Pressmeddelande: Nobelpriset i kemi 2011

English
English (pdf)
Swedish
Swedish (pdf)

Logo

5 oktober 2011

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi år 2011 till

Dan Shechtman
Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Israel

“för upptäckten av kvasikristaller”

Märklig mosaik i materiens inre

I kvasikristaller återfinns arabvärldens fascinerande mosaiker på atomnivå: regelbundna mönster som aldrig upprepar sig. Upptäckten av kvasikristaller stred mot all logik, och Dan Shechtman förde en tuff kamp mot den etablerade vetenskapen. 2011 års Nobelpris i kemi har fått kemister att i grunden ändra sin syn på fasta material.

På morgonen den 8 april 1982 gav Dan Shechtmans elektronmikroskop en bild som stred mot naturlagarna. Enligt dåtidens syn på fasta material packade sig atomer inuti kristaller i symmetriska mönster som upprepade sig periodiskt, om och om igen. Upprepning var en förutsättning för att få en kristall, menade forskarna.

Men Dan Shechtmans experiment visade att atommönstret i kristallen framför honom absolut inte kunde upprepas. Det var ungefär lika ologiskt som om han hade hittat en fotboll gjord av bara sexhörningar (en sfär kräver både fem- och sexhörningar). Därför blev upptäckten enormt kontroversiell. När Dan Shechtman argumenterade för den blev han till och med ombedd att lämna sin forskargrupp. Men hans kamp har lett till att forskarvärlden har fått ändra sin syn på materiens innersta.

Så kallade aperiodiska mosaiker, liknande de som pryder medeltida arabiska byggnadsverk som templet Alhambra i Spanien och helgedomen Darb-i Imam i Iran, har hjälpt forskare att förstå hur kvasikristaller ser ut på atomnivå. I aperiodiska mosaiker och i kvasikristaller är mönstren regelbundna – de följer matematiska regler – men de upprepar sig aldrig.

När forskare räknar på Shechtmans kvasikristaller behöver de använda det gyllene snittet inom matematiken och konsten. Detta tal intresserade redan matematiker i antikens Grekland eftersom det ofta dök upp inom geometrin. I kvasikristaller är till exempel kvoten mellan olika atomavstånd relaterad till det gyllene snittet.

Efter Shechtmans upptäckt har forskare tagit fram andra former av kvasikristaller och nyligen hittade de naturliga kvasikristaller i mineralprover från en rysk flod. Ett svenskt företag har också funnit kvasikristaller i ett av sina stål, där de fungerar som en slags armering. Forskare experimenterar med att använda kvasikristaller i allt från stekpannor till dieselmotorer.

Läs mer om årets kemipris
Populärvetenskaplig information
Pdf 3 MB
Scientific Background
Pdf 1,3 MB
Länkar och lästips

 


 

Dan Shechtman, israelisk medborgare. Född 1941 (70 år) i Tel Aviv, Israel. Fil.dr 1972 vid Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Israel. Distinguished Professor, The Philip Tobias Chair vid Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Israel.
http://materials.technion.ac.il/shechtman.html

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor
Kontaktpersoner: Erik Huss, pressansvarig, tel. 08-673 95 44, 070-673 96 50, [email protected]
Ann Fernholm, redaktör, tel. 070-750 22 16, [email protected]

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

To cite this section
MLA style: Pressmeddelande: Nobelpriset i kemi 2011. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Tue. 5 Mar 2024. <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2011/9111-pressmeddelande-2011-2/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Eleven laureates were awarded a Nobel Prize in 2023, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from effective mRNA vaccines and attosecond physics to fighting against the oppression of women.

See them all presented here.
Illustration

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.