Award ceremony speech

Award ceremony speech

English Presentation Speech by Professor Anders Irbäck, Member of the ; Member of the Nobel Committee for Physics, 10 December 2018 Your Majesties, Your Royal Highnesses, Honoured Laureates, Ladies and Gentlemen, Sunlight is essential to life on Earth, and we are getting better and better at harnessing its energy. We also use light in many…

more

Award ceremony speech

English Presentation Speech by Professor John Hassler, Member of the Nobel Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 10 december 2018. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Honored Laureates, Ladies and Gentlemen, This year’s Prize in Economics is about long-run economic growth. So? Is this exciting? Do a few per cent…

more

Award ceremony speech

English Presentation Speech by Professor Klas Kärre, Member of the , Member of the Nobel Committee for Physiology or Medicine, 10 December 2018 Your Majesties, Your Royal Highnesses, Honoured Laureates, Ladies and Gentlemen, Cancer, one of the greatest scourges of humanity, is caused by the uncontrolled proliferation of diseased cells that can spread in the…

more

Award ceremony speech

Swedish Presentationstal av professor John Hassler, ledamot av Nobelkommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, 10 december 2018. Eders Majestäter. Eders Kungliga Högheter. Ärade Pristagare. Mina Damer och Herrar. Årets ekonomipris handlar om ekonomisk tillväxt på lång sikt. OCH? Kan det vara spännande? Vad spelar några procents tillväxt hit eller…

more

Award ceremony speech

English Presentation Speech by Professor Sara Snogerup Linse, Member of the ; Member of the Nobel Committee for Chemistry, 10 December 2018. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Esteemed Nobel Laureates, Ladies and Gentlemen, We humans believe we know everything. Sometimes it may be more fruitful to acknowledge our incompetence and trust the superior performance of…

more

Award ceremony speech

Swedish Presentationstal av professor Klas Kärre, ledamot av , ledamot av Medicinska Nobelkommittén, 10 december 2018 Eders Majestäter. Eders Kungliga Högheter. Ärade Pristagare. Mina Damer och Herrar. Cancer, ett av mänsklighetens största gissel, beror på ohämmad tillväxt av sjuka celler som kan sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Behandlingen har byggt på tre pelare:…

more

Award ceremony speech

Swedish Presentationstal av professor Sara Snogerup Linse, ledamot av , ledamot av Nobelkommittén för kemi, 10 december 2018. Eders Majestäter. Eders Kungliga Högheter. Ärade Pristagare. Mina Damer och Herrar. Vi människor tror att vi kan allt. Men ibland är det mer framgångsrikt att vara ödmjuk inför sin okunskap och lita på naturens överlägsenhet. Ett litet…

more

Award ceremony speech

Swedish Presentationstal av Professor Anders Irbäck, ledamot av , ledamot av Nobelkommittén för fysik, 10 december 2018 Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, ärade Nobelpristagare, mina damer och herrar, Ljus från solen är en förutsättning för livet på jorden, och något som vi blir allt bättre på att tillvarata som energi. Vi använder också ljus på…

more

Award ceremony speech

English (pdf) © The Nobel Foundation, Stockholm, 2018. General permission is granted for the publication in newspapers in any language. Publication in periodicals or books, or in digital or electronic forms, otherwise than in summary, requires the consent of the Foundation. On all publications in full or in major parts the above underlined copyright notice…

more

Award ceremony speech

Norwegian (pdf) © The Nobel Foundation, Stockholm, 2018. General permission is granted for the publication in newspapers in any language. Publication in periodicals or books, or in digital or electronic forms, otherwise than in summary, requires the consent of the Foundation. On all publications in full or in major parts the above underlined copyright notice…

more