrad att närvara vid prisutdelningen i dag, har jag haft den äran att å hans vägnar mottaga priset.

Af samma anledning är det, som jag nu anhåller att vid detta festliga tillfälle få bringa en hälsning från honom och att här få framföra hans tack till K. Vetenskapsakademien för den utmärkelse, hvarmed akademien belönat hans arbete.

Särskildt ber jag att fä rikta mitt tack till akademiens här närvarande preses för det varma erkännande, han i sitt nyss hållna tal ägnat detta arbete.

Det är i allmänhet svårt att säkert tolka en annan persons känslor, och jag vill ej heller här försöka att återgifva, hvad min bror kände, när han erhöll underrättelsen, att ett Nobelpris tilldelats honom.

Så mycket anser jag mig dock böra säga, att utmärkelsen i hög grad gladde honom och att den i sin mån bidragit till att hålla hans mod uppe efter den svåra olycka, som drabbat honom. Jag tror mig ock med visshet kunna försäkra, att den i framtiden för honom skall vara en kraftig sporre till fortsatt arbete på det område, där han hittills verkat, och där hans sträfvanden nu krönts med ett Nobelpris.

Med dessa enkla ord, mina damer och herrar, ber jag alltså att få framföra den frånvarande Nobelpristagarens tack.

From Les Prix Nobel en 1912, Editor Carl Gustaf Santesson, [Nobel Foundation], Stockholm, 1913

The Nobel Foundation's copyright has expired.

To cite this section
MLA style: Gustaf Dalén – Banquet speech. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Mon. 17 Jun 2024. <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1912/dalen/speech/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Eleven laureates were awarded a Nobel Prize in 2023, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from effective mRNA vaccines and attosecond physics to fighting against the oppression of women.

See them all presented here.
Illustration

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.