Pressmeddelande: Nobelpriset i kemi 2018

English
English (pdf)
Swedish
Swedish (pdf)

Logo

3 oktober 2018

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2018

med ena hälften till

Frances H. Arnold
California Institute of Technology, Pasadena, USA

”för riktad evolution av enzymer”

och med andra hälften gemensamt till

George P. Smith
University of Missouri, Columbia, USA

och

Sir Gregory P. Winter
MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, Storbritannien

”för fagdisplay av peptider och antikroppar”

 

De har bemästrat evolutionens kraft

Evolutionens styrka syns i livets mångfald. 2018 års Nobelpristagare i kemi har tagit kontroll över evolutionen och nyttjat den för ändamål som gör största nytta för mänskligheten. Enzymer framtagna genom riktad evolution används för att tillverka allt från biobränslen till läkemedel. Antikroppar utvecklade med en metod kallad fagdisplay, motverkar autoimmuna sjukdomar och kan i vissa fall bota spridd cancer.

Efter att det första fröet till liv uppstod för runt 3,7 miljarder år sedan har nästan varje skrymsle av jorden fyllts av olika organismer. Livet har kunnat sprida sig till djuphaven, varma källor och heta öknar eftersom evolutionen har löst en rad kemiska problem. Livets kemiska verktyg – proteinerna – har vässats, förändrats och förnyats och möjliggjort en fantastisk mångfald.

Årets Nobelpristagare i kemi har inspirerats av evolutionens kraft och använt samma principer – genetiska förändringar och selektion – för att i sina laboratorier utveckla proteiner som istället löser människans kemiska problem.

Den ena halvan av årets kemipris tilldelas Frances H. Arnold. 1993 genomförde hon den första riktade evolutionen av enzymer (proteiner som katalyserar kemiska reaktioner). Sedan dess har hon slipat fram de metoder som numera används rutinmässigt för att utveckla nya katalysatorer. Frances Arnolds enzymer nyttjas bland annat för en mer miljövänlig tillverkning av kemiska substanser, som läkemedel, och för att framställa förnybara bränslen för en grönare transportsektor.

Den andra halvan av årets kemipris delas mellan George P. Smith och Sir Gregory P. Winter. År 1985 utvecklade George Smith en elegant metod som kallas för fagdisplay, där bakteriofager – virus som infekterar bakterier – kan utnyttjas för att ta fram nya proteiner. Gregory Winter använde fagdisplay för riktad evolution av antikroppar, med målet att framställa nya läkemedel. Det första, adalimumab, godkändes 2002 och används mot ledgångsreumatism, psoriasis och inflammatoriska tarmsjuk-domar. Fagdisplay har sedan dess gett antikroppar som kan neutralisera gifter, motverka autoimmuna sjukdomar och bota spridd cancer.

Vi är i början av den riktade evolutionens revolution, som på många olika vis gör den största nytta för mänskligheten.

Illustrations

Illustrationerna är fria att använda i icke kommersiella sammanhang. Vid publicering, ange ”© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences”.

(R)evolution (pdf)
Enzymevolution (pdf)
Fagdisplay (pdf)
Antikroppsevolution (pdf)

Läs mer om årets pris

Populärvetenskaplig information
Pdf 550 kB

Scientific Background
Pdf 1073 Kb

 

Frances H. Arnold, född 1956 (62 år) i Pittsburgh, USA. Fil.dr 1985 vid University of California, Berkeley, USA. Linus Pauling Professor of Chemical Engineering, Bioengineering and Biochemistry vid California Institute of Technology, Pasadena, USA.
http://fhalab.caltech.edu

George P. Smith, född 1941 (77 år) i Norwalk, USA. Fil.dr 1970 vid Harvard University, Cambridge, USA. Curators’ Distinguished Professor Emeritus of Biological Sciences vid University of Missouri, Columbia, USA.
http://biology.missouri.edu/people/?person=94

Sir Gregory P. Winter, född 1951 (67 år) i Leicester, Storbritannien. Fil.dr 1976 vid University of Cambridge, UK. Research Leader Emeritus vid MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, Storbritannien.
www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/group-leaders/emeritus/greg-winter/

 

Prize amount:9 miljoner svenska kronor, med ena hälften till Frances Arnold och andra hälften delad mellan George Smith och Gregory Winter.
Further information: www.kva.se och http://www.nobelprize.org
Press contact: Kajsa Waaghals, pressansvarig, 070 878 67 63, [email protected]
Sakkunnig: Sara Snogerup Linse, ledamot av Nobelkommittén för kemi, 070-250 77 66, [email protected]


Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Nobelpriset® är av Nobelstiftelsen registrerat varumärke

To cite this section
MLA style: Pressmeddelande: Nobelpriset i kemi 2018. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Wed. 10 Aug 2022. <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2018/53084-pressmeddelande-nobelpriset-i-kemi-2017-2/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.